Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Nová kvalita v přípravě cytostatik

MUDr. Jan Pirnos

10. Únor 2010

Příprava léčiv Intravenózní léčiva
CytoCare je automatizovaný robotický systém, který dokáže s naprostou přesností za aseptických podmínek a s maximální bezpečností pro pracovníky připravovat cytostatická léčiva.

Modernizace na úseku klinické onkologie přináší zcela novou kvalitu v přípravě cytostatik. Díky finanční podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj tak bylo možno do Nemocnice České Budějovice pořídit nový robotický systém CytoCareTM, který se stal součástí nově budovaného pracoviště centrálního ředění cytostatik s navazujícím stacionářem ambulantní chemoterapie. Cytostatika podávaná jako parenterální infuze mají být „lege artis“ připravována za aseptických podmínek
v tzv. čistých prostorách v boxu s laminárním vertikálním prouděním vzduchu za současného podtlaku
a s možností pravidelné kontroly celistvosti.

Instalace CytoCare

Požadavkům české legislativy vyhovují nejlépe izolátory a některé robotické systémy. Cílem aseptických příprav je manipulace se sterilními roztoky či pevnými látkami v prostředí nejvyšší čistoty (třída A) při současném uchování jejich sterility.

Původně se plánovalo pracoviště centrálního ředění vybavit několika izolátory tak, aby byla zajištěna dostupnost přípravy cytostatik pro celou nemocnici i s rezervou pro případ ředění pro některá externí pracoviště. Možnost instalace robotického systému se stala reálnou až s finanční podporou z EU.

Jde o typ robota na ředění cytostatik Cyto-CareTM, doposud v ČR provozovaného pouze ve VFN Praha. V naší nemocnici navíc bude provozován společně s informačním systémem Oncoplane, sloužícím ke komunikaci mezi klinickými odděleními a přípravou cytostatik.

CytoCareTM je automatizovaný robotický systém, který dokáže s naprostou přesností za aseptických podmínek a s maximální bezpečností pro pracovníky připravovat cytostatická léčiva. Jeho mechanická paže umí manipulovat se zdravotnickými nástroji, jako jsou jehly a stříkačky, identifikovat jednotlivé léky na základě vážení a skenování. Umožňuje přípravu individuálních dávek cytostatik dle specifických potřeb jednotlivých pacientů a zároveň ochraňuje zdravotnický personál. Příprava chemoterapie
v CytoCareTM splňuje všechny normy Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

CytoCareTM je řízen počítačem a lidská obsluha pouze plní karuselový zásobník vstupním materiálem, odebírá hotová balení, odpadový kontejner a provádí údržbu a dezinfekci. Plně splňuje požadavky na práci s cytotoxickými látkami a oproti izolátorům zajišťuje:

  • prevenci vzniklých chyb při přípravě materiálu,
  • identifikaci léku,
  • bezpečné zacházení s toxickým odpadem,
  • automatickou kontrolu přesnosti dávky,
  • předchází kontaminaci místnosti a okolního prostředí,
  • předchází administrativním chybám při přípravě a distribuci k pacientovi.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník