Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Komfortní život se stomií

30. Říjen 2020

Komfortní život se stomií

Aesculap Akademie se již od roku 2002 zaměřuje na odborné vzdělávání zdravotnického personálu a v letošním roce se zaměřila i na vzdělávání pacientů. Podařilo se vdechnout život novým kurzům mířeným přímo na naše pacienty. 

„V lednu jsme Pacientskou akademii, zaměřenou na naše stomické pacienty, úspěšně zahájili první vzdělávací akcí v Praze. 4. září 2020 Aesculap Akademie uspořádala druhé setkání s pacienty, tentokrát v Plzni. Téma bylo Komfortní život se stomií. Program tvořily dvě oblasti, odborná část a doprovodný program, a poslání Aesculap Akademie představila odborná garantka AAK Mgr. Petra Bártová,“ popisuje plán kurzu pro pacientskou veřejnost manažer sekce Aesculap Akademie a marketingu RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA.

Odborný program byl mimo jiné zaměřen na možnosti a novinky produktů B. Braun Medical, zejména na novinku v oblasti stomických pomůcek určenou pro levostranné kolostomiky – kapsuli Be 1®. O zkušenosti s kapsulí Be 1® se rozpovídala stomická sestra z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň paní Libuše Auterská. Sálem zněla i prezentace nutriční terapeutky Bc. Jitky Palátové, kterou zaměřila na vhodné stravování stomiků. 

 

 

Doprovodný program byl zaměřen na podporu ILCO ČR aneb tvořte s námi – PytlíkART. Každý měl možnost vytvořit podle své fantazie malé umělecké dílo na stomický sáček. Na setkání přišlo více než čtyřicet pacientů. Velmi si vážíme i účasti předsedkyně Českého ILCO paní Ing. Marie Ředinové a jejího velmi kladného hodnocení naší akce. Zároveň bych chtěla poděkovat za účast a podporu Pacientské akademie stomickým sestrám. Heleně Fenclové z B. Braun Plus stomické ambulance, paní Bohumile Soprové z Urologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a paní Libuši Auterské z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Věříme, že v organizaci Pacientských akademií budeme pokračovat i v jiných regionech ČR, neboť společnost B. Braun Medical není jen výrobcem a dodavatelem zdravotnických pomůcek, na které jsou pacienti odkázáni, ale je i společností, která vidí za každým produktem jeho uživatele, člověka, a je připravena s ním vést dialog.

Mgr. Zuzana Šilhánková
divize OPM - stomie, urologie, inkontinence, drenáže
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Aktuální složitý vývoj epidemiologické situace v mnoha případech zkomplikoval stomickým pacientům přístup ke stomickým pomůckám, které nezbytně potřebují pro bezproblémové fungování v běžném každodenním životě.

17.04.2020
Stomie

„Budeme vám muset udělat stomii neboli umělý vývod na střevě“ – pokud pacient uslyší od lékaře tuto větu, zatají se mu aspoň na chvíli dech. Při založení stomie nastávají v životě jedince velké změny, které je zapotřebí včasně odhalit, umět je pojmenovat a pracovat na nich. Péče o pacienty se stomií je velice specifická a ke každému musí být volen individuální přístup. Nejde pouze o to, zda pacient zvládne péči o vývod, ale jak se postaví k celému svému budoucímu životu. Právě pro zvládnutí „nového“ začátku je vzdělávání pacientů potřebné.

06.06.2019
Stomie

Rok 2018 byl bezesporu tím nejtěžším, jaký Nikola (23), studentka pražské Vysoké školy ekonomické, dosud zažila. Opakující se zdánlivě šťastné konce, namísto kterých přicházely další a další komplikace… Život s chronickým onemocněním není vůbec lehká věc. Tím spíš, když se rozhodne vám do života radikálně zasáhnout. A jak sama Nikola říká, měla jsem „tu čest“ zažít tak trochu jiný život ve dvou.

23.05.2019
Stomie