Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče: Článek

Péče o stomické pacienty potencuje kvalitu života

redakce Braunovin

30. leden 2022

Stomie

Poté, co lékaři úspěšně odstraní postiženou část střeva, je klíčová ošetřovatelská péče, pokud se má pacient ztotožnit se stomií a žít plnohodnotně. Právě po operaci se pacientů ujímají stomické sestry B. Braun Plus, které hrají významnou úlohu v následné péči.

Stomie je otvor ve stěně břišní, kterým je v indikovaných případech uměle vyveden dutý orgán na povrch těla, například střevo. K otvoru je poté připojen sběrný sáček, do kterého je odváděna moč nebo stolice. Stomie se liší zejména druhem vyvedeného orgánu. V České republice mají nejčastější zastoupení kolostomie (vývod tlustého střeva), ileostomie (vývod tenkého střeva) a urostomie (vývod močových cest).

Díky prevenci má výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva klesající tendenci

Jednou z nejčastějších příčin zavedení stomie jsou onkologická onemocnění, především tedy rakovina tlustého střeva. Ta je v Česku druhou nejčastější malignitou a zároveň druhou nejčastější nádorovou příčinou úmrtí. Díky screeningovým programům (test na okultní krvácení a screeningová koloskopie) se však daří onemocnění zachytit včas, a zlepšit tím úspěšnost léčby.

Do roku 2015 byla Česká republika první na světě v počtu zhoubných nádorů tlustého střeva, od té doby má však výskyt onemocnění klesající tendenci, a to právě díky včasnému záchytu a léčbě. B. Braun, jakožto jeden z významných poskytovatelů zdravotní péče, výrobce a distributor stomických pomůcek, tyto preventivní programy dlouhodobě podporuje.

Nejčastěji je karcinomem tlustého střeva postižené rektum. V případě chirurgické léčby vyžaduje onkologické onemocnění konečníku jeho radikální resekci. V některých případech musí být pacientovi vytvořena dočasná nebo trvalá stomie. Pacienti jsou však informováni lékaři a sestrami o týmu specializovaných stomických sester, které se po zdařilé operaci pacienta ujímají.

Stomické sestry pomáhají urychlit návrat k předchozímu životnímu rytmu

Stomické sestry jsou k dispozici pacientům ve stomických poradnách B. Braun Plus po celé České republice – Brno, České Budějovice, Olomouc, Praha, Hradec Králové, Plzeň. V současné době také navazujeme spolupráci s partnerskými centry, která tuto péči poskytují v kvalitě B. Braun.

Dnes mají pacienti možnost výběru ze široké palety diskrétních a pohodlných stomických pomůcek. Právě koncern B. Braun nabízí stomickým pacientům například jednodílné a dvoudílné systémy, sáčky (průhledné nebo neprůhledné, výpustné i nevýpustné, s filtrem či bez filtru), podložky, stomické kroužky i pásy a další doplňkový sortiment.

Stomické poradny B. Braun Stomické poradny B. Braun v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Plzni a Praze poskytují komplexní péči o stomie a s tím spojené poradenství. Dále také konzultace a praktický nácvik ošetřování stomie, preskripci stomických pomůcek a jejich distribuci pacientovi domů zdarma, edukaci pacientů i rodinných příslušníků a zajištění služeb terénní sestry. Kontakt je možný na Stomické lince B. Braun na telefonním čísle +420 777 363 343.

Stomické sestry edukují pacienty o tom, jak stomie funguje, jak se o ni starat nebo jak jednotlivé stomické pomůcky používat. Pomáhají také pacienty připravit před operací, a také adaptovat se po ní. Zákrok totiž změní pacientovi dosavadní život a může nějaký čas trvat, než tuto změnu přijme. Stomické sestry jsou těmi, které pomáhají překlenout náročné období po operaci a urychlit návrat k předchozímu životnímu rytmu. B. Braun poskytuje všem pacientům se stomií, kteří projdou nemocniční péčí, následnou péči v rámci odborných ambulancí B. Braun Plus, resp. stomických poraden.

Při návštěvě v ambulanci zhodnotí stomasestry stav stomie, pomohou s praktickým nácvikem jejího ošetřování nebo ukážou nejlepší péči o stomii a také o kůži v okolí vývodu. Mohou rovněž pomoci s preskripcí vhodných stomických pomůcek. Díky cenným radám stomasester mají pacienti život se stomií pod větší kontrolou.

Stomie nicméně kladou nároky nejen na ošetřování vývodu, ale také na životní styl pacienta a správné stravovací návyky. Pokud si pacient neví rady se správným složením stravy a stravovacím režimem, veškeré dotazy týkající se nutriční podpory může směřovat na nutriční specialistky v odborných ambulancích B. Braun Plus.

10. ročník Světového dne stomiků

V současné době mají pacienti silnou komunitní základnu. Pacientská organizace České ILCO již téměř 20 let pomáhá stomikům řešit zdravotní, sociální a psychické problémy, které vyvedení stomie často doprovází. Posláním této organizace je mj. upozorňovat veřejnost na potřeby stomiků a usilovat o zlepšení postavení stomických pacientů ve společnosti.

Skupina B. Braun se společně s pacientskou organizací České ILCO, z.s., tento rok hrdě připojily k oslavě Světového dne stomiků, který proběhl 2. října 2021, letos v jubilejním 10. ročníku. Tato mimořádná událost probíhá pravidelně každé tři roky, a to vždy první říjnovou sobotu už od roku 1993. Motto aktuálního ročníku „Máme svá práva“ odkazuje na fakt, že stomie nemusí být významnou překážkou v cestě za plnohodnotným životem.

V rámci Světového dne stomiků měli odborníci, pacienti se stomií nebo jejich příbuzní možnost nahlédnout do stomických poraden B. Braun Plus, a oslovit tak certifikované stomické sestry nebo nutriční specialisty.

Anketa „Moje stomická sestra“

Stomické sestry hrají pro pacienta významnou edukační i poradenskou úlohu – poskytují klíčové informace, pomáhají při komplikacích a povzbuzují své pacienty. Není proto náhodou, že jsou vnímány jako skuteční andělé. Možnost ocenit jejich práci, přístup nebo empatii mohli stomičtí pacienti v anketě „Moje stomická sestra“ ve dnech 12. května až 31. července 2021. Celkem 306 respondentů nominovalo 96 stomických sester.

Vyhlášení výsledků ankety proběhlo 1. října 2021 na Podzimní konferenci České ILCO, z.s. První místo obsadila Blanka Pupíková z Fakultní nemocnice Ostrava. V TOP 10 byly umístěny také 4 certifikované stomické sestry z ambulancí B. Braun Plus a partnerského centra. Konkrétně na 2. místě se umístila Libuše Suchánková z Brna, na 3. místě Soňa Zdvořilá z Hradce Králové, 6. místo obsadila Milena Drdáková z Olomouce a 10. místo Martina Babicová ze Zlína. Všem sestřičkám tímto srdečně gratulujeme a přejeme jim, aby je práce nadále tak těšila a naplňovala.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník