Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Robot na ředění cytostatik CytoCare™ - první referenční pracoviště

redakce Braunovin

21. Září 2009

Příprava léčiv Intravenózní léčiva

Koncem minulého roku proběhla příprava instalace robota na ředění cytostatik CytoCare™ do lékárny pražské Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí na oddělení „Ředění cytostatik“, jejímž vedením je pověřena PharmDr. Irena Netíková a vedoucím lékárny je PharmDr. Helena Rotterová.

Všichni, kdo se v tomto oboru kratší či delší dobu pohybují, jistě dobře vědí, jak je příprava intravenózních aplikací cytostatických léků pro onkologické pacienty náročná a normy regulující proces ředění neúprosné. Instalaci proto předcházela příprava čistých prostor třídy C tak, aby vyhovovaly Vyhlášce č. 255/2003. Dnes již tedy není manuální příprava v izolátoru jedinou alternativou, ale
i do lékárenské sféry pronikly možnosti automatizace náročných úkonů a manipulací s toxickými přípravky.

Robot na ředění cytostatik CytoCare™ usnadňuje práci technikům a farmaceutům, zvyšuje bezpečnost pracovníků lékárny
a samozřejmě i pacientů. CytoCare™ je řízen počítačem a lidská obsluha pouze plní karuselový zásobník vstupním materiálem, odebírá hotová balení, odpadový kontejner a provádí údržbu
a dezinfekci.

Systém plně splňuje požadavky práce s cytotoxickými látkami a oproti izolátorům zajišťuje:

 • prevenci vzniklých chyb při přípravě materiálu,
 • identifikace léku,
 • bezpečné zacházení s toxickým odpadem,
 • automatickou kontrolu přesnosti dávky,
 • předchází kontaminaci místnosti a okolního prostředí,
 • předchází administrativním chybám v distribuci k pacientovi.

Výhody robotického systému můžeme shrnout do několika bodů:

 • odpovídá příslušné legislativě,
 • splňuje požadavky bezpečnosti a ochrany pracovníka,
 • samotný automatický proces odpovídá maximální bezpečnosti přípravy cytostatik,
 • několika kontrolními systémy zajišťuje bezpečnost pacienta,
 • odpovídá požadavkům ochrany životního prostředí a pravidlům likvidace toxického odpadu,
 • poskytuje ochranu soukromých dat pacientů a brání neautorizovanému přístupu,
 • plně vyhovuje požadavkům na archivaci, a tím zabezpečuje dohledání dat, pokud je potřeba.

Společnost B. Braun Medical zajišťuje komplexní servis od dodávky přístroje CytoCare™ přes kalibraci, napojení softwaru na stávající lékárenský systém, školení farmaceutů i techniků a další podporu. Všeobecná fakultní nemocnice nám se svolením odpovědných osob umožnila zřídit referenční pracoviště, které mimo jiné umožní i ostatním pracovištím v ČR a SR získat maximum praktických informací o moderní technologii pro zpracování toxických příprav.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník