Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze představila robotický systém CytoCare

29. Leden 2010

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze představila robotický systém CytoCare

Nového robota na ředění cytostatik CytoCare oficiálně představila 7. ledna 2010 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Systém, který dodala, nainstalovala a zprovoznila společnost B. Braun Medical, zefektivňuje a zpřesňuje náročnou přípravu intravenózních aplikací cytostatických léků pro onkologické pacienty.

Prostory knihovny Fakultní polikliniky VFN na Karlově náměstí v Praze se začátkem letošního roku staly svědkem slavnostní události. 7. ledna krátce před polednem představila vedoucí nemocniční lékárny PharmDr. Helena Rotterová, MBA zástupcům vedení Všeobecné fakultní nemocnice, Všeobecné zdravotní pojišťovny a zdravotníků nový robotický systém CytoCareTM, určený k ředění cytostatik. Pražská VFN je prvním českým zdravotnickým pracovištěm, které tuto špičkovou technologii využívá.

Příprava cytostatických léčiv v dosud obvyklých izolátorech klade vysoké nároky na přesnost jejich ředění, čas potřebný k přípravě i psychické zatížení farmaceutů. Nový robot CytoCareTM celý proces zrychluje a zpřesňuje. Díky několikanásobné kontrole navíc vylučuje možnost chybné přípravy. CytoCareTM již nyní připravuje intravenózní cytostatické léky pro pacienty Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Ústavu hematologie a krevní transfúze.

Zástupce ředitelky VFN MUDr.Jan Bříza, CSc, MBA ve svém krátkém projevu ocenil nejen zřejmé přínosy systému CytoCareTM pro zdravotníky i pacienty, ale zdůraznil také vysokou profesionalitu celého týmu, který instalaci a zprovoznění robota realizoval. Jsme potěšeni, že zmínil rovněž vysokou úroveň spolupráce se společností B. Braun Medical.

Vedoucí oddělení přípravy cytostatik PharmDr. Petra Vašutová detailně seznámila přítomné s funkcí robota CytoCareTM i výhodami, které jeho zavedení přináší do každodenní klinické praxe. Její prezentaci si s živým zájmem vyslechl i ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR MUDr. Pavel  Horák, CSc., MBA. Měl tak jedinečnou možnost osobně se přesvědčit o úrovni špičkové onkologické léčby, kterou VZP svým pojištěncům financuje.

V odpoledních hodinách se přijeli s novým robotem seznámit zdravotníci z nejvýznamnějších českých nemocnic. Je velmi potěšitelné, že kvalitativně nový systém přípravy cytostatických léčiv, který B. Braun Medical dodává, odbornou veřejnost velmi zaujal a lze předpokládat, že roboticky připravená cytostatika budou v blízké budoucnosti k dispozici pacientům i v dalších zdravotnických zařízeních.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče