Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Bezpečná aplikace cytostatik

23. Listopad 2010

Bezpečná aplikace cytostatik

Rozhovor s Petrou Vašutovou, vedoucí oddělení přípravy cytostatik ve Všeobecné fakultní nemocnici na pražském Karlově náměstí nejen o zkušenostech s používáním tzv. infusorů.

Systém elastomerové ambulantní infuzní pumpy divize Aesculap společnosti B. Braun nese název Easypump® systém. Někdy se tomuto typu ambulantní pumpy říká krátce infusor. Jedná se o rezervoár, ze kterého se léčivo kontinuálně uvolňuje (dle typu infusoru určitý objem za minutu). Používá se nejčastěji v kombinaci s implantabilními podkožními porty pro kontinuální aplikaci, a to především cytostatik. V současné době mají se systémem Easypump® největší zkušenosti ve Všeobecné fakultní nemocnici na pražském Karlově náměstí. Na práci s našimi infusory jsme se zeptali vedoucí oddělení přípravy cytostatik PharmDr. Petry Vašutové.

Paní doktorko, můžete nám nejprve stručně objasnit, co je vlastně náplní práce vašeho oddělení?

Na oddělení přípravy cytostatik v nemocniční lékárně VFN Praha „ředíme“ (provádíme rekonstituci) cytostatika a monoklonální protilátky pro onkologické a hematoonkologické pacienty, v menší míře je připravujeme např. také pro pacienty s roztroušenou sklerózou nebo revmatoidní artritidou.

Naše práce spočívá v přípravě intravenózních forem. Nejčastějším finálním produktem je infuzní vak, bolus pro intravenózní aplikaci nebo infusor pro kontinuální podávání léčiva. V reálu podle pokynu lékaře připravíme požadovanou látku v dané dávce. Je-li ve formě prášku, pak jej nejprve naředíme předepsaným rozpouštědlem, poté odebereme předepsané množství účinné látky z lahvičky či lahviček a aplikujeme jej do finálního kontejneru (infuzní vak s F1/1, G5 apod.). Takto připravenou infuzi řádně označíme identifikačními znaky pacienta a požadujícího oddělení. Nezapomínáme ani na údaje o stabilitě přípravku, použitelnosti a doporučeném uchovávání. Následuje expedice na oddělení k pacientovi.

Z dalších našich aktivit bych jmenovala účast na klinickém hodnocení léčiv, kde jsme jako farmaceuti součástí studijního týmu zdravotníků, který se podílí na zajištění zdárného průběhu jednotlivých studií. Dále se například snažíme poskytovat lékařům a sestrám poradenství v souvislosti s možnými inkompatibilitami jednotlivých léčiv, s řešením nežádoucích účinků cytotoxické léčby nebo v souvislosti s dekontaminací prostoru po cytostatické nehodě.

Infusory používáte tedy výhradně pro onkologické pacienty?

Na našem oddělení převážně ano. Infusory lze plnit např. také analgetiky, ale s těmi pracují spíše specializované ambulance pro léčbu bolesti. U nás plníme do infusorů převážně 5-fluorouracil. Ze systému Easypump® využíváme nejvíce infusory pro dvoudenní (tedy 48hodinovou) aplikaci, které jsou součástí chemoterapeutických režimů pro pacienty s kolorektálním karcinomem. V menší míře plníme infusory k pětidenní aplikaci, které využívají ve svých režimech zejména na stomatologické klinice. Pro pacienty s karcinomem jícnu připravujeme sedmidenní infusory s 5-fluorouracilem, kdy je tato léčba kombinována s radioterapií. Občas také využíváme jednodenní infusory, v nedávné době jsme například vyřizovali požadavek na 24hodinové kontinuální infuze cytarabinu podávané touto formou.

Jaké jsou vlastně výhody infusorů?

Jako zásadní výhodu vidíme možnost ambulantního podání chemoterapeutického režimu pacientovi bez nutnosti opakovaného denního docházení na stacionář nebo hospitalizace. Pacient odchází domů s infusorem, který je uložen ve speciálním obalu, a po vykapání obsahu se za určený čas dostaví do zdravotnického zařízení k odpojení, kontrole a ukončení infuze. U pacienta tímto docílíme vyššího komfortu léčby a ušetříme náklady za hospitalizaci či opakované denní docházení na stacionář (přímé i nepřímé náklady).

Ještě se vrátím přímo k vaší práci. Můžete stručně popsat postup plnění infusoru Easypump®?

Vlastní příprava spočívá v tom, že farmaceutický asistent dle předvyplněného „návodu“ natáhne do stříkačky vypočítané množství 5-FU a přes plnicí otvor jej vtlačí do elastické nádržky infusoru (první dávka látky jde vždy ztěžka, je nutno překonat prvotní odpor materiálu). Do finálního požadovaného objemu poté stejným způsobem aplikuje do infusoru nosný roztok (v tomto případě nejčastěji 5% glukózu). Nakonec naplněný infusor uzavře stopperem a odešle jej z izolátoru po finální dekontaminaci ke kontrole a k expedici pacientovi. Na stacionáři obdrží pacient k infusoru praktický obal, který si upevní na těle podobně jako tzv. ledvinku na doklady. V něm má infusor po celou dobu aplikace uložen.

Jak se vám s infusory pracuje?

Až na relativně fyzicky náročnou první, tzv. plnicí fázi, velmi dobře. Měli jsme zpočátku obavu, že vzhledem k tvaru a materiálu bude infusor náchylný k protržení, ale naše obavy se zatím ani v jednom případě nepotvrdily.

Nepotýkáte se se stabilitním problémem u sedmidenních infusorů?

Do sedmidenních infusorů plníme, jak jsem již zmínila, pouze 5-FU, který má výrobcem doloženu stabilitu delší než sedm dní. Pokud se jedná o mikrobiologickou nezávadnost, prováděli jsme testování infusorů přímo na našem pracovišti a ani po sedmi dnech nebyla shledána mikrobiální kontaminace. Z těchto hledisek je tedy použití infusorů pro pacienty bezpečné.

Kristýna Dvořáková
divize Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Společnost B. Braun představuje uzavřený samčí konektor PureSite, který lépe chrání zdravotníky před chemickou a mikrobiologickou kontaminací během celého procesu manipulace s lékem – od jeho přípravy až po podání.

02.08.2021

Kvalitní, moderní a intuitivní infuzní technika je základem pro každou nemocnici a naprosto neodmyslitelnou součástí výbavy na jednotkách intenzivní péče. O zkušenostech z oddělení, kde o životech pacientů často rozhodují i vteřiny, se s námi podělila Bc. Ivana Dvořáčková, staniční sestra z interní jednotky intenzivní péče ve Vojenské nemocnici Brno. 

28.06.2021