Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ochrana osobních údajů – www.braunoviny.cz

 

Správce osobních údajů

B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
IČ: 485 86 285

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Milan Filípek
Manažer Právní sekce a B. Braun CZ/SK Compliance Officer
V Parku 2335/20, 148 00 Praha, Česká republika
+ 420 271 091 236
milan.filipek@bbraun.com / ou.cz@bbraun.com / ou.sk@bbraun.com

 

Jakým způsobem nakládáme s osobními údaji?

Správce osobních údajů, jakožto společnost náležející do Skupiny B. Braun CZ/SK při zpracování osobních údajů dodržue jimi zavedený Systém ochrany osobních údajů, který je součástí Compliance management systému těchto společností.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně údajů a zákonem o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, po kterou je to nezbytné pro zamýšlené účely a likvidujeme je po splnění účelu jejich zpracování nebo po uplynutí doby, po niž jsme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy povinni nebo oprávněni si je ponechat.

Tyto webové stránky využívají šifrování SSL z důvodu zabezpečení a po ochranu přenosu důvěrného obsahu. Naše internetové stránky také využívají tzv. „soubory cookies“, jejichž použití však můžete ve vašem prohlížeči kdykoliv zakázat (čímž však může být funkcionalita našich stránek do určité míry omezena). Bližší informace o cookies na stránkách Braunovin naleznete pod tímto odkazem. Obdobně mohou naše stránky obsahovat tzv.sociální plug-ins.

Vaše osobní údaje mohou být předávány a zpracovávány v rámci koncernu B. Braun (informace ohledně jednotlivých společností koncernu B. Braun naleznete zde.)

V případě zpracování vašich osobních údajů třetími osobami k tomu dochází pouze v případech, kdy příslušný správce osobních údajů uzavře s takovou třetí osobou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, obsahující záruky korektního nakládání s těmito údaji. Takovými třetími osobami jsou zejména poskytovatelé různých služeb, např. poskytovatelé IT služeb nebo přepravci.

V souladu s platnými a účinnými právními předpisy máte právo využít přístupu ke svým osobním údajům, právo na informaci o jejich původu a o jejich příjemcích, jakož i o účelu zpracování osobních údajů, a to bezplatně; stejně tak máte právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování těchto údajů. Osobní údaje, které se vás týkají, a které jste poskytli našim společnostem, máte právo od nás obdržet na vyžádání ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete rovněž kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů a/nebo odvolat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

 

Kontaktní formulář

V případě, že zašlete dotazu prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, budeme o Vaší osobně zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno a e-mailová adresa, jakožto i informace, které uvedete v textu zprávy. Tyto informace je nutné zpracovat pro účely zodpovězení Vašeho dotazu a pro jednání o případném uzavření smlouvy, pokud dotaz bude obchodního charakteru. Osobní údaje budou zpracovány zpravidla po dobu 6 měsíců, vždy však nejdéle po dobu stanovenou účinnými právními předpisy.

Správce prohlašuje, že údaje zpracovávané v rámci Vašeho dotazu jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují naši obchodní zástupci, kteří Vás budou kontaktovat za účelem případného uzavření smlouvy na nákup zboží nebo poskytnut služeb a následně dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi případně objednaného zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

  • Poskytovatel webhostingových služeb, společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, jež však v současné době využíváni být nemusí.

Bližší informace o ochraně a zpracování osobních údajů v rámci Skupiny B. Braun CZ/SK, včetně podrobného vymezení Vašich práv, naleznete zde: Zásady ochrany soukromí