Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Život se stomií

15. Duben 2019

Život se stomií

V březnu ve školicím centru Pavilon B. Braun Dialog proběhl už podruhé úspěšnéý kurz Aesculap Akademie pojmenovaný Komplikovaný stomický pacient, na němž byla prezentována výpověď a přednáška o životě se stomií mladé pacientky, stomičky Nikoly (23). Jak již sám název kurzu napovídá, byl určen pro začínající, ale i pokročilé stomické sestry, kterých se zúčastnilo více, než byl samotný limit kurzu. 

TOP Secret: STOMIE!

Proč opět stejné téma? „Reakce po prvním kurzu nám potvrdily, že jej musíme zopakovat, byly doslova fantastické. Právě přesah, kdy jsme do odborných přednášek zapojili otevřené výpovědi pacienta Michala, který s velkou otevřeností mluvil o svém životě se stomií před publikem‘, vyvolal u stomických sester neuvěřitelný ohlas,“ říká nadšeně o prvním kurzu odborná garantka Aesculap Akademie Mgr. Petra Bártová. Druhý kurz se nesl ve stejném duchu, ale místo stomika Michala představila zapáleným stomickým sestrám svoji „chráněnku“ Nikolu Bc. Alena Novotná, DiS., z Krajské nemocnice Liberec a. s. Stomie je natolik intimní a diskrétní téma, že sestry mají s pacienty mnohdy až přátelský vztah. Pacienti jim volají nejen ve všední dny, ale i o víkendech. „Je to sice psychicky velmi náročná práce, ale bereme ji jako poslání a pacienti se na nás mohou vždy s důvěrou obrátit,“ říká Alena Novotná. 

 

Jak se povedl druhý kurz?

Účastníci absolvovali nejdříve blok odborných přednášek, které zaštítily kapacity z řad stomických sester, a v odpolední části programu je čekala tři interaktivní stanoviště. Mezi nejzajímavější přednášky můžeme zařadit téma paní Veroniky Jedličkové z Nemocnice Cheb pod názvem Stomie jako cesta k uzdravení. Cílem přednášky bylo přiblížit diagnózy, na jejichž konci může končit pacient s vyvedenou stomií, a objasnit, z jakých důvodů k tomu dochází. Vysvětlit, jakou stomií se dá určitá nemoc vyřešit a také na jak dlouho. 
Nechyběla ani přednáška Olgy Panenkové, edukační specialistky společnosti B. Braun, která se týkala cesty stomického pacienta. Jak se dostane pacient k pomůckám, kdo mu je předepíše, kdo ho dostane do péče, jak se pacient dostane od lékaře na specializované pracoviště, kde se začne jeho problém řešit, jakým způsobem se řeší, kdy je operován, kdy je propuštěn, kdo se o něj stará.
Nosným tématem celého kurzu byla přednáška Libuše Auterské z Fakultní nemocnice Plzeň týkající se komplikací. Libuše Auterská přiblížila posluchačům všechny komplikace, k nimž může u pacientů kvůli infekci v ráně docházet. 

 

Komplikovaný stomický pacient tentokrát v Olomouci

Na třetí kurz s touto tematikou se můžete těšit v Olomouci. Pozvání přijali oba pacienti, jak stomik Michal, tak i stomička Nikola. Bude to zajímavý obraz srovnání psychiky muže a ženy a také dvou diagnóz a životních rolí. Nikola je mladá studentka s Crohnovou chorobou. Michal je otec rodiny, má dvě děti a je to aktivní člověk, který měl karcinom střeva. Také zde bude mít zajímavé přednášky mnoho významných osobností z oboru, mezi něž se svojí přednáškou na téma Když nastanou komplikace patří i stomická sestra Libuše Auterská. Rozhodně se máte na co těšit! Tak tedy v Olomouci…

 

1. Stanoviště – Libuše Auterské, Fakultní nemocnice Plzeň

Účastníci kurzu řeší komplikace stomických pacientů. Nechali jsme vytisknout speciální rekvizity, které vypadají jako stomický sáček, u nichž je z druhé strany patrná ta komplikace, která se může pacientovi přihodit následně po operaci nebo v průběhu ambulantní péče. Všichni účastníci si vezmou kartu a pracují ve dvojicích, aby nikdo netrpěl rozpaky. Jejich úkolem je popsat komplikaci a jak by ji řešili v rámci své praxe. Cílem bylo sdílení informací. 

 

2. Stanoviště – Zuzana Šilhánková a Michaela Čápová

Další stanoviště představuje cestu stomického pacienta. Jaké jsou pro něj ty nejvhodnější pomůcky? Stanoviště vyvolávalo diskusi nad možnostmi jednotlivých produktů a řešení způsobu, jak nejvhodnější pomůcky použít a získat.

 

3. stanoviště – stomička Nikola Martínková a Bc. Alena Novotná, DiS

Poslední stanoviště se týkalo psychosomatiky. „Shledali jsme, že psychosomatika je velice důležitý aspekt, a to nejen v poslední době. V medicíně se na ni klade velký důraz, protože velice ovlivňuje proces hojení a celkově náladu a spolupráci pacienta. Proto jsme udělali samostatné stanoviště, na kterém je přítomna stomička Nikola Martinková,“ doplňuje Petra Bártová. Účastnící měli možnost pokládat Nikole dotazy anebo s ní konzultovat své dotazy. Ptali se na to, jak zvládala komplikace v životě i v nemoci a Nikola otevřeně o všem hovořila. „Každý pacient to zvládá jinak. Zpracovat tak velký zásah do života může být pro někoho těžký,“ doplňuje její stomická sestra Alena. 

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Poté, co lékaři úspěšně odstraní postiženou část střeva, je klíčová ošetřovatelská péče, pokud se má pacient ztotožnit se stomií a žít plnohodnotně. Právě po operaci se pacientů ujímají stomické sestry B. Braun Plus, které hrají významnou úlohu v následné péči.

30.01.2022
Stomie

Aesculap Akademie se již od roku 2002 zaměřuje na odborné vzdělávání zdravotnického personálu a v letošním roce se zaměřila i na vzdělávání pacientů. Podařilo se vdechnout život novým kurzům mířeným přímo na naše pacienty. 

30.10.2020
Stomie

Aktuální složitý vývoj epidemiologické situace v mnoha případech zkomplikoval stomickým pacientům přístup ke stomickým pomůckám, které nezbytně potřebují pro bezproblémové fungování v běžném každodenním životě.

17.04.2020
Stomie