Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

24. Srpen 2018

Hovoříme otevřeně a měníme životy

Světová asociace stomiků vyhlašuje každé tři roky Světový den stomiků, který tradičně vychází na první říjnovou sobotu – letos na 6. 10. 2018. Mottem letošního Světového dne stomiků je heslo „Hovoříme otevřeně a měníme životy“, a právě proto máme díky spolupráci se společností ILCO příležitost v tento den hovořit o tom, co stomici chtějí a co dělají. 

Cílem Světového dne stomiků je zlepšit postavení stomiků po celém světě a upozorňovat na jejich potřeby i na potřeby jejich rodin, s cílem plné rehabilitace stomiků a jejich znovuzapojení se do běžného života. 

 

Vytvoření stomie neboli vývodu znamená velký zásah do života. Problém je nejen ve zvládnutí nemoci, která  k založení stomie vedla, ale i vyrovnání se s tím, jak  stomie  pracuje. Pacient se musí naučit postupům správné péče o stomii a mít k dispozici vhodné stomické pomůcky a příslušenství.  

Vývod je postižení, o kterém se donedávna téměř nemluvilo. To vedlo stomiky  k tomu, aby se sdružovali, sami si vyměňovali zkušenosti a podporovali se navzájem. „Spolky stomiků  po celém světě pomáhají těmto lidem zvládat nelehké začátky života se stomií. Dobrovolníci ILCO hovoří nejen na Světovém dni stomiků otevřeně o tom, jak se stomií žijí, a předávají svoje zkušenosti. Nováčci se přestávají života se stomií bát. Mají chuť se vrátit do běžného života,“ říká Marie Ředinová, předsedkyně Českého ILCO, z. s.  

V České republice najdou stomici pomoc a radu ve dvaceti spolcích. České ILCO připravilo ke světovému Dni stomiků řadu akcí. Jednou z nich je například pozvánka na Den otevřených dveří, který se bude konat 12. listopadu 2018 od 13 do 17 hodin v Informačním centru pro stomiky a lidi s onemocněním střev (Polská 15, Praha 2). Dobrovolníci zde budou otevřeně hovořit o sobě, o své práci a o významu Světových dnů stomiků. 

 

Čtěte také

Stomie, ať už trvalá nebo dočasná, představuje vždy závažný zásah do každodenního života. Stomici často ztrácejí kontrolu nad vylučováním stolice a únikem plynů. Stejně jako zvuky související se stomií mají přímé dopady na společenský a intimní život, volný čas a další aktivity, tak i nošení stomického sáčku výrazným způsobem ovlivňuje pacientovo vnímání svého těla.

10.12.2019
Aktuality z B. Braun

„Budeme vám muset udělat stomii neboli umělý vývod na střevě“ – pokud pacient uslyší od lékaře tuto větu, zatají se mu aspoň na chvíli dech. Při založení stomie nastávají v životě jedince velké změny, které je zapotřebí včasně odhalit, umět je pojmenovat a pracovat na nich. Péče o pacienty se stomií je velice specifická a ke každému musí být volen individuální přístup. Nejde pouze o to, zda pacient zvládne péči o vývod, ale jak se postaví k celému svému budoucímu životu. Právě pro zvládnutí „nového“ začátku je vzdělávání pacientů potřebné.

06.06.2019
Stomie

Rok 2018 byl bezesporu tím nejtěžším, jaký Nikola (23), studentka pražské Vysoké školy ekonomické, dosud zažila. Opakující se zdánlivě šťastné konce, namísto kterých přicházely další a další komplikace… Život s chronickým onemocněním není vůbec lehká věc. Tím spíš, když se rozhodne vám do života radikálně zasáhnout. A jak sama Nikola říká, měla jsem „tu čest“ zažít tak trochu jiný život ve dvou.

23.05.2019
Stomie