Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nová kvalita v přípravě cytostatik

10. Únor 2010

Nová kvalita v přípravě cytostatik

CytoCare je automatizovaný robotický systém, který dokáže s naprostou přesností za aseptických podmínek a s maximální bezpečností pro pracovníky připravovat cytostatická léčiva.

Modernizace na úseku klinické onkologie přináší zcela novou kvalitu v přípravě cytostatik. Díky finanční podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj tak bylo možno do Nemocnice České Budějovice pořídit nový robotický systém CytoCareTM, který se stal součástí nově budovaného pracoviště centrálního ředění cytostatik s navazujícím stacionářem ambulantní chemoterapie. Cytostatika podávaná jako parenterální infuze mají být „lege artis“ připravována za aseptických podmínek
v tzv. čistých prostorách v boxu s laminárním vertikálním prouděním vzduchu za současného podtlaku
a s možností pravidelné kontroly celistvosti.

Instalace CytoCare

Požadavkům české legislativy vyhovují nejlépe izolátory a některé robotické systémy. Cílem aseptických příprav je manipulace se sterilními roztoky či pevnými látkami v prostředí nejvyšší čistoty (třída A) při současném uchování jejich sterility.

Původně se plánovalo pracoviště centrálního ředění vybavit několika izolátory tak, aby byla zajištěna dostupnost přípravy cytostatik pro celou nemocnici i s rezervou pro případ ředění pro některá externí pracoviště. Možnost instalace robotického systému se stala reálnou až s finanční podporou z EU.

Jde o typ robota na ředění cytostatik Cyto-CareTM, doposud v ČR provozovaného pouze ve VFN Praha. V naší nemocnici navíc bude provozován společně s informačním systémem Oncoplane, sloužícím ke komunikaci mezi klinickými odděleními a přípravou cytostatik.

CytoCareTM je automatizovaný robotický systém, který dokáže s naprostou přesností za aseptických podmínek a s maximální bezpečností pro pracovníky připravovat cytostatická léčiva. Jeho mechanická paže umí manipulovat se zdravotnickými nástroji, jako jsou jehly a stříkačky, identifikovat jednotlivé léky na základě vážení a skenování. Umožňuje přípravu individuálních dávek cytostatik dle specifických potřeb jednotlivých pacientů a zároveň ochraňuje zdravotnický personál. Příprava chemoterapie
v CytoCareTM splňuje všechny normy Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

CytoCareTM je řízen počítačem a lidská obsluha pouze plní karuselový zásobník vstupním materiálem, odebírá hotová balení, odpadový kontejner a provádí údržbu a dezinfekci. Plně splňuje požadavky na práci s cytotoxickými látkami a oproti izolátorům zajišťuje:

  • prevenci vzniklých chyb při přípravě materiálu,
  • identifikaci léku,
  • bezpečné zacházení s toxickým odpadem,
  • automatickou kontrolu přesnosti dávky,
  • předchází kontaminaci místnosti a okolního prostředí,
  • předchází administrativním chybám při přípravě a distribuci k pacientovi.
MUDr. Jan Pirnos
onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Společnost B. Braun představuje uzavřený samčí konektor PureSite, který lépe chrání zdravotníky před chemickou a mikrobiologickou kontaminací během celého procesu manipulace s lékem – od jeho přípravy až po podání.

02.08.2021

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče