Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Komfortní život se stomií

30. Říjen 2020

Komfortní život se stomií

Aesculap Akademie se již od roku 2002 zaměřuje na odborné vzdělávání zdravotnického personálu a v letošním roce se zaměřila i na vzdělávání pacientů. Podařilo se vdechnout život novým kurzům mířeným přímo na naše pacienty. 

„V lednu jsme Pacientskou akademii, zaměřenou na naše stomické pacienty, úspěšně zahájili první vzdělávací akcí v Praze. 4. září 2020 Aesculap Akademie uspořádala druhé setkání s pacienty, tentokrát v Plzni. Téma bylo Komfortní život se stomií. Program tvořily dvě oblasti, odborná část a doprovodný program, a poslání Aesculap Akademie představila odborná garantka AAK Mgr. Petra Bártová,“ popisuje plán kurzu pro pacientskou veřejnost manažer sekce Aesculap Akademie a marketingu RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA.

Odborný program byl mimo jiné zaměřen na možnosti a novinky produktů B. Braun Medical, zejména na novinku v oblasti stomických pomůcek určenou pro levostranné kolostomiky – kapsuli Be 1®. O zkušenosti s kapsulí Be 1® se rozpovídala stomická sestra z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň paní Libuše Auterská. Sálem zněla i prezentace nutriční terapeutky Bc. Jitky Palátové, kterou zaměřila na vhodné stravování stomiků. 

 

 

Doprovodný program byl zaměřen na podporu ILCO ČR aneb tvořte s námi – PytlíkART. Každý měl možnost vytvořit podle své fantazie malé umělecké dílo na stomický sáček. Na setkání přišlo více než čtyřicet pacientů. Velmi si vážíme i účasti předsedkyně Českého ILCO paní Ing. Marie Ředinové a jejího velmi kladného hodnocení naší akce. Zároveň bych chtěla poděkovat za účast a podporu Pacientské akademie stomickým sestrám. Heleně Fenclové z B. Braun Plus stomické ambulance, paní Bohumile Soprové z Urologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a paní Libuši Auterské z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Věříme, že v organizaci Pacientských akademií budeme pokračovat i v jiných regionech ČR, neboť společnost B. Braun Medical není jen výrobcem a dodavatelem zdravotnických pomůcek, na které jsou pacienti odkázáni, ale je i společností, která vidí za každým produktem jeho uživatele, člověka, a je připravena s ním vést dialog.

Mgr. Zuzana Šilhánková
divize OPM - stomie, urologie, inkontinence, drenáže
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Poté, co lékaři úspěšně odstraní postiženou část střeva, je klíčová ošetřovatelská péče, pokud se má pacient ztotožnit se stomií a žít plnohodnotně. Právě po operaci se pacientů ujímají stomické sestry B. Braun Plus, které hrají významnou úlohu v následné péči.

30.01.2022
Stomie

Aktuální složitý vývoj epidemiologické situace v mnoha případech zkomplikoval stomickým pacientům přístup ke stomickým pomůckám, které nezbytně potřebují pro bezproblémové fungování v běžném každodenním životě.

17.04.2020
Stomie

„Budeme vám muset udělat stomii neboli umělý vývod na střevě“ – pokud pacient uslyší od lékaře tuto větu, zatají se mu aspoň na chvíli dech. Při založení stomie nastávají v životě jedince velké změny, které je zapotřebí včasně odhalit, umět je pojmenovat a pracovat na nich. Péče o pacienty se stomií je velice specifická a ke každému musí být volen individuální přístup. Nejde pouze o to, zda pacient zvládne péči o vývod, ale jak se postaví k celému svému budoucímu životu. Právě pro zvládnutí „nového“ začátku je vzdělávání pacientů potřebné.

06.06.2019
Stomie