Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Specifika některých solí vápníku v intravenózní terapii hypokalcemie

8. Prosinec 2017

Specifika některých solí vápníku v intravenózní terapii hypokalcemie

Hypokalcemie je závažný stav, při kterém dochází k zásadnímu ovlivnění přenosu nervového vzruchu, kontrakce a relaxace svalů včetně svalu srdečního a v neposlední řadě k patologické sekreci některých hormonů. 

Základní kauzální léčbou je parenterální podání vápníku, konkrétně glukonátu vápenatého, chloridu vápenatého, případně gluceptátu vápenatého. Parenterální přípravky těchto sloučenin musí splňovat lékopisné požadavky včetně limitu na obsah hliníku.

Kromě hypokalcemie se tyto přípravky používají k ovlivnění řady dalších stavů, mezi jinými otrav fluoridy nebo kyselinou šťavelovou, snížené kontraktility myokardu při předávkování blokátory vstupu vápníku nebo blokátory. Dále se využívají jako pomocná léčba při akutních alergických stavech, svědících dermatózách, mokvajících a generalizovaných ekzémech, ale také jako součást parenterální výživy AIO (all in one – pozn. redakce) nebo jako pomocné léčivo při kontinuální náhradě funkce ledvin, záchvatu křečí, laryngospasmu, bronchospasmu a alteraci psychického stavu.

Nejasná je v současné době substituce vápníku u septických pacientů. Ačkoliv by se mohlo zdát, že infuzní roztoky s chloridem vápenatým poskytují větší množství vápníku, navíc vysoce ionizovaného, dává se přednost glukonátovým solím z důvodu podstatně menšího podráždění stěny cév.

Substituční dodání vápníku je nezastupitelné v neonatologii, především u předčasně narozených dětí. U těchto pacientů se spolu s fosforečnany dodává ve vysokých koncentracích, v případě AIO při redukovaném objemu. V  systémech AIO se dává jednoznačně přednost organickým solím vápníku z důvodu nižší disociovatelnosti soli. Tím se zvyšuje především kompatibilita Ca2+ a H2PO4, snižuje se množství volného ionizovaného Ca2+. Další výhodou organických solí vápníku v systémech AIO je jejich dobrá kompatibilita s tukovou emulzí. Lze dosahovat vyšších koncentrací, aniž dojde k rozpadu směsi.

Závěrem lze konstatovat, že ve většině indikací by se s ohledem na specifika lidského organismu a zároveň na vlastnosti molekul obsahujících vápník měly spíše upřednostňovat organické sloučeniny vápníku, i za cenu dodávky většího objemu roztoku. 

 

Zpracováno na základě odborného článku Specifika některých solí vápníku v intravenózní terapii hypokalcemie a jejich další využití od PharmDr. Michala Janů, Ph.D.

 

 

Mgr. Iveta Hermanová
divize Hospital care
Průměrně: 4 (1 hlas)

Čtěte také

 Mgr. Tomáš Glac popisuje zkušenosti se zavedením standardů pro bezpečnou uzavřenou infuzní linku ve Fakultní nemocnici Ostrava.

09.07.2015
Infuzní terapie

Společnost B. Braun Medical provedla bleskové šetření na téma Bezpečnost podávání a uchovávání injekčního koncentrátu chloridu draselného 7,45%“.

21.11.2014
Intenzivní péče

Nedávný případ rumburské nemocnice, kde sestra předávkovala pacientku podáním smrtelné dávky chloridu draselného (KCl), opět otevřel diskusi nad riziky podávání draslíku. V České republice existuje bezpečná cesta, která většině rizik spojených s podáním kalia dokáže předejít, jen zlomek nemocnic ji však zvolí.

07.11.2014
Intravenózní léčiva