Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Stomická sestra „nejlepším přítelem“ v životě pacienta se stomií

redakce Braunovin

7. Březen 2018

Stomie

Stomický pacient je člověk s dočasně nebo trvale vyvedeným dutým orgánem na stěnu břišní. Podle statistik vychází, že v České republice žije více než 8 000 stomiků a na celém světě jich je až kolem šesti milionů.

Není sestra jako sestra

Nejtěžší pro pacienta je vyrovnání se se samotnou diagnózou, následně s operací a pak s novým životem – se životem se stomií – a proto v roce 1958 vznikla světově nová pozice, stomaterapeut (dnes stomická sestra). Jejím posláním je připravit pacienta na jeho nový život a zvládnout vše potřebné při péči o stomii, která zasahuje do sociální, partnerské, společenské i pracovní oblasti lidského života. Je s ním v neustálém kontaktu v průběhu jeho hospitalizace, ale i po jeho odchodu do domácího prostředí. Je mu téměř neustále k dispozici, připravená poradit v případě potíží na telefonu nebo osobně ve své stomické poradně. „Péče o pacienta se stomií nespočívá jen v ,lepení pytlíků‘. Většina práce stomické sestry je soustředěna v oblasti psychosociální. S pacienty se pohybujeme v jejich intimní zóně, prožíváme jejich obavy, často řešíme jejich rodinné situace a stáváme se součástí jejich životního příběhu. Každý pacient v nás zanechá stopu, někam nás posouvá. Proto jsme přece ,stomasestry‘. Jen je pro nás občas obtížné vyrovnávat se se všemi životními rolemi (pečovatelka, matka, manželka, žena…). Někdy míváme pocit, že na tento fakt naše okolí zapomíná,“ říká Mgr. Antonová Monika, stomická sestra z Fakultní Nemocnice Brno.

„Zdraví určitého člověka je co nejúžeji propojeno s kvalitou jeho života.“ David Seedhouse

Stomická poradna – místo, kde se musíte cítit příjemně

V péči o pacienta je velmi důležitá a často opomíjená stomická poradna, ve které stomická sestra provádí veškeré konzultace. A proto je důležité, aby se pacient v prostorách poradny cítil dobře. „Poradnu se snažím maximálně zútulnit – barevnou výmalbou stěn, obrázky a drobnými doplňky. Prostředí je samozřejmě velmi důležité, ale také vstřícnost a pozornost stomické sestry (nabídne vodu nebo kapesník, má na pacienta čas a vyslechne ho). Samozřejmě si dovedu představit ,moderní‘ poradnu, která bude mít zónové rozdělení – část převazovou, edukační, administrativní, hygienickou, skladovou atd. Všechny místnosti budou tvořit uzavřený celek, kde budeme s pacientem v komorním prostředí,“ říká Mgr. Iva Otradovcová, stomická sestra – edukační specialistka, Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Praha.

Vzdělávání v České republice

Z výzkumného projektu nazvaného Postavení stomasester v České republice, který byl proveden formou dotazníku a zúčastnilo se ho 89 respondentů z řad stomických sester, vzešlo, že 28 % respondentů chtělo danou specializaci vykonávat, a tak navrhli vedení, že se budou této funkci věnovat, polovina dotazovaných akceptovala nabídku na funkci stomické sestry, kterou jim nabídlo vedení, 8 % respondentů převzalo funkci stomické sestry společně s manažerskou pozicí a pouze 31 % odpovědělo, že absolvovalo specializační studium zaměřené na péči o stomiky. V rámci tohoto výzkumu vyplynulo také to, že specializovaného vzdělávání by se rádo zúčastnilo celých 80 % dotazovaných stomických sester.1 „Problémem stomických sester v České republice je, že nemají žádnou zastřešující organizaci. Jen malé procento sester je součástí České asociace sester – Sekce chirurgických oborů. Tomu se podivují v mnoha zemích světa, kde je pro sestru ctí být členkou profesní organizace, a někde dokonce sestry nemohou bez členství v profesní organizaci práci sestry vykonávat. V důsledku toho nás na světových konferencích a kongresech oficiálně nemá kdo zastupovat a předávat nám zkušenosti. Nevedeme tak vzájemný dialog, přestože máme v Česku mnoho kvalitních a zkušených stomických sester, o kterých se ve světě neví. Naše sestry nejsou oslovovány k účasti na mezinárodních studiích a projektech,“ popisuje situaci u nás Mgr. Iva Otradovcová. To je i jedním z důvodů, proč Aesculap Akademie vytvořila proto vytvořila Katedru stomických sester, do níž byly jmenovány stomické sestry z České a Slovenské republiky, které jsou účastnicemi odborného boardu stomických sester, v pracovní řeči „stoma panelu“.

Mgr. Iva Otradovcová, stomická sestra 2. LF UK a ÚVN Praha

„Stoma panel“, diskusní fórum stomických sester

Tento obor je mladý a je potřeba neustále zlepšovat kvalitu vzdělávání stomických sester, zvyšovat význam jejich funkce a stejně tak i jejich kompetence. Proto vznikl projekt „stoma panel“, interaktivní diskusní panel Aesculap Akademie, jehož cílem je reagovat na potřeby, požadavky a aktuální situaci v oblasti péče o stomického pacienta. „Kurz mé očekávání splnil. Minule mne překvapil zájem společnosti B. Braun o prostředí stomické poradny. Za přínosnou považuji interaktivní prezentaci studentky architektury, která řešila úpravy stomické poradny v konkrétní nemocnici. Měla připravený vzorový 3D model navrhované stomické poradny, ke kterému jsme se mohly vyjádřit a eventuálně ho doplnit. Po úpravách bude studie skutečně realizována v konkrétní nemocnici na náklady firmy,“ říká Mgr. Iva Otradovcová.

Mgr. Monika Antonová ve své stomické poradně

1 Převzato z webových stránek zdravi.euro.cz.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník