Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Bezpečnější příprava a podávání cytostatik

Petr Misař

3. Září 2009

Bezpečnost personálu Cyto-Set Intravenózní léčiva

Stěžejním problémem cytotoxických přípravků je vysoké riziko kontaminace. To se dotýká všech pracovníků, kteří s cytostatiky přijdou do styku během přípravy v lékárnách, při transportu na jednotlivá oddělení, podávání pacientům a následné likvidaci.

V současné době si ještě mnoho pracovníků ve zdravotnictví plně neuvědomuje riziko cytotoxické expozice během rutinní denní praxe. Pro přípravu a podávání těchto látek se bohužel stále používají zdravotnické prostředky, u nichž může dojít k netěsnostem a úniku toxického léčiva během jeho přípravy, podávání či následné likvidaci. Rizika spojená s manipulací s cytotoxickými látkami jsou dobře známá, ale stále ještě velmi podceňovaná.

Mnoho vědeckých studií udává signifikantní zvýšení výskytu rakoviny u zdravotnických pracovníků, kteří s těmito látkami pracují. U zdravotních sester pracujících s cytostatiky bylo prokázáno vyšší procento potratů. Cytostatika jsou však nepostradatelná při individuální léčbě pacientů s rakovinou. Pro zdravotnické pracovníky však znamenají kancerogenní substance, které představují vysoké zdravotní riziko. Z tohoto důvodu je nutné podporovat bezpečnější podávání cytostatik v klinickém procesu a eliminovat riziko kontaminace zdravotníků těmito látkami.

Koncern B. Braun vyrábí širokou škálu zdravotnických prostředků pro podávání infuzní terapie, jako např. infuzní sety s bezpečnostními prvky a bezjehlovými vstupy, „Protective Admicture Tools“ pro bezpečnou přípravu a míchání cytotoxických léčiv. V současné době uvádí společnost B. Braun Medical na český a slovenský trh prostředky zdravotnické techniky pod názvem Cyto-Set, které fungují jako uzavřený systém a výrazně zvyšují bezpečnost při práci s cytostatiky, od jejich přípravy až po likvidaci prázdných obalů.

Systém se skládá ze tří komponentů:

  1. Cyto-Set Mix - pro bezpečnou přípravu léčiva v lékárnách, s bezjehlovým konektorem Safesite, který zabraňuje úniku tekutiny během přípravy a bodnému poranění, a bezpečnostním prvkem PrimeStop pro zabránění vykapávání tekutiny.
  2. Cyto-Set Line s PrimeStop - pro spojení připraveného roztoku s infuzní soupravou.
  3. Cyto-Set - aplikační souprava pro bezpečné podání cytostatik na oddělení. Aplikační soupravy Cyto-Set jsou dostupné v mnoha variantách - na spádové podávání infuze a pro podání infuze pomocí pumpy Infusomat® Space. Samozřejmostí jsou PVC free materiály a dostupné jsou rovněž stíněné soupravy určené pro podávání fotosenzitivních léčivých přípravků. Soupravy Cyto-Set činí svými komponenty celý pracovní proces s cytostatiky jednoduchým a vysoce bezpečným.

1) Cyto-Set Mix 2) Cyto-Set Line s PrimeStop 3) Cyto-Set

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník