Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

O život jde i zdravotníkům

Petr Misař

1. září 2008

Bezpečnost personálu

Rozhovor s Alenou Brdičkovou, staniční sestrou Chirurgického oddělení JIP Pardubické krajské nemocnice, o nebezpečích, kterým se někdy i svou lehkomyslností vystavuje zdravotní personál, a o způsobech, jak tomu snadno předcházet.

Mgr.Alena BrdičkováMgr.Alena BrdičkováBezpečnostní kanyly se stávají nenahraditelnou součástí lékařské péče, zajišťují ochranu jak pro zdravotnický personál, tak pro pacienta. Dovolili jsme si oslovit staniční sestru paní Mgr. Alenu Brdičkovou z Chirurgického oddělení JIP z Pardubické krajské nemocnice a požádali ji o rozhovor.

Paní magistro, vnímáte riziko bodného poranění při zavádění periferního žilního katétru jako velké nebezpečí pro ošetřovatelský personál?

V dnešní době, kdy hrozí velké riziko přenosu infekčních onemocnění, je ochrana zdravotnického personálu zásadní věc. Neodmyslitelné je používání ochranných prostředků. Především na odděleních, kde se pracovníci setkávají s biologickým materiálem, je dodržování bezpečnosti práce klíčovou záležitostí. Bezesporu nejrizikovější se mi jeví styk s krví pacienta. K tomu dochází prakticky na každém pracovišti nemocnice, ale především v operačních oborech a klinických laboratořích. Při zavádění periferních žilních katétrů a odběrech vzorků krve pacienta jsou nejvíce ohroženy zdravotní sestry a porodní asistentky. Poranění personálu a následná kontaminace biologickým materiálem patří k nejzávažnějším rizikům práce zdravotních nelékařských pracovníků a může vést k onemocnění nebo přenosu závažných infekčních chorob.

Vaše nemocnice už poměrně dlouho používá pro kanylaci periferní žíly bezpečnostní periferní katétry. Došlo ve Vašem zařízení během této doby k bodnému poranění pracovníka použitou zaváděcí jehlou?

Bezpečnostní kanyly jsou pro zdravotníky určitým druhem ochrany, neznamená to ovšem, že tímto se riziko poranění zcela eliminuje. I tak je bezpodmínečně nutné použití dalších ochranných pomůcek. Pracovníci musí dodržovat zásady bezpečné kanylace a řídit se standardem pro kanylaci periferních žil daného zařízení. V naší nemocnici jsme nezaznamenali žádné poranění pracovníka při použití bezpečnostní periferní kanyly.

Jak jste spokojeni s kvalitou používaných bezpečnostních periferních žilních katétrů?

Použití bezpečnostní periferní kanyly je v zásadě stejné jako použití obyčejné kanyly. Zpočátku je třeba myslet na to, že kovový zavaděč jde z kanyly hůře odstranit. Ze zkušeností sester na naší chirurgické JIP i ze své praxe mohu konstatovat, že však jde jenom o zvyk, a stačí několik kanylací periferní žíly a rozdíl si už neuvědomíte. Bezpečnostní kanyly jsou jistě pro ochranu zdravotníků přínosem. Hovořím za chirurgické oddělení, zde jsme jednoznačně spokojeni.

Jak hodnotíte naše rozhodnutí nabízet na českém a slovenském trhu pouze bezpečnostní periferní žilní katétry za velmi přijatelné ceny?

V současné době v rámci prevence přenosu závažných infekčních chorob jednoznačně pozitivně. Je pochopitelné, že v době, kdy ekonomická stránka hraje vždy významnou roli v rozhodování o použitém výrobku nebo materiálu, je cena kanyly důležitá. Na druhou stranu je třeba vždy brát v potaz bezpečnost personálu zdravotnického zařízení, ale i bezpečnost pacienta. Náklady na léčbu a následky poranění by vždy přesáhly vstupní investici.

Mgr.Brdičková při práciMgr.Brdičková při práciSpolečnost B. Braun Medical je na českém trhu již patnáct let. Domníváte se, že přispívá svými vzdělávacími aktivitami k růstu kvality zdravotnické péče?

Společnost B. Braun Medical je partner, kterého co se týče kurzů, školení a vůbec celkové péče o vzdělávání zdravotnických pracovníků hodnotíme velice pozitivně. V ošetřovatelství a v medicíně je pravidelné sebevzdělávání podmínkou dobře a bezchybně vykonávané práce. Není možné vystačit s tím, co se zdravotní sestry a porodní asistentky naučí ve škole. Další vzdělávání se stává nutností. Proto jsme zapojení do vzdělávacích aktivit této firmy přivítali a naše spolupráce se úspěšně rozvíjí.

Ve Vaší nemocnici probíhají ve spolupráci s Aesculap Akademií kurzy správného postupu při zavádění a ošetřování kanyl a kurzy bezpečného podání intravenózního léčiva. Jak hodnotíte jejich přínos pro zvyšování bezpečnosti pacientů a zdravotnického personálu?

Toto vzdělávání je součástí kontinuálního vzdělávání našich pracovníků. Snažíme se, aby se každá nově nastupující všeobecná sestra a porodní asistentka tohoto vzdělávání zúčastnila. Kurzy ale nejsou jenom pro nově nastoupivší pracovníky, mohou se jich účastnit i nelékařští pracovníci z praxe. Pokud mají o tento typ vzdělání zájem lékaři, mohou se taktéž zapojit.

Vzpomenete si na dobu před osmi lety, kdy jsme společně stáli u zrodu koncepce vůbec prvního pravidelného vzdělávacího kurzu pro sestry ve Vaší nemocnici?

Ano, sestry i lékaři z chirurgického oddělení a ARO jsou od začátku této spolupráce v týmu odborných lektorů naší nemocnice. Od roku 2001 bylo u nás proškoleno celkem 722 účastníků, z toho 414 zaměstnanců Pardubické krajské nemocnice. Kurzy se pořádají jak pro zájemce z řad našich zaměstnanců, tak pro širokou zdravotnickou veřejnost. Do přednáškové činnosti se aktivně zapojují všeobecné sestry z chirurgické kliniky, především z JIP. Své zastoupení zde mají i dětské sestry.

Zvyšují podle Vašeho názoru výrobky s bezpečnostními prvky kvalitu ošetřovatelské péče a bezpečnost pacienta a zdravotníků?

Samozřejmě ano. Sestry, které dnes nastupují do svého prvního zaměstnání, si asi těžko dovedou představit, jak obtížná byla aplikace intravenózních přípravků přes kovovou jehlu, bez použití pomůcek na jednorázové použití. Jak nebezpečné to bylo pro pacienta a jak náročné pro sestru. Veškeré výrobky, které jsou bezpečnější pro pacienty i pro nás zdravotníky a zvyšují komfort klientů, jsou v ošetřovatelské péči vítaným sortimentem.

Jaký je Váš názor na jednoduchou rovnici „bezpečnost pacienta = bezpečnost ošetřujícího personálu“?

Rozhodně platí, a to oboustranně.

Paní magistro, děkuji za rozhovor.

Petr Misař
divize Hospital Care

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník