Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Intravenózní léčiva

Hypokalcemie je závažný stav, při kterém dochází k zásadnímu ovlivnění přenosu nervového vzruchu, kontrakce a relaxace svalů včetně svalu srdečního a v neposlední řadě k patologické sekreci některých hormonů. 

08.12.2017

 Mgr. Tomáš Glac popisuje zkušenosti se zavedením standardů pro bezpečnou uzavřenou infuzní linku ve Fakultní nemocnici Ostrava.

09.07.2015
Zelena hvezda

Společnost B. Braun Medical provedla bleskové šetření na téma Bezpečnost podávání a uchovávání injekčního koncentrátu chloridu draselného 7,45%“.

21.11.2014
kalium

Nedávný případ rumburské nemocnice, kde sestra předávkovala pacientku podáním smrtelné dávky chloridu draselného (KCl), opět otevřel diskusi nad riziky podávání draslíku. V České republice existuje bezpečná cesta, která většině rizik spojených s podáním kalia dokáže předejít, jen zlomek nemocnic ji však zvolí.

07.11.2014
kalium

Nízcekoncentrované roztoky KCl v balení Ecoflac® plus jsou jedním z mnoha produktů, jejž si vyžádala běžná, každodenní praxe.

08.10.2014
kalium

Nesprávné dávkování nebo chybné podání koncentrovaného Chloridu draselného (KCI) může vést až k srdeční zástavě.

28.08.2014
kalium

27. květen v Lékařském domě znovu patřil semináři s názvem Bezpečné podávání kalia ve zdravotnických zařízeních. Jeho zopakování podpořil vysoký počet zájemců, kteří se prvního únorového semináře již nemohli účastnit z důvodu plné obsazenosti.

10.07.2014
Bezpečnost personálu

Kalium však také může sloužit jako modelový příklad, jak lze riziko poškození pacienta relativně jednoduchými opatřeními minimalizovat. Na tuto zcela konkrétní problematiku se vůbec poprvé v ČR zaměřila konference pořádaná Aesculap Akademií s názvem „Bezpečné podávání kalia ve zdravotnických zařízeních“, která proběhla 25. února v pražském Lékařském domě.

04.04.2014
infuzní a injekční roztoky

Nesprávné dávkování nebo chybné podání koncentrovaného Chloridu draselného totiž může vést až k srdeční zástavě.

25.02.2014
kalium

Nakládání s koncentrovanými roztoky elektrolytů je vysoce rizikové a v mnoha studiích (USA, Kanada) jsou uváděny případy neúmyslného podání koncentrovaného KCl, které vedly k úmrtí pacienta.

03.10.2013
infuzní a injekční roztoky