Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Stomie

Ve dnech 12.-13. května 2014 společnost B. Braun Medical uspořádala Výroční konferenci v péči o stomie v Zaječí na Moravě. Sešlo se zde devadesát stomických sester z celé České republiky a Slovenska, díky jejichž spolupráci a podpoře jsme mohli 20. výročí od uvedení stomických pomůcek B. Braun na český trh oslavit.

30.06.2014

Nejnovější generace mechanického dvojdílného stomického systému již na českém i slovenském trhu. Základními vlastnostmi jsou snadnost při aplikaci, flexibilita a bezpečnost.

30.05.2014

Poslední generace dvoudílného urostomického mechanického systému - Společnost B. Braun Medical uvádí na trh v České a Slovenské republice zcela novou řadu uro­stomických pomůcek. Jde o dvou­dílný mechanický systém, který vývojově využívá předností adhezivního systému Flexima® Key.

03.12.2013

Během kongresu Evropské rady Enterostomal terapie (ECET) se v Paříži ve dnech 23.-26. června 2013 setkalo více než 1 300 stomaterapeutů, stomických sester, chirurgů a manažerů stomické ošetřovatelské péče z celého světa a také zástupci výrobců a dovozců stomických prostředků, materiálů na hojení ran a inkontinenci. Českou republiku zastupovaly necelé tři desítky zdravotníků (stomické sestry a lékaři) ze všech typů zdravotnických zařízení.

25.10.2013

Program pracovního setkání mapoval historii urostomií, základní operační techniky i nové trendy v operačních a ošetřovatelských postupech.

02.01.2013
stomické pomůcky

Lidí s uměle vytvořeným vyústěním dutého orgánu mimo tělo v naší společnosti neustále přibývá. Nejčastějším případem je vyústění střeva a močového ústrojí.

27.11.2012
stomické pomůcky

Pacientů se stomií na gastrointestinálním a močovém traktu stále přibývá. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou problematiku, která zasahuje mnoho specializovaných oborů, je nezbytné, aby lékařský personál i zdravotničtí pracovníci péči o tyto nemocné bezpečně ovládali.

22.11.2012
rozhovor

Cílem všech sedmi ročníků Světových dnů stomiků (WOD - World Ostomy Day), které doposud proběhly, bylo zlepšit postavení stomiků po celém světě. Jejich prostřednictvím upozorňujeme veřejnost na potřeby stomiků a úsilí jejich i jejich rodin, které vede k plné rehabilitaci a znovuzapojení do běžného života.

05.09.2012

Společnost B. Braun Medical uvedla počátkem února 2012 na tuzemský trh novinku k péči o stomie. Jedná se o jednodílný systém stomických pomůcek Flexima® Active

06.06.2012

Společnost B. Braun se v rámci českého zdravotnictví stává partnerem významných pracovišť. Klinika úrazové chirurgie FN Brno-Bohunice, v čele s přednostou doc. MUDr. Michalem Maškem, CSc., a společnost B. Braun se staly partnery v péči o pacienty, kteří jsou hospitalizovaní na spinální jednotce kliniky.

05.06.2012