Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Sterican® Mix - jehla se speciálně upraveným hrotem eliminující vznik pevných částic během přípravy a ředění léčiv

Petr Misař

8. Říjen 2012

Znečištění pevnými částicemi znamená přítomnost cizorodých volných nerozpustných částic v infuzním roztoku. Mohou mít nejrůznější velikost, být viditelné pouhým okem nebo být pod hranicí viditelnosti.

Ke kontaminaci intravenózních roztoků pevnými částicemi dochází z mnoha příčin. Léčiva se dodávají v různých obalech - injekční lahvičky, ampule, kontejnery a způsoby jejich použití (příprava a aplikace) bývají odlišné. Kontaminace částicemi tak může mít různou podobu.

Infuzní roztok může být kontaminován částicemi skleněnými, plastovými, gumovými nebo nerozpustnými, které vznikají jako důsledek inkompatibility jednotlivých léčiv.

Ke kontaminaci plastovými a gumovými částicemi dochází v souvislosti s punktováním plastových kontejnerů, vaků a injekčních portů u  infuzních lahví a lékovek. Při zavádění standardní jehly skrz zátku lékovky nebo kontejneru s infuzním roztokem můžeme malý kousek zátky doslova „vykrojit“. Takto vzniklá částice pak může plavat v injekčním nebo infuzním roztoku a dostat se do těla pacienta.

Částice o velikosti pouhého 1,5 µm mohou pacientům způsobit neprůchodnost cév, zatímco částice o velikosti 6 µm mohou zablokovat oběh i u zdravého jedince. Částice z plastu,  skla nebo gumy mohou vyvolávat flebitidu a poškozovat další orgány (plíce, játra, ledviny, slezinu). Tímto problémem bývají nejvíce postiženi právě vážně nemocní pacienti.

Kromě dopadů na zdraví pacientů přinášejí komplikace způsobené částicemi zvýšené náklady na léčbu a prodlužuje se doba hospitalizace pacientů ve zdravotnickém zařízení.

Řešením je strategie používání takových  prostředků zdravotnické techniky, které eliminují riziko vzniku částic během přípravy a ředění léčiv. Takovým výrobkem je například jehla se speciálně upraveným (tupým) hrotem Sterican® Mix, jež eliminuje „vykrajování“ pevných částic.

Sterican® Mix je určen pro přípravu a míchání léčiv v nemocničních lékárnách i na všech odděleních. Dalším bezpečnostním prvkem tohoto výrobku je prevence rizika bodného poranění.  

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník