Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

České stomické sestry jsou na stejné úrovni jako ve vyspělých státech

Mgr. Iva Otradovcová

25. Říjen 2013

Stomie

Během kongresu Evropské rady Enterostomal terapie (ECET) se v Paříži ve dnech 23.-26. června 2013 setkalo více než 1 300 stomaterapeutů, stomických sester, chirurgů a manažerů stomické ošetřovatelské péče z celého světa a také zástupci výrobců a dovozců stomických prostředků, materiálů na hojení ran a inkontinenci. Českou republiku zastupovaly necelé tři desítky zdravotníků (stomické sestry a lékaři) ze všech typů zdravotnických zařízení.

Odborná jednání, prezentace a workshopy probíhaly současně ve více sálech kongresového centra Calais des Congrés

Chodby a předsálí zaplnily posterová sdělení, firemní stánky, výstavy a prezentace zdravotnických prostředků. Jednacím jazykem kongresu byly angličtina a němčina. Současně probíhal překlad do francouzštiny, ruštiny a polštiny. Přednášky a prezentace byly rozdělené do tří základních bloků: stomie, hojení ran a inkontinence.

V úvodní prezentaci zmapovaly stomaterapeutky pořádající země třicet let vývoje stomaterapie ve Francii. Další prezentace byly zaměřené na individuální ošetřování nekomplikovaných i komplikovaných stomií, ošetřování peristomální kůže a paliativní péči. Inspirativní byla přednáška o možnostech irigace v praxi. V této souvislosti se musím zmínit o novince firmy B. Braun - tlakovém irigačním setu (tlakové pumpě). S kolegyněmi jsme se shodly, že pokud bude v České republice registrována, stane se pro pacienty i zdravotníky velkým přínosem při všech typech irigace.

Přednášky z oblasti hojení ran informovaly o používání VAC terapie v praxi a nových materiálech

Několik přednášejících se ve svých sděleních věnovalo nutrici a jejímu načasování v souvislosti s předoperační přípravou, operací a při hojení ran. Ve všech sděleních se opakovala slova edukace, komunikace a kvalita života. Ošetřovatelská péče by měla podporovat a pomáhat zvyšovat kvalitu života. České stomické sestry aktivně zastoupila se zajímavou přednáškou Bc. Svatava Nováková. Ostatní sestry a lékaři prezentovali svoje poznatky v posterové sekci (kazuistiky o ošetřování komplikovaných stomií, statistické zpracování dat ze stomické poradny, stomická poradna Ústřední vojenské nemocnice atd.).

V předsálí se měli možnost představit výrobci stomických prostředků

Účastníci kongresu si prohlédli a vyzkoušeli nejen stávající stomické produkty, ale i aktuální novinky. Informace o nich jsme často získávali přímo od českých zástupců, kteří se prezentovali na stáncích. Všechny firmy měly pro účastníky připravené balíčky se vzorky produktů. Velmi zajímavé byly i mezinárodní rozhovory v předsálí, kde se živě diskutovalo. Své zkušenosti si zde předávali stomaterapeuté, stomické sestry i lékaři z mnoha zemí. Naše sestry se v některých rozhovorech vrátily zpět do doby, kdy jsme se učily ošetřovat stomie jednodílným a dvoudílným stomickým systémem namísto Jánošíkovým pásem. Zajímavé byly informace o předepisování a množství hrazených stomických prostředků v jednotlivých zemích. Někde mají finanční a množstevní limit nastavený jako u nás, jinde mohou pacienti dostat neomezené množství pomůcek. V některých vyspělých státech zodpovídá za výběr a předepisování stomických prostředků stomická sestra - stomaterapeut.

Součástí kongresu bývá i společenský večer. Francouzské stomické sestry zajistily krásný a vkusný galavečer v prestižním kabaretu LIDO na Champs-Elysées.

Naše výprava stomických sester a lékařů navštívila továrnu na výrobu stomických prostředků

Továrna B. Braun ve městě St. Jean de Luz je po dostavbě nových prostor a celkové rekonstrukci. Firma každý rok navyšuje výrobu a pro nový produkt vždy instaluje novou plně automatizovanou linku. Po úvodní přednášce nám vedení firmy připravilo komentovanou prohlídku celého závodu. Bylo zajímavé sledovat práci automatizované linky, kde se lidská ruka dotkne pomůcky až při jejím ukládání do krabice. Naopak některé malosériové produkty se zde zčásti kompletují ručně. Ve zkušebním oddělení jsme se zase seznámili s možnostmi ověřování kvality produktů. Měli jsme tak možnost podívat se pod pokličku celému procesu.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník