Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Petr Misař

Pomůcky a prostředky, které jsou používány ve zdravotnictví k léčbě pacientů, např. infuzní a transfuzní sety, spojovací a prodlužovací hadičky a plastové vaky pro infuzní roztoky, jsou velmi často vyrobeny z umělé hmoty. Nejčastěji využívaným materiálem pro výrobu těchto zdravotnických prostředků je polyvinylchlorid (PVC).

19.03.2010
infuzní linka

Stěžejním problémem cytotoxických přípravků
je vysoké riziko kontaminace. To se dotýká
všech pracovníků, kteří s cytostatiky přijdou do styku během přípravy v lékárnách, při transportu na jednotlivá oddělení, podávání pacientům a následné likvidaci.

03.09.2009
Bezpečnost personálu

V posledních letech ve všech zdravotnických zařízeních výrazně stoupají požadavky na zvyšování bezpečnosti a zefektivňování standardních ošetřovatelských postupů. Tyto opatření pak v každodenní klinické praxi významně napomáhají ošetřovatelskému personálu věnovat více pozornosti jednotlivým pacientům a zároveň redukují stres na pracovištích.

20.02.2009
infuzní linka

Koncern B. Braun se řadí k největším světovým výrobcům periferních žilních kanyl. Již v roce 1962 v německém Melsungenu vyvinul Berndt Braun první plastovou periferní kanylu pro podání dlouhodobé infúze.

01.09.2008
periferní žilní kanylace

Rozhovor s Alenou Brdičkovou,
staniční sestrou Chirurgického oddělení JIP
Pardubické krajské nemocnice,
o nebezpečích, kterým se někdy i svou lehkomyslností vystavuje zdravotní personál, a o způsobech, jak tomu snadno předcházet.

01.09.2008
Bezpečnost personálu

Koncern B. Braun představil první umělohmotnou periferní žilní kanylu - Braunüle již v roce 1962. V roce 2001 byly na trh uvedeny bezpečnostní periferní kanyly s ochranou hrotu zaváděcí jehly.

01.03.2008
periferní žilní kanylace
  •