Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Jana Bednaříková

Kontaminace nemocničního prostředí, zvýšení rizika pooperačních infekcí i adhezí, ale také alergické reakce operatérů, to vše jsou rizika používání pudrových latexových rukavic. Záměna pudrových rukavic za bezpudrové může vést k úspoře nákladů spojených se snížením potřeby zdravotní péče při léčbě alergií, zlepšením zdravotního stavu pracovníků ve zdravotnictví a omezením pooperačních komplikací.

01.02.2016
chirurgické rukavice

Stále málo pracovišť plně doceňuje nebezpečí přenosu choroboplodných zárodků z pacienta na zdravotníka a ze zdravotníka na pacienta. Jednou z možností, jak přenosu zabránit, je správná volba chirurgických rukavic.

07.11.2014
chirurgické rukavice

Podle Světové zdravotnické organizace se do roku 2020 celosvětově zvýší počet nádorových onemocnění o padesát procent. Toto výrazné zvýšení bude dáno především stárnutím obyvatelstva, vlivem kouření a vzrůstajícím počtem lidí s nezdravým životním stylem. Jedna z nejčastěji užívaných forem léčení je chemoterapie. Bohužel je dobře známým faktem, že cytostatika jsou potencionálně rizikové látky. Proto je velmi důležité, aby veškerý zdravotnický personál, který s těmito látkami manipuluje, používal veškeré dostupné kvalitní ochranné pomůcky.

26.04.2010
příprava léčiv

Společnost Ansell je celosvětovým lídrem v ochraně rukou zdravotnického personálu. Od prvního použití jednorázových operačních rukavic v roce 1950 má postavení nejlepšího inovátora v této oblasti. Propaguje výrobu bezlatexových a bezakcelerátorových rukavic, které snižují riziko vzniku alergických reakcí. V poslední době hraje majoritní roli v přechodu z pudrovaných operačních rukavic na nepudrované.

03.04.2009