Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Infuzní sety a příslušenství bez rizika

Petr Misař

19. březen 2010

Automatické infuzní systémy Infuzní terapie

Pomůcky a prostředky, které jsou používány ve zdravotnictví k léčbě pacientů, např. infuzní a transfuzní sety, spojovací a prodlužovací hadičky a plastové vaky pro infuzní roztoky, jsou velmi často vyrobeny z umělé hmoty. Nejčastěji využívaným materiálem pro výrobu těchto zdravotnických prostředků je polyvinylchlorid (PVC).

PVC je polymer, který se upravuje přidáním plastifikátoru (změkčovadla), aby byl ohebnější
a poddajnější. Získá tím vlastnosti, které jsou výhodné pro jeho použití při intravenózní léčbě, parenterální a enterální výživě, podávání krevních transfuzí a podobně. Nejčastěji používaným změkčovadlem je DEHP = di(2-ethylhexyl)ftalát.

DEHP free výrobky v rámci Safety konceptu B. Braun

Výzkumy uskutečněné v této oblasti prokázaly, že vyplavovaný DEHP vyvolal u pokusných zvířat poruchu vývoje varlat, jater a ledvin. Výsledky těchto studií prováděných na zvířatech se obvykle vztahují i na člověka. Existuje podezření, že DEHP má toxické účinky na lidskou reprodukci a může narušovat fertilitu, a to zejména u dosud nenarozených chlapců, těhotných a kojících žen či u kriticky nemocných novorozenců. Vzhledem k obavám z možných následků toxických účinků vyplavovaného DEHP příslušné zdravotnické orgány včetně Evropské komise zakázaly z preventivních důvodů používat toto změkčovadlo v kosmetických výrobcích, dětských hračkách a předmětech určených k péči o děti.

Co se týče zdravotnických pomůcek a prostředků obsahujících DEHP, byli výrobci vyzváni k použití alternativních plastifikátorů. Zásluhou evropské směrnice REACH (zkratka pro novou chemickou politiku Evropské unie, složená z prvních písmen klíčových slov jejího obsahu - registrace, evaluace (hodnocení) a autorizace (povolování) chemických látek = Regulation for Registration, Evaluation, Autorization and Restriction of Chemicals) bude používání DEHP omezeno potřebou registrace
a povolení. PVC výrobek změkčený plastifikátorem DEHP bude muset být opatřen příslušným štítkem umožňujícím zdravotníkům zvážit rizika a přínos použití takového výrobku.

B. Braun Safety koncept

Koncern B. Braun v rámci svého Safety konceptu nahrazuje tento rizikový plastifikátor při výrobě infuzních a transfuzních setů z bezpečnostních důvodů jinou látkou. SCENHIR (The Scientific Comitee on Emerging and Newly-Identified Health Risks of the European Commission = Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná rizika) analyzoval a porovnal údaje o toxicitě několika dostupných
a potenciálně vhodných alternativních látek. Mezi těmito byl velmi pozitivně hodnocen zejména DEHT, bezpečný pro používané výrobky i při intravenózní aplikaci roztoků a léčiv, který nevykazuje žádnou reprodukční toxicitu. DEHTEastman 168 = bis(2-ethylhexyl) -1,4-ben zen dikarboxylát, plastifikátor nové generace, je využíván i na obalové materiály v potravinářském průmyslu.

V rámci Safety konceptu začal B. Braun Medical od počátku letošního roku dodávat na český
a slovenský trh DEHP free infuzní a transfuzní soupravy a speciální sety určené do infuzních pump. Hadičky změkčené bezpečným plastifikátorem DEHT byly podrobeny testům německého TÜV (technické kontrolní sdružení) a prokázaly rovněž plnou kompatibilitu v infuzních pumpách.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník