Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Inovativní kapsule pro kolostomiky Be 1®

10. Prosinec 2019

Inovativní kapsule pro kolostomiky Be 1®

Stomie, ať už trvalá nebo dočasná, představuje vždy závažný zásah do každodenního života. Stomici často ztrácejí kontrolu nad vylučováním stolice a únikem plynů. Stejně jako zvuky související se stomií mají přímé dopady na společenský a intimní život, volný čas a další aktivity, tak i nošení stomického sáčku výrazným způsobem ovlivňuje pacientovo vnímání svého těla.

Klinicky testováno: Kapsule Be 1® v číslech*

  • 75 % pacientů znovu získává kontrolu nad svou kontinencí, a tím i kontrolu kontinence plynů a stolice

  • 60 % pacientů uvádí, že se cítí při nošení kapsule dobře až velmi dobře

  • 79 % pacientů potvrzuje, že kapsule Be 1® eliminuje zápach

Dle statistik 50 % stomiků ztrácí kontrolu nad svým tělem, protože již nemohou kontrolovat odchod stolice a tělesných plynů a celá jedna třetina pacientů se cítí omezená ve svém sociálním životě a volnočasových aktivách. Největší starost všem stomikům dělají zvuky související se stomií a stomický sáček, který často nevědí, jak jej „schovat“. Pro ulehčení všech těchto potíží přichází na trh inovativní pomůcka, díky níž kolostomici získají nad svojí stomií nově kontrolu.

Mít kontrolu nad svou stomií: diskrétní kapsule Be 1®

Moderní kapsule pro kolostomiky slouží k zachování diskrétnosti, kontinence a kontroly nad vlastním tělem. Je vhodná pro kolostomiky s vývodem na levé straně břišní dutiny s pevnou nebo pastózní stolicí, kteří chtějí ovládat svou kontinenci s větší diskrétnosti a hledat kompaktnější zařízení pro komfortnější život se stomií. Kapsule se upevňuje na plochou podložku Flexima® 3S. Průměr stomie by neměl být větší než 40 mm a stomie by měla vyčnívat cca 10 mm nad povrch pokožky.

 

 

Inovativní zabezpečený systém

Stejně jako u stávajících uzavřených sáčků neutralizuje i kapsule Be1® díky integrovanému filtru s aktivním uhlím průběžně unikající plyny. V případě výskytu většího množství plynů mohou pacienti plyny také manuálně vypustit tak, že stisknou tlačítko pro vypuštění plynů na horní části kapsule. V takovém případě je však integrovaný filtr neúčinný. Proto doporučujeme, aby pacienti prováděli manuální vypouštění plynu na diskrétním místě. Pokud pacient cítí napětí, táhnutí či vyklenutí krytky kapsule na pokožce, signalizuje to potřebuju upuštění plynů. V případě odchodu stolice se krytka kapsule samovolně oddělí a rozvine se integrovaný uzavřený sáček, který je složený uvnitř kapsule.

Tu je následně potřeba odstranit, zlikvidovat a nahradit ji novou kapsulí v průběhu dne či kolostomickým sáčkem na noc. "Be 1 vnímám po prvních zkušenostech pacientů napříč Evropou jako moderní bezkonkurenční koncept pro řešení kontinence kolostomie s cílem navýšení kvality života aktivních kolostomiků. Důležitý je výběr vhodného pacienta a odborná edukace stomickou sestrou. Díky Be 1® se mohou kolostomici navrátit opět k aktivitám, kterých se vznikem stomie vzdali, nejčastěji právě z důvodu studu, strachu, nízkého sebevědomí" zdůrazňuje vedoucí obchodního týmu Stoma and Urinary Care CZ/SK, Mgr. Iveta Šmídová, MBA.

Kapsule je od listopadu 2019 v plné úhradě zdravotních pojišťoven a pacienti mají nyní možnost Be 1® otestovat v chirurgických ambulancích B. Braun Plus a postupně na klíčových kolorektálních pracovištích v ČR.

 

Nejčastější pacientské otázky

Jak dlouho mohu kapsuli Be 1® nosit bez výměny?

Kapsuli Be 1® je třeba vyměnit po vyprázdění stolice. Poté nasadíte novou kapsuli či kolostomický sáček Flexima 3S®. Na noc doporučujeme používat uzavřený sáček Flexima 3S®. Podložka může být na těle ponechána až 3 dny.
 

Mám tekutou stolici, mohu pomůcku Be 1® používat?

Pomůcka Be 1® je vhodná pro pacienty, kteří mají tuhou až pastovitou stolici. Při tekuté stolici je použití pomůcky Be 1® kontraindikováno. V případě tekuté stolice doporučujeme používat výpustné sáčky, např. Flexima® 3S Roll Up. Nevnímám, kdy plyny nebo stolice vychází, mohu pomůcku Be 1® používat? Ano, kapsule Be 1® je konstruována tak, aby se otevřela samovolně, jakmile je tlak stolice příliš velký a přitom krytka kapsule nebyla předtím otevřena ručně pro odplynění (doporučujeme učinit tak na toaletě či v soukromí).
 

Jaký účel má pěna uvnitř kapsule?

Pěna pomáhá během vyprazdňování lépe směrovat stolici do sáčku a usnadňuje tak čistění podložky při výměně kapsule.
 

Mohu s pomůckou Be 1® cestovat, například letecky?

Ano. Cestování není při použití pomůcky Be 1® nijak kontraindikováno, ani cestování autem, ani cestování letadlem. Doporučujeme vzít si s sebou také jiné pomůcky, které jste zvyklí používat, např. stomické sáčky, abyste byli schopni se přizpůsobit změnám denního rytmu a stravování, ke kterým při cestování obvykle dochází.
 

Mohu používat kapsuli Be 1® ve sprše, při koupání či plavání?

Ano. To je jednou z hlavních výhod této pomůcky. Působením teplé vody se však může změnit přilnavost stomické podložky, proto byste měli dobu kontaktu s vodou volit přiměřeně.


* Zdroj: Multicenter, pilot open-label interventional clinical study on 30 colostomates performed in 7 French sites. Ref OPM-G-H-1604

redakce Braunovin
Průměrně: 2.8 (5 hlasů)

Čtěte také

Transanální totální mezorektální excize (TaTME) je relativně nová metoda operační léčby karcinomu rekta. Jedná se výkon, jehož krása i technická náročnost spočívají v současném zapojení transabdominálního i transanálního týmu. O metodě, která výrazně benefituje z použití KOL-stapleru, jsme hovořili s přednostou Chirurgické kliniky Nemocnice Pardubického kraje MUDr. Lukášem Sákrou, Ph.D.

29.09.2021

Chirurgická ambulance B. Braun Plus Praha – Budějovická, která funguje již druhým rokem, nedávno ošetřila svého již stého pacienta se stomií. Stým pacientem se stal Kateřina Misiková a my jsme se jí zeptali na její rytmus se stomickou sestrou i na to, jak si pochvaluje služby chirurgické ambulance B. Braun Plus.

09.02.2021

Světová asociace stomiků vyhlašuje každé tři roky Světový den stomiků, který tradičně vychází na první říjnovou sobotu – letos na 6. 10. 2018. Mottem letošního Světového dne stomiků je heslo „Hovoříme otevřeně a měníme životy“, a právě proto máme díky spolupráci se společností ILCO příležitost v tento den hovořit o tom, co stomici chtějí a co dělají. 

24.08.2018
Stomie