Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Když nastanou komplikace

16. Duben 2019

Když nastanou komplikace

Stomické komplikace jsou nežádoucí stavy, které zhoršují pacientovu adaptaci na nové podmínky života se stomií, a to jak v časném, tak i v pozdním období. Problematika těchto komplikací zasahuje nejen fyzický stav pacienta, ale i psychosociální oblast jeho života. Velký význam má nejen pro pacienta, ale též pro všechny zúčastněné, včetně rodiny i stomické sestry, předcházení komplikacím.

Rozumějte svému tělu

Pro stomika je zásadní podmínkou spokojenosti pocit bezpečí, jistoty a soběstačnosti v péči o stomii. A o to stomický pacient společně nejen se stomickou sestrou usiluje. Stomik by se měl naučit porozumět svému tělu a dávat si pozor na různé komplikace. Například časné komplikace jsou zřetelné velmi brzy po operaci a ty pozdní se mohou objevit až tři měsíce od operace.

 

Obtíže stomického pacienta

V případě vzniku komplikací stomická sestra posuzuje, co ještě může v rámci svých kompetencí vyřešit a co již náleží do rukou lékaře. Kontrola stomie by měla probíhat jednou až dvakrát ročně, a to jak s pomůckou, tak i bez ní. 

 

Maladaptační porucha

Schopnost akceptace života se stomií ovlivňuje změna tělesného vzhledu, životního stylu a životosprávy, ale i závažnost charakteru onemocnění a souvisejících léčebných postupů. Období adaptace je různě dlouhé a ve všech případech úspěšné. Udržení psychické rovnováhy přináší stomikům dostatečný pocit bezpečí a jistoty, kterého lze dosáhnout výběrem spolehlivé pomůcky a zvládnutím praktických postupů při ošetřování stomie.

 

Nevhodné umístění stomie 

Omezuje pacienta při pohybu, chůzi či sezení a znatelně snižuje kvalitu života stomika. Taková stomie se nachází v místě jizev, kožní řasy, na boku nebo na místě, kde pacient normálně nosí pásek, a způsobuje obtížnou fixaci pomůcek či zatékání střevního obsahu na kůži a její dráždění. 
 

„Někdy je nutné jít dlouho po nesprávné cestě, abychom se mohli správně a rychle vrátit.“
Edward Albee

Krvácení 

Může se jednat o drobné pooperační krvácení u okraje stomie, které je ovšem normální. Krvácení ze sliznice střeva většinou nebývá silné, stačí na několik vteřin přiložit malý čtvereček gázy a krvácení samo ustane.

 

Kožní komplikace 

Vlivem zatékání derivovaného obsahu pod podložku vzniká alergická reakce, kontaktní dermatitida, iritace a macerace. Hlavně pro ileostomiky mohou být neřešené iritace velmi nepříjemné a bolestivé.

 

Nekróza okraje stomie 

Příčinou bývá nedostatečný přítok krve do tkáně způsobený buď chybou operatéra, nebo špatným ošetřováním, jako je nevhodné vystřižení a nalepení stomické pomůcky, která zaškrcuje krevní zásobení ve stomii. Při některých chronických onemocněních vznikají píštěle, záněty střeva, diabetes mellitus atd. Píštěle v okolí stomie znamenají nepřilnavost pomůcky, podtékání a iritaci okolí.

 

Retrakce neboli vtažení stomie 

Střevo může být vtaženo až několik centimetrů pod úroveň kůže. Často bý vá přítomna až stenóza stomie.

 

Stenóza 

Jedná se o nepoměr mezi otvorem v břišní stěně a průměrem střeva. Otvor je natolik zúžen, že brání odchodu stolice a hrozí vznik ileu (pravidelná dilatace – autodilatace).

 

Parakolostomická kýla 

Tato komplikace je nejčastější. Kolem stomie se vytvoří vyklenutí, které znesnadňuje používání stomických pomůcek.

Libuše Auterská, DiS
stomická sestra, Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Aesculap Akademie se již od roku 2002 zaměřuje na odborné vzdělávání zdravotnického personálu a v letošním roce se zaměřila i na vzdělávání pacientů. Podařilo se vdechnout život novým kurzům mířeným přímo na naše pacienty. 

30.10.2020
Stomie

Aktuální složitý vývoj epidemiologické situace v mnoha případech zkomplikoval stomickým pacientům přístup ke stomickým pomůckám, které nezbytně potřebují pro bezproblémové fungování v běžném každodenním životě.

17.04.2020
Stomie

„Budeme vám muset udělat stomii neboli umělý vývod na střevě“ – pokud pacient uslyší od lékaře tuto větu, zatají se mu aspoň na chvíli dech. Při založení stomie nastávají v životě jedince velké změny, které je zapotřebí včasně odhalit, umět je pojmenovat a pracovat na nich. Péče o pacienty se stomií je velice specifická a ke každému musí být volen individuální přístup. Nejde pouze o to, zda pacient zvládne péči o vývod, ale jak se postaví k celému svému budoucímu životu. Právě pro zvládnutí „nového“ začátku je vzdělávání pacientů potřebné.

06.06.2019
Stomie