Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Hovoříme otevřeně a měníme životy

24. Srpen 2018

Hovoříme otevřeně a měníme životy

Světová asociace stomiků vyhlašuje každé tři roky Světový den stomiků, který tradičně vychází na první říjnovou sobotu – letos na 6. 10. 2018. Mottem letošního Světového dne stomiků je heslo „Hovoříme otevřeně a měníme životy“, a právě proto máme díky spolupráci se společností ILCO příležitost v tento den hovořit o tom, co stomici chtějí a co dělají. 

Cílem Světového dne stomiků je zlepšit postavení stomiků po celém světě a upozorňovat na jejich potřeby i na potřeby jejich rodin, s cílem plné rehabilitace stomiků a jejich znovuzapojení se do běžného života. 

 

Vytvoření stomie neboli vývodu znamená velký zásah do života. Problém je nejen ve zvládnutí nemoci, která  k založení stomie vedla, ale i vyrovnání se s tím, jak  stomie  pracuje. Pacient se musí naučit postupům správné péče o stomii a mít k dispozici vhodné stomické pomůcky a příslušenství.  

Vývod je postižení, o kterém se donedávna téměř nemluvilo. To vedlo stomiky  k tomu, aby se sdružovali, sami si vyměňovali zkušenosti a podporovali se navzájem. „Spolky stomiků  po celém světě pomáhají těmto lidem zvládat nelehké začátky života se stomií. Dobrovolníci ILCO hovoří nejen na Světovém dni stomiků otevřeně o tom, jak se stomií žijí, a předávají svoje zkušenosti. Nováčci se přestávají života se stomií bát. Mají chuť se vrátit do běžného života,“ říká Marie Ředinová, předsedkyně Českého ILCO, z. s.  

V České republice najdou stomici pomoc a radu ve dvaceti spolcích. České ILCO připravilo ke světovému Dni stomiků řadu akcí. Jednou z nich je například pozvánka na Den otevřených dveří, který se bude konat 12. listopadu 2018 od 13 do 17 hodin v Informačním centru pro stomiky a lidi s onemocněním střev (Polská 15, Praha 2). Dobrovolníci zde budou otevřeně hovořit o sobě, o své práci a o významu Světových dnů stomiků. 

 

Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Stomie, ať už trvalá nebo dočasná, představuje vždy závažný zásah do každodenního života. Stomici často ztrácejí kontrolu nad vylučováním stolice a únikem plynů. Stejně jako zvuky související se stomií mají přímé dopady na společenský a intimní život, volný čas a další aktivity, tak i nošení stomického sáčku výrazným způsobem ovlivňuje pacientovo vnímání svého těla.

10.12.2019
Aktuality z B. Braun

Aesculap Akademie se již od roku 2002 zaměřuje na odborné vzdělávání zdravotnického personálu a v letošním roce se zaměřila i na vzdělávání pacientů. Podařilo se vdechnout život novým kurzům mířeným přímo na naše pacienty. 

30.10.2020
Stomie

Aktuální složitý vývoj epidemiologické situace v mnoha případech zkomplikoval stomickým pacientům přístup ke stomickým pomůckám, které nezbytně potřebují pro bezproblémové fungování v běžném každodenním životě.

17.04.2020
Stomie