Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Braunoviny.cz

V průběhu konference Efektivní nemocnice zástupci Skupiny B. Braun CZ/SK představili managementu nemocnic nejnovější infuzní techniku Spaceplus, která zaujala jak technologickými možnostmi, tak vizualizací vesmírného Spacemana.  

Na odborné konferenci Efektivní nemocnice se tradičně vyhlašovaly nejúspěšnější zdravotnická zařízení v celé České republice. V kategorii Nemocnice pro život, kterou Skupina B. Braun podporuje již 17 let, letos zvítězily Fakultní nemocnice Ostrava a Domažlická nemocnice, a.s.

Neleží tu pacienti, ale je vybavena lůžky i nejmodernější přístrojovou technologií. Jde o novou cvičnou nemocnici SIMLEK na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Moderní simulační centrum tu na praxi připravuje budoucí lékaře i studenty zdravotnických oborů. Na jeho vybavení se podílela také Skupina B. Braun.

vzdělávání zdravotníků

Dobře nastavené výběrové řízení na dodavatele moderních technologií se stalo jednou z klíčových dovedností managementu. Shodují se na tom, jak zástupci medicínských firem, tak nemocniční manažeři a IT specialisté. Zásadní je do detailu znát představy a očekávání zdravotníků.

Dnešním hostem podcastu je primářka dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Uherském Brodě, která podrobně vysvětluje medicínské i sociální výhody domácí dialýzy. Uslyšíte také příběh 32 letého pacienta Jardy, který se dialyzuje doma s pomocí své maminky. 

18.10.2022

Chvíli přemýšlel, jestli nebude profesionálním sportovcem, a svou medicínskou kariéru začal jako zdravotní bratr na urologii ve Fakultní nemocnici v Motole. Díky sportu se nevzdává a díky startu bez titulu MUDr. zná svůj obor naprosto dokonale.

27.09.2022 Tomáš Carba
urologie

Kardiovaskulární choroby patří k nejčastějším příčinám nemocnosti a úmrtnosti v Česku. O stavu a úrovni české kardiologie, o nejčerstvějších novinkách používaných při operacích, ale i o prevenci či dostupnosti kardiologické péče v Česku mluví přednosta Interní kardiologické kliniky FN Brno Petr Kala. 

26.09.2022

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

domácí dialýza

Značka Aesculap® je již po desetiletí synonymem pro kvalitu, inovaci a tvorbu nových standardů v chirurgii. S rozvojem miniinvazivních postupů toto platí i pro technologie používané v laparoskopické chirurgii.

3D endoskopie

Zkratka ECCO2R (extracorporeal CO2 removal) označuje relativně novou terapeutickou metodu zajišťující minimálně invazivní mimotělní eliminaci oxidu uhličitého z krve pacienta. 

22.09.2022 Jan Matuška, DiS.
akutní očišťování krve

Pravidelná dezinfekce povrchů, se kterými přichází zdravotnický personál a pacienti do kontaktu, je nedílnou součástí dezinfekčních řádů.

Dezinfekce a hygiena

Jakkoliv je cévní přístup chápán klinickými i vědeckými pracovníky jako triviální záležitost, jedná se ve skutečnosti o nejslabší článek dialyzačního řetězce. 

akutní očišťování krve

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze docent Jan Bláha je známý propagátor digitalizace zdravotnictví. 

Infuzní systém Space

Za dobu své existence se kožní staplery plně etablovaly na pracovištích popáleninové medicíny. Dnes si už stěží dokážeme představit klinickou praxi bez nich. 

staplery

Aesculap Akademie už dvacet let vzdělává české zdravotníky. Ke svému výročí připravila konferenci jedinečnou tím, že umožnila společnou diskusi nad trendy praktického vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických profesí.

Při revizní operaci náhrady kyčelního kloubu byl vůbec poprvé mimo Německo použit implantát B. Braun vyrobený konkrétnímu pacientovi na míru.

3D endoskopie