Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Braunoviny.cz

B. Braun Medical jako významný dodavatel léčiv, spotřebních zdravotnických materiálů a dezinfekce pro Česko a Slovensko ve spolupráci s centrálou v Německu přijal ve výrobě a logistice řadu opatření k zajištění plynulých dodávek a minimalizace výpadků. Reagujeme tak na extrémní zvýšení poptávky v době pandemie onemocnění covid-19.

Fakultní nemocnice Brno jako první na světě operovala dětskou skoliózu pomocí nového páteřního systému Ennovate. Dívce ve věku 15 let byl voperován systém implantátů vyvinutý německou společností B. Braun. „Systém Ennovate splňuje nejmodernější požadavky dnešní doby. Čím modernější totiž instrumentárium je, tím lepší, trojdimenzionálně kvalitnější a bezpečnější je i korekce páteře,“ vysvětluje světový specialista na deformity páteře u dětí a přednosta Ortopedické kliniky prof. MUDr. Martin Repko, který operaci provedl. Systém Ennovate byl ve spolupráci s českou ortopedickou klinikou vyvinut pro operace páteří po celém světě a právě FN Brno jako první s tímto systémem i operovala. 

08.01.2021 redakce Braunovin

Všichni si přejeme, aby naše děti byly především zdravé a šťastné. Někdy však život připraví vážné zdravotní komplikace i těm nejmenším a významně zasáhne do jejich každodenního života. Mezi závažné diagnózy patří i neurogenní močový měchýř. Dysfunkce mikčního centra může být způsobena vrozenou vadou, onkologickým onemocněním nebo méně často úrazem. 

23.12.2020 Petra Bártová

XXXVI. kongres Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče se konal v tradičních prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové na podzim 2020. Kongres proběhl pod záštitou ministra zdravotnictví ČR. Regulace týkající se hromadných akcí, které byly v platnosti v první polovině září, umožnily uspořádání kongresu v plánovaném rozsahu a všichni účastníci přitom dodržovali opatření předepsaná k ochraně sebe i okolí. 

23.12.2020
Remune

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

Jak pandemie koronaviru souvisí se servisem zdravotnických přístrojů? Velmi jednoduše. V současné době pracuje většina zdravotnického personálu na maximum a v naprosto nestandardním režimu (přesuny směn, přesuny mezi odděleními, přestavěná oddělení pro péči o covid pozitivní pacienty, diskomfort spojený s používáním ochranných pracovních pomůcek). V této době vysokého pracovního vytížení roste i riziko chyby obsluhy nebo poruchy zdravotnického přístroje.

Tématu „Jak nutričně připravit pacienta k velkému operačnímu výkonu“ byl věnován další z on-line webinářů, který pro své klienty uspořádala 19. října 2020 Aesculap Akademie ve spolupráci s Nemocnicí Na Bulovce. 

23.12.2020 Bc. Tomáš Kovrzek

Na podzim roku 2020 prošla chirurgická ambulance B. Braun v Brně Josefské rozsáhlou rekonstrukcí za půl druhého milionu korun. Součástí rekonstrukce bylo navýšení kapacit možností aplikace infuzní terapie, o niž je každoročně větší zájem. „Záleží nám na našich pacientech, a proto jim chceme nabídnout adekvátní prostředí. Prostředí, které je moderní, na úrovni dnešní doby a v němž se budou cítit příjemně,“ představuje svou vizi traumatolog a vedoucí lékař chirurgické ambulance B. Braun v Brně MUDr. Petr Novák. 

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů. 

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020 Mgr. Magda Volná

Malý Mikuláš, kterému maminka říká láskyplně Miki, se narodil jako naprosto zdravý klouček. Nikde ani náznak potíží, které na malého hrdinu posléze čekaly. Jaký je jeho příběh a co všechno se může odehrát v životě malého kluka, když se z "batohu" stane jeho dobrý kamarád? Pojďte se s námi podívat.  

Hemoroidální onemocnění je v populaci poměrně běžné, prevalence se pohybuje v rozmezí 4–34 %. Obvykle se jedná o varikózně rozšířený pletenec vnitřních hemoroidů (haemorrhoidalis internus), který v některých případech doprovázejí zevní satelity. Samostatný výskyt zevních hemoroidů (haemorrhoidalis externus) je vzácný. Častěji bývají postiženi muži, u žen onemocnění graduje především v těhotenství. 

Potíže s ledvinami pan Pavel dříve vlastně nikdy neměl, nebo lépe řečeno, nevěděl o nich. Kvůli problémům se srdcem však absolvoval vyšetření na interně a prošel sérií testů, které ukázaly, že jeho ledviny nefungují tak, jak by měly. Pan Pavel byl tedy zařazen do dialyzačního programu.

Chcete získávat novinky o událostech v B. Braun?