Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Hovoříme otevřeně a měníme životy

24. Srpen 2018

Hovoříme otevřeně a měníme životy

Světová asociace stomiků vyhlašuje každé tři roky Světový den stomiků, který tradičně vychází na první říjnovou sobotu – letos na 6. 10. 2018. Mottem letošního Světového dne stomiků je heslo „Hovoříme otevřeně a měníme životy“, a právě proto máme díky spolupráci se společností ILCO příležitost v tento den hovořit o tom, co stomici chtějí a co dělají. 

Cílem Světového dne stomiků je zlepšit postavení stomiků po celém světě a upozorňovat na jejich potřeby i na potřeby jejich rodin, s cílem plné rehabilitace stomiků a jejich znovuzapojení se do běžného života. 

 

Vytvoření stomie neboli vývodu znamená velký zásah do života. Problém je nejen ve zvládnutí nemoci, která  k založení stomie vedla, ale i vyrovnání se s tím, jak  stomie  pracuje. Pacient se musí naučit postupům správné péče o stomii a mít k dispozici vhodné stomické pomůcky a příslušenství.  

Vývod je postižení, o kterém se donedávna téměř nemluvilo. To vedlo stomiky  k tomu, aby se sdružovali, sami si vyměňovali zkušenosti a podporovali se navzájem. „Spolky stomiků  po celém světě pomáhají těmto lidem zvládat nelehké začátky života se stomií. Dobrovolníci ILCO hovoří nejen na Světovém dni stomiků otevřeně o tom, jak se stomií žijí, a předávají svoje zkušenosti. Nováčci se přestávají života se stomií bát. Mají chuť se vrátit do běžného života,“ říká Marie Ředinová, předsedkyně Českého ILCO, z. s.  

V České republice najdou stomici pomoc a radu ve dvaceti spolcích. České ILCO připravilo ke světovému Dni stomiků řadu akcí. Jednou z nich je například pozvánka na Den otevřených dveří, který se bude konat 12. listopadu 2018 od 13 do 17 hodin v Informačním centru pro stomiky a lidi s onemocněním střev (Polská 15, Praha 2). Dobrovolníci zde budou otevřeně hovořit o sobě, o své práci a o významu Světových dnů stomiků. 

 

Dosud nehlasováno

Čtěte také

Transanální totální mezorektální excize (TaTME) je relativně nová metoda operační léčby karcinomu rekta. Jedná se výkon, jehož krása i technická náročnost spočívají v současném zapojení transabdominálního i transanálního týmu. O metodě, která výrazně benefituje z použití KOL-stapleru, jsme hovořili s přednostou Chirurgické kliniky Nemocnice Pardubického kraje MUDr. Lukášem Sákrou, Ph.D.

29.09.2021

Chirurgická ambulance B. Braun Plus Praha – Budějovická, která funguje již druhým rokem, nedávno ošetřila svého již stého pacienta se stomií. Stým pacientem se stal Kateřina Misiková a my jsme se jí zeptali na její rytmus se stomickou sestrou i na to, jak si pochvaluje služby chirurgické ambulance B. Braun Plus.

09.02.2021

Stomie, ať už trvalá nebo dočasná, představuje vždy závažný zásah do každodenního života. Stomici často ztrácejí kontrolu nad vylučováním stolice a únikem plynů. Stejně jako zvuky související se stomií mají přímé dopady na společenský a intimní život, volný čas a další aktivity, tak i nošení stomického sáčku výrazným způsobem ovlivňuje pacientovo vnímání svého těla.

10.12.2019
Aktuality z B. Braun