Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky v konvexních systémech stomických pomůcek

23. Únor 2015

Novinky v konvexních systémech stomických pomůcek

K ošetření stomie lze použít různé typy pomůcek, a to vždy v závislosti na aktuální podobě stomie. Na trhu jsou dostupné ploché a konvexní typy stomických pomůcek.

K ošetření stomie lze použít různé typy pomůcek, a to vždy v závislosti na aktuální podobě stomie. Na trhu jsou dostupné ploché a konvexní typy stomických pomůcek (lat. convexus – vypouklý, vyklenutý směrem ven). Ploché pomůcky leží na plocho na kůži kolem stomie, konvexní mají zakřivenou podložku tvarem připomínající dno misky. Tento typ pomůcky je vhodný pro použití u retrahované (vtažené) stomie pravidelného tvaru nebo s lehkou odchylkou v souměrnosti. Profilovaný tvar konvexní podložky se správně zvoleným otvorem, který odpovídá ústí stomie, zajistí dobrou přilnavost pomůcky i bezpečný odchod stolice či moči.

Kdy a proč použít konvexní pomůcku?

Kdy?
 U stomií, které jsou ve stejné úrovni jako okolní kůže nebo jsou zanořené pod povrchem.
 Pokud se v okolí stomie vyskytují jizvy, záhyby nebo jiné nerovnosti.
 Pokud má pacient velmi měkké a oslabené břišní svalstvo v okolí stomie.

Proč?
 Pomůcka zabraňuje podtékání moči nebo stolice.
 Předchází se podráždění pokožky způsobené únikem stolice nebo moči.
 Umožňuje stomikovi delší nošení pomůcky.
 Pomáhá lepší fixaci pomůcky na kůži.
 Umožňuje stomikovi cítit se pohodlně a bezpečně.

Co bychom měli ještě vědět o konvexních pomůckách?
 Konvexní systém by měla zvolit zkušená stomasestra a průběžně kontrolovat, zda plní svou funkci.
 Nemějte obavy z toho, že konvexní podložka zanechá otisk na kůži. Je to běžné.
 Některé konvexní pomůcky mohou být méně flexibilní a méně pohodlné než ty ploché.
 Podle vzhledu stomie a břicha můžeme zvolit systém s malým, středním nebo hlubokým zakřivením.
 Konvexní pomůcka není řešením pro všechny problémy s netěsností. Je vždy důležité se nejprve poradit s vaší stomasestrou, která vám doporučí vhodné řešení.

Flexima®, Flexima® Key Convex, Flexima® 3S
Společnost B. Braun Medical přichází na tuzemský trh s novinkami v konvexních systémech.
U jednodílného systému Flexima® je k dispozici uzavřený i výpustný sáček s konvexní podložkou. Obě varianty jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
U dvoudílného systému jsou k dispozici dvě varianty podložek – Flexima® Key Convex ve třech velikostech a Flexima® 3S rovněž ve třech vystřihovacích variantách. I tyto pomůcky plně hradí zdravotní pojišťovna.
Věříme, že nově vyvinuté pomůcky usnadní život všem stomikům, kteří konvexní systém používají.

 

 

 

Mgr. Zuzana Šilhánková
divize OPM - stomie, urologie, inkontinence, drenáže
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Transanální totální mezorektální excize (TaTME) je relativně nová metoda operační léčby karcinomu rekta. Jedná se výkon, jehož krása i technická náročnost spočívají v současném zapojení transabdominálního i transanálního týmu. O metodě, která výrazně benefituje z použití KOL-stapleru, jsme hovořili s přednostou Chirurgické kliniky Nemocnice Pardubického kraje MUDr. Lukášem Sákrou, Ph.D.

29.09.2021

Chirurgická ambulance B. Braun Plus Praha – Budějovická, která funguje již druhým rokem, nedávno ošetřila svého již stého pacienta se stomií. Stým pacientem se stal Kateřina Misiková a my jsme se jí zeptali na její rytmus se stomickou sestrou i na to, jak si pochvaluje služby chirurgické ambulance B. Braun Plus.

09.02.2021

Stomie, ať už trvalá nebo dočasná, představuje vždy závažný zásah do každodenního života. Stomici často ztrácejí kontrolu nad vylučováním stolice a únikem plynů. Stejně jako zvuky související se stomií mají přímé dopady na společenský a intimní život, volný čas a další aktivity, tak i nošení stomického sáčku výrazným způsobem ovlivňuje pacientovo vnímání svého těla.

10.12.2019
Aktuality z B. Braun