Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Když nastanou komplikace

16. Duben 2019

Když nastanou komplikace

Stomické komplikace jsou nežádoucí stavy, které zhoršují pacientovu adaptaci na nové podmínky života se stomií, a to jak v časném, tak i v pozdním období. Problematika těchto komplikací zasahuje nejen fyzický stav pacienta, ale i psychosociální oblast jeho života. Velký význam má nejen pro pacienta, ale též pro všechny zúčastněné, včetně rodiny i stomické sestry, předcházení komplikacím.

Rozumějte svému tělu

Pro stomika je zásadní podmínkou spokojenosti pocit bezpečí, jistoty a soběstačnosti v péči o stomii. A o to stomický pacient společně nejen se stomickou sestrou usiluje. Stomik by se měl naučit porozumět svému tělu a dávat si pozor na různé komplikace. Například časné komplikace jsou zřetelné velmi brzy po operaci a ty pozdní se mohou objevit až tři měsíce od operace.

 

Obtíže stomického pacienta

V případě vzniku komplikací stomická sestra posuzuje, co ještě může v rámci svých kompetencí vyřešit a co již náleží do rukou lékaře. Kontrola stomie by měla probíhat jednou až dvakrát ročně, a to jak s pomůckou, tak i bez ní. 

 

Maladaptační porucha

Schopnost akceptace života se stomií ovlivňuje změna tělesného vzhledu, životního stylu a životosprávy, ale i závažnost charakteru onemocnění a souvisejících léčebných postupů. Období adaptace je různě dlouhé a ve všech případech úspěšné. Udržení psychické rovnováhy přináší stomikům dostatečný pocit bezpečí a jistoty, kterého lze dosáhnout výběrem spolehlivé pomůcky a zvládnutím praktických postupů při ošetřování stomie.

 

Nevhodné umístění stomie 

Omezuje pacienta při pohybu, chůzi či sezení a znatelně snižuje kvalitu života stomika. Taková stomie se nachází v místě jizev, kožní řasy, na boku nebo na místě, kde pacient normálně nosí pásek, a způsobuje obtížnou fixaci pomůcek či zatékání střevního obsahu na kůži a její dráždění. 
 

„Někdy je nutné jít dlouho po nesprávné cestě, abychom se mohli správně a rychle vrátit.“
Edward Albee

Krvácení 

Může se jednat o drobné pooperační krvácení u okraje stomie, které je ovšem normální. Krvácení ze sliznice střeva většinou nebývá silné, stačí na několik vteřin přiložit malý čtvereček gázy a krvácení samo ustane.

 

Kožní komplikace 

Vlivem zatékání derivovaného obsahu pod podložku vzniká alergická reakce, kontaktní dermatitida, iritace a macerace. Hlavně pro ileostomiky mohou být neřešené iritace velmi nepříjemné a bolestivé.

 

Nekróza okraje stomie 

Příčinou bývá nedostatečný přítok krve do tkáně způsobený buď chybou operatéra, nebo špatným ošetřováním, jako je nevhodné vystřižení a nalepení stomické pomůcky, která zaškrcuje krevní zásobení ve stomii. Při některých chronických onemocněních vznikají píštěle, záněty střeva, diabetes mellitus atd. Píštěle v okolí stomie znamenají nepřilnavost pomůcky, podtékání a iritaci okolí.

 

Retrakce neboli vtažení stomie 

Střevo může být vtaženo až několik centimetrů pod úroveň kůže. Často bý vá přítomna až stenóza stomie.

 

Stenóza 

Jedná se o nepoměr mezi otvorem v břišní stěně a průměrem střeva. Otvor je natolik zúžen, že brání odchodu stolice a hrozí vznik ileu (pravidelná dilatace – autodilatace).

 

Parakolostomická kýla 

Tato komplikace je nejčastější. Kolem stomie se vytvoří vyklenutí, které znesnadňuje používání stomických pomůcek.

Libuše Auterská, DiS
stomická sestra, Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň
Průměrně: 5 (1 hlas)

Čtěte také

Poté, co lékaři úspěšně odstraní postiženou část střeva, je klíčová ošetřovatelská péče, pokud se má pacient ztotožnit se stomií a žít plnohodnotně. Právě po operaci se pacientů ujímají stomické sestry B. Braun Plus, které hrají významnou úlohu v následné péči.

30.01.2022
Stomie

Aesculap Akademie se již od roku 2002 zaměřuje na odborné vzdělávání zdravotnického personálu a v letošním roce se zaměřila i na vzdělávání pacientů. Podařilo se vdechnout život novým kurzům mířeným přímo na naše pacienty. 

30.10.2020
Stomie

Aktuální složitý vývoj epidemiologické situace v mnoha případech zkomplikoval stomickým pacientům přístup ke stomickým pomůckám, které nezbytně potřebují pro bezproblémové fungování v běžném každodenním životě.

17.04.2020
Stomie