Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Stomické sestry ambulancí B. Braun Plus nabídly pacientům distanční pomoc s preskripcí pomůcek

17. Duben 2020

Stomické sestry ambulancí B. Braun Plus nabídly pacientům distanční pomoc s preskripcí pomůcek

Aktuální složitý vývoj epidemiologické situace v mnoha případech zkomplikoval stomickým pacientům přístup ke stomickým pomůckám, které nezbytně potřebují pro bezproblémové fungování v běžném každodenním životě. 

Řada praktických lékařů řeší nedostatek ochranných pomůcek, neordinují nebo jen v omezené ordinační době. Stejná situace nastala i ve velkých nemocnicích, které řeší různé krizové scénáře a jsou často z důvodu zachování akutní zdravotní péče nuceny přesouvat odborný personál stomických poraden na jiná pracoviště. 

Zmobilizovali jsme síly, říkají sestry

Certifikované stomické sestry chirurgických ambulancí B. Braun Plus proto nabízejí možnost předepsání pomůcky pacientovi distančně po telefonu. „Považuji to za bezpečnou a rychle dostupnou péči a zajištění pomůcek pacientům, kteří je nezbytně potřebují. Tato bezplatná služba je určena pro všechny stomické pacienty, tedy i pro ty pacienty, kteří doposud služeb naší stomické ambulance nevyužívali, po celou dobu trvání epidemiologické situace,“ glosuje vedoucí lékař a odborný garant chirurgických oborů B. Braun Avitum MUDr. Jaroslav Marvan. 

Jak to funguje?

Pacient po telefonu sdělí sestře svoji anamnézu, typ stomických pomůcek, které používá, a další nezbytné údaje. Následně pak smluvní distributor pomůcky zaveze pacientům přímo na domácí adresu. Dojde tak k omezení osobního kontaktu pacientů se zdravotnickým personálem i s personálem zdravotnických potřeb, čímž se snižuje riziko potenciální nákazy. 

Na koho se mohou pacienti obracet?

Pacienti se mohou obracet na níže uvedené kontakty na stomické sestry. Všechny se rozhodly tuto iniciativu podpořit, aby pomohly stomickým pacientům, a úměrně navýšily svoje časové kapacity tak, aby jim mohly vyhovět v co nejkratší době. „Chtěl bych vyjádřit velké díky všem stomickým sestrám, které se rozhodly tuto iniciativu podpořit a v této nelehké době ještě více navýšili své kapacity pro pomoc stomickým pacientům,“ zdůrazňuje vedoucí lékař Jaroslav Marvan. 

 

Region Stomická sestra Telefonní kontakt
Praha Vladimíra Charvátová 770 102 821
Brno Libuše Suchánková 606 415 766
Hradec Králové Soňa Zdvořilá 770 183 101
Plzeň Helena Fenclová 602 943 025
Olomouc Milena Drdáková 604 740 754

 

Pokud byste chtěli získat více informací o ambulancích či poradnách B. Braun Plus, které jsou i za současné situace otevřeny v rámci svých ordinačních hodin, prosím klikněte ZDE

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Poté, co lékaři úspěšně odstraní postiženou část střeva, je klíčová ošetřovatelská péče, pokud se má pacient ztotožnit se stomií a žít plnohodnotně. Právě po operaci se pacientů ujímají stomické sestry B. Braun Plus, které hrají významnou úlohu v následné péči.

30.01.2022
Stomie

Aesculap Akademie se již od roku 2002 zaměřuje na odborné vzdělávání zdravotnického personálu a v letošním roce se zaměřila i na vzdělávání pacientů. Podařilo se vdechnout život novým kurzům mířeným přímo na naše pacienty. 

30.10.2020
Stomie

„Budeme vám muset udělat stomii neboli umělý vývod na střevě“ – pokud pacient uslyší od lékaře tuto větu, zatají se mu aspoň na chvíli dech. Při založení stomie nastávají v životě jedince velké změny, které je zapotřebí včasně odhalit, umět je pojmenovat a pracovat na nich. Péče o pacienty se stomií je velice specifická a ke každému musí být volen individuální přístup. Nejde pouze o to, zda pacient zvládne péči o vývod, ale jak se postaví k celému svému budoucímu životu. Právě pro zvládnutí „nového“ začátku je vzdělávání pacientů potřebné.

06.06.2019
Stomie