Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Ecoflac® Connect - Krátká cesta k novému výrobku

redakce Braunovin

4. Březen 2010

Intravenózní léčiva
Nový produkt koncernu B. Braun - přepouštěcí uzávěr Ecoflac® Connect - představuje uzavřený systém určený pro přidávání léčiv do infuzních roztoků přímo na nemocničních odděleních. Zvyšuje bezpečnost pacientů a usnadňuje práci ošetřujícímu personálu.

Počáteční myšlenka a první navrhovaná řešení pocházejí ze Skandinávie a Francie, tj. ze zemí, ve kterých se klade obzvlášť vysoký důraz na bezpečnost zdravotnických pomůcek a přístrojů. Stejně přísné předpisy platí v těchto zemích také pro přimíchávání netoxických léčiv do infuzních roztoků přímo na nemocničních odděleních.

Koncern B. Braun stál v severní Evropě před dvěma základními požadavky: bylo třeba vytvořit systém, který by po smísení léčivého přípravku a infuze umožňoval ponechat injekční lahvičku připojenou
k obalu infuzního roztoku (což poskytuje jasný důkaz o přidání léčiva a minimalizuje riziko chybné medikace) a který by zároveň umožňoval odstranit vzduch z infuzní linky před podáním roztoku. Odpověď koncernu B. Braun na tyto požadavky zněla: Ecoflac® Connect. Nový uzávěr se upevní na polyethylenovou infuzní láhev Ecoflac® plus a spojuje nosný roztok s léčivým přípravkem.
V kombinaci s infuzní soupravou Intrafix® SafeSet tvoří uzavřený systém - od přidání léku až po aplikaci roztoku. Systém tak nabízí mnohem více, než se od něj původně očekávalo.

Expanze na světové trhy

Koncern B. Braun dodává a koordinuje všechny nezbytné komponenty systému Ecoflac® Connect. Jeho používání se tím zjednodušuje a efektivita značně vzrůstá. Zvyšuje se také úroveň bezpečnosti pacientů i ošetřujícího personálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřený a bezjehlový systém, nedochází k náhodným poraněním injekční jehlou a ošetřující personál není v přímém kontaktu s léky. Zamezuje navíc kontaminaci, a pacienti jsou tak chráněni před nozokomiálními nákazami. Tyto výhody nám umožňují být stále o krok dále před konkurencí a zařadit tento systém mezi naše přední produkty. Nový výrobek koncernu B. Braun upozorňuje na otázky bezpečnosti dokonce ještě zřetelněji. Zvýšená ochrana uživatelů a pacientů má bezprostřední příznivý dopad na nemocniční náklady: menší
prostoje, vyšší efektivita práce a kratší pobyt v nemocnici. Neplánované vedlejší výdaje jsou rovněž nižší než výdaje za jehly a injekční stříkačky. Tyto přidané hodnoty jsou dalším příkladem, typickým pro koncern B. Braun: výroba produktů v rámci Safety konceptu B. Braun, které zlepšují celé procesy ve prospěch všech zainteresovaných.

Převzato a upraveno z koncernového časopisu Online 104/2010

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník