Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Petr Misař

Bezjehlové konektory všeobecně přispívají ke zvýšení bezpečnosti zdravotníků, protože eliminují používání jehel při připojování infuzních setů, injekčních stříkaček, kanyl nebo katetrů. Americký Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)  nařizuje z důvodu bezpečnosti povinné používání bezjehlových pomůcek a jehel s integrovaným bezpečnostním mechanismem. Ačkoli bezjehlové konektory významně snižují riziko poranění jehlou, jejich zvýšené používání v praxi vyvolalo obavy z ohrožení pacientů krví přenosnými patogenními mikroorganismy.

27.07.2017

Periferní žilní kanyla je již více než padesát let nepostradatelnou součástí infuzní terapie. Třetí generace periferních žilních kanyl Introcan Safety® 3 splňuje směrnice Rady Evropské unie 2010/32/EU pro prevenci poranění ostrými předměty ve zdravotnictví.

04.01.2016
Bezpečnost personálu

Katetrové infekce krevního řečiště jsou závažným zdravotním problémem, který z medicínského i ekonomického hlediska představuje významnou zátěž pro celý systém zdravotní péče. Riziko infekce zvyšuje i nedostatečná manuální dezinfekce konektorů žilních vstupů umožňující mikroorganismům osídlit intraluminální povrchy katetrů a vytvořit infekční biofilm. Díky uzávěru SwabCap® je možné bezpečnost infuzní terapie zvýšit a bakteriální kontaminaci zabránit.

01.04.2015

S cílem omezit rizika manuální přípravy roztoků léčiv uvádí koncern B. Braun na trh aplikační trn Mini-Spike® 2 s povrchově dezinfikovatelným bezjehlovým ventilem.

04.04.2014
podávání léčiv

Znečištění pevnými částicemi znamená přítomnost cizorodých volných nerozpustných částic v infuzním roztoku. Mohou mít nejrůznější velikost, být viditelné pouhým okem nebo být pod hranicí viditelnosti.

08.10.2012

Koncern B. Braun se dlouhodobě intenzivně věnuje vývoji, výrobě a propagaci prostředků zdravotnické techniky, které splňují nejvyšší bezpečnostní standardy. V rámci Safety konceptu uvádí na trh nový výrobek - trojcestný kohout Discofix® C s integrovaným bezjehlovým vstupem, který zvyšuje bezpečnost během infuzní terapie.

11.04.2012
infuzní linka

Koncern B. Braun se již mnoho let zaměřuje na výrobu moderních prostředků zdravotnické techniky, které snižují rizika léčebného výkonu, zvyšují jeho bezpečnost a poskytují ochranu zdravotnickému personálu. U mnoha produktů je jedním z předních výrobců, kteří určují daný směr ve spolupráci s nejprestižnějšími zdravotnickými zařízeními.

06.04.2011
infuzní linka

Infuzní terapie je v současné době nedílnou součástí téměř každé hospitalizace pacienta ve zdravotnickém zařízení. Jako každý výkon má i podávání infuze svá nezpochybnitelná rizika. V rámci Safety Conceptu vydává koncern B. Braun sérii brožur, které se věnují problematice prevence rizik v této oblasti.

18.10.2010

Na optimalizaci nákladů a zvyšování bezpečnosti ve zdravotnictví je kladen stále větší důraz. S ohledem na tuto skutečnost přichází koncern B. Braun na trh s novým výrobkem, který tyto požadavky zcela splňuje. Je jím proplachovací stříkačka s fyziologickým roztokem B. Braun Omniflush®.

11.10.2010
aplikace léčiv

Pro společnost B. Braun je a vždy byla bezpečnost pacientů a zdravotnického personálu nejvyšší prioritou. V rámci Safety konceptu nabízí veškeré infuzní sety z PVC nově bez nebezpečného změkčovadla DEHP v tzv. DEHP free verzi. Jednoznačné označení této verze najdete v souladu s legislativou na zevním obalu našich setů.

15.04.2010
infuzní linka