Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče: Článek

Život stomických sestier

redakce Braunovin

10. květen 2018

Stomie

Na mikulovskom workshope, ktorého sa zúčastnili aj stomické sestry z Univerzitnej nemocnice Martin Jela Stehlíková a Adriana Simová, sme hovorili nielen o stomiách a živote stomickej sestry, ale aj o živote stomickej sestry ako matky, dcéry či krstnej mamy.

Vzhľadom na neustály nárast stómií je potrebné venovať problematike stomikov zvýšenú pozornosť.Vyvedenie stómie znamená aj napriek zlepšeným možnostiam starostlivosti závažnú zmenu v kvalite života postihnutého človeka. Zistenie, že človek je ťažko a možno nevyliečiteľne chorý a ešte k tomu bude mať „vyvedenú stómiu“, znamená pre väčšinu ľudí „ vyradenie z normálneho života“. Veta „Žite ako doteraz“ im znie ako výsmech.

Podľa vyjadrenia pacientov stómia degraduje človeka v očiach okolia a výrazne znižuje kvalitu ich života. Často ich núti zamýšľať sa nad budúcnosťou, prehodnocovať svoj život a meniť rebríček hodnôt. V povedomí verejnosti znamená stómia niečo odpudzujúce, nečisté, zapáchajúce.

„Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná.“

Matka Tereza

Sestra je tá, na ktorú pacient upína svoju pozornosť a práve od nej očakáva pomoc. Čo vlastne od nej pacient očakáva? V prvom rade to, že nie je sám, sestra mu pomáha zvládať problémy, učí ho, ako ošetrovať stómiu, oboznamuje ho so všetkými skutočnosťami týkajúce sa života so stómiou. Spoločne riešia problémy, ktorých je na začiatku nespočetne veľa. Sestra sa stáva psychológom, pedagógom a poradcom, pretože ku každému pacientovi musí pristupovať individuálne a poskytovať individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť na základe dôkladného posúdenia potrieb pacienta, pričom nestačí spoliehať sa len na vlastnú intuíciu a skúsenosti. Je dôležité preukázať veľkú dávku empatie.

Vzhľadom na to, že tento zákrok je pre ľudí vždy veľmi silným zásahom do ich života, je potrebné venovať stomikom maximum času a znalostí, aby ich začlenenie do spoločenského, pracovného a rodinného života bolo čo najmenej problematické a aby trvalo čo najkratšie. V neposlednom rade musí sestra častokrát dokázať zapojiť rodinu tak, aby nepovažovali stómiu za nečistú, či obťažujúcu. Sestra je spájacím článkom medzi lekárom a stomikom.

V procese uzdravovania nastáva dlhé obdobie adaptácie a osobného vyrovnávania sa so zdravotným stavom. V tomto procese patrí dôležité miesto zdravotníckemu personálu vrátane stomasestry, ale aj stomikovi, celej jeho rodine a spoločnosti, v ktorej žije.

Sestry, ktoré sa starajú o stomických pacientov, nemajú v starostlivosti len týchto pacientov, ale množstvo pacientov so septickými ranami, lebo pacienti so stómiami nie sú hospitalizovaní na osobitných oddeleniach. Práca na týchto oddeleniach je ťažká a náročná. Preto si myslíme, že práca stomickej sestry by mala byť vyšpecifikovaná a postavená na vysokú úroveň. Poznáme sestry, ktoré túto prácu vykonávajú s oduševnením, zo srdca, a stomici sú súčasťou ich života. Je to práca nie na pár mesiacov, ale na celý pracovný život.

Ošetrovateľská starostlivosť o stomikov sa neustále skvalitňuje, čo predstavuje značný prínos nielen pre stomikov, ale aj pre zdravotnícky personál. Zo strany stomikov získavame väčšiu dôveru. Odmenou za našu prácu je vidieť ich, ako sa zaradili do bežného života, ako sa vyrovnali so svojím ochorením. Želám im predovšetkým zdravie a elán do života, aby mohli žiť dôstojný život.

Simová Adriana, sestra pri lôžku,
Stehlíková Jela, úseková sestra,
septické oddelení Univerzitná nemocnica Martin

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník