Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Jak bezpečně pracovat s cytostatiky

26. Duben 2010

Jak bezpečně pracovat s cytostatiky

Podle Světové zdravotnické organizace se do roku 2020 celosvětově zvýší počet nádorových onemocnění o padesát procent. Toto výrazné zvýšení bude dáno především stárnutím obyvatelstva, vlivem kouření a vzrůstajícím počtem lidí s nezdravým životním stylem. Jedna z nejčastěji užívaných forem léčení je chemoterapie. Bohužel je dobře známým faktem, že cytostatika jsou potencionálně rizikové látky. Proto je velmi důležité, aby veškerý zdravotnický personál, který s těmito látkami manipuluje, používal veškeré dostupné kvalitní ochranné pomůcky.

Cytostatika jsou mutagenní a karcinogenní, snížují plodnost, způsobují malformace plodu, zvyšují riziko potratů, mimoděložních těhotenství a jsou vysoce toxické pro určité orgány. Celosvětový výzkum signalizuje, že se ochraně při práci s cytostatiky stále nevěnuje maximální pozornost. Četné studie upozorňují na kontaminované oblasti v místnostech, kde se pracuje s cytostatiky. Nejčastěji byla taková místa nalezena na pracovních stolech, podlaze, ampulích a vnějších plochách bezpečnostních skříněk pro cytostatika, a dokonce i na podlaze mimo místnosti přípravy.

Pro lepší ochranu zdravotníků při kontaktu s těmito látkami se musí dbát na zlepšení bezpečnosti práce při přípravě cytostatik
a lepší ochranu rukou. Budeme se zabývat správnou ochranou rukou, tedy správnou volbou rukavic. Obecně při práci s cytostatiky je třeba používat dva druhy ochranných rukavic:

Při práci v přímém kontaktu s pacientem používáme rukavice MD (Medical Device), které splňují evropské normy zdravotnického prostředku. Zdravotnickým prostředkem nazýváme všechny nástroje, přístroje, materiály nebo jiné pomůcky, které se samotné nebo v kombinaci používají při ošetřování nebo péči o pacienta za účelem:

 •  diagnostiky, prevence, monitoringu a léčení,
 •  ochrany pacienta nebo zdravotnického personálu při styku s pacientem.

V laboratořích používáme při přípravě cytostatik rukavice splňující normy PPE. Rukavice PPE (Personal Protective Equipment) splňují evropské normy osobního ochranného prostředku a slouží jako ochrana zdravotnického personálu při práci bez kontaktu s pacientem.

Jaké je ideální použití PPE rukavic:

 • Před skutečnou přípravou směsi cytostatické látky - při vybalování veškerého materiálu, ampulek, které mohou být kontaminovány cytostatikem, při dezinfekci pracovní oblasti či dezinfekci veškerého materiálu potřebného k přípravě cytostatik doporučujeme nesterilní vyšetřovací rukavice Ansell Nitra-Touch. Mají vynikající chemickou odolnost ideální pro dekontaminaci a očistu laboratoře, nemocniční pomůcky a vybavení. Jsou čtyřikrát odolnější proti propíchnutí v porovnání
  s latexovou vyšetřovací rukavicí a třikrát odolnější oproti neoprénové rukavici. Jsou testované na propustnost - AQL 1,5. Rukavice jsou nitrilové, neobsahují tedy žádné zbytkové proteiny, a nevzniká tak riziko vzniku alergií. Jsou klasifikovány jako PPE.
 • Pro vlastní přípravu cytostatik doporučujeme rukavice Ansell Gammex PF XP. Jedná se
  o latexové sterilní rukavice vyrobené z přírodního kaučuku. Nabízejí veškeré pohodlí a citlivost typickou pro rukavice řady Gammex. Vyrábějí se v indigové modři pro snadnou identifikaci a slouží
  k osobní ochraně ve velmi infikovaném prostředí. Jejich optimalizovaná tloušťka stěny (o deset procent silnější) zvyšuje ochranu proti propustnosti. Polyuretanový potah s hydrofilními a vodou odpuzujícími elementy usnadňuje návlek i na vlhkou ruku. Materiál rukavice umožňuje lepší úchop,
  a tím zajišťuje bezpečné zacházení s laboratorním vybavením. Jsou taktéž klasifikovány jako PPE.
 • Ansell DermaShield je syntetická rukavice vyrobená z polychloroprenu. Neobsahuje zbytkové proteiny a akcelerátory, proto poskytuje ideální řešení pro všechny alergiky. Je to tedy protialergická alternativa rukavice Gammex PF XP s klasifikací PPE.

Firma Ansell, jejímž výhradním distributorem na českém a slovenském trhu je právě společnost B. Braun, pomocí testů ACPP (Ansell Cytostatic Permeation Programme) pomáhá zdravotnickým pracovníkům určit, která rukavice bude pro jejich práci ta nejlepší. Rukavice značky Ansell se tradičně vyznačují naprostým důrazem na vysokou kvalitu a širokou paletou rukavic pro všechny nemocniční obory, ať už se jedná o operační řadu (Gammex MD), vyšetřovací rukavice, (latexové, nitrilové či vinylové), nebo nedávno zařazené do portfolia - rukavice pro práci s cytostatiky (PPE).

Produkty Ansell tak výraznou měrou podporují Safety koncept společnosti B. Braun, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti zdravotního personálu i pacientů.

Jana Bednaříková
divize Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Společnost B. Braun představuje uzavřený samčí konektor PureSite, který lépe chrání zdravotníky před chemickou a mikrobiologickou kontaminací během celého procesu manipulace s lékem – od jeho přípravy až po podání.

02.08.2021

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče