Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nové intravenózní bezpečnostní kanyly

1. Březen 2008

Nové intravenózní bezpečnostní kanyly

Koncern B. Braun představil první umělohmotnou periferní žilní kanylu - Braunüle již v roce 1962. V roce 2001 byly na trh uvedeny bezpečnostní periferní kanyly s ochranou hrotu zaváděcí jehly.

Vasofix® Safety a Introcan® Safety

V návaznosti na to dceřiné společnosti B. Braun v České republice a na Slovensku nabídly svým zákazníkům tyto bezpečnostní periferní kanyly za výhodné ceny. Cílem bylo zvýšit bezpečnost zdravotnického personálu při práci s tímto prostředkem, který užívá v každodenní praxi.

V posledních letech je čím dál více diskutována otázka bezpečnosti práce a rizika bodných poranění jehlou a jejich možných následků. Zdravotníci jsou v případě bodného poranění ohroženi zejména přenosem viru hepatitidy B a C a viru HIV. Podle společnosti Eucomed Association existuje předpoklad, že u zdravotnického personálu v Evropě dojde přibližně k jednomu milionu bodných poranění jehlou ročně. Dojde-li následkem poranění k přenosu infekce, je to velké neštěstí nejen
pro daného pracovníka, ale i pro jeho zaměstnavatele a celou společnost. Náklady spojené s léčbou takového onemocnění totiž dosahují nemalých finančních prostředků.

B. Braun vložil dlouholeté zkušenosti v periferní žilní venepunkci do optimalizace konstrukce intravenózních bezpečnostních kanyl Vasofix® Safety a Introcan® Safety. Nový design těchto kanyl s odzkoušenou bezpečnostní technologií zřetelně zlepšuje punkci a zavádění kanyly v kombinaci se spolehlivým bezpečnostním mechanismem. Jedná se o pasivní bezpečnostní mechanismus, který zajišťuje automatickou aktivaci bezpečnostního klipu bezprostředně při vyjímání zaváděcí jehly. Tento klip spolehlivě chrání ostrý hrot jehly.

Inovace Vasofix® Safety a Introcan® Safety spočívá v nové konstrukci hrotu zaváděcí jehly - B. Braun Back Cut Bevel - a zdokonalení povrchu katétru. Tento hrot umožňuje zavádění kanyly v širokém rozsahu úhlů, tím pádem i vysokou úspěšnost punkce. Zdokonalený hrot a optimální lubrikace kanyly prokazatelně snižují penetrační sílu při jejím zavádění, což má pozitivní vliv na snížení bolestivosti pacienta. Vasofix® Safety rovněž umožňuje snadnou aplikaci léčiva injekčním portem bez použití jehly, což opět minimalizuje riziko možného bodného poranění.

Tyto periferní bezpečnostní katétry jsou vyráběny na nových, plně automatizovaných linkách, což snižuje možné poškození špičky hrotu během výroby, a jsou též stoprocentně kontrolovány. Výrobky byly před uvedením na trh testovány v mnoha zemích světa s velmi pozitivními výsledky. Zdravotnický personál v těchto zemích tyto inovované periferní žilní katétry bez výhrad akceptoval.

Bezpečnostní klip chrání ostrý hrot jehly bezprostředně po použití

Bezpečnostní klip chrání ostrý hrot jehly bezprostředně po použití

Vasofix® Safety a Introcan® Safety s novým hrotem a optimálně lubrikovaným katétrem najdete také v novém balení. Toto balení má pro uživatele několik výhod: jasnou identifikaci výrobku díky vyobrazení na obalu, snadné otevření a barevný kód představující údaj o velikosti daného katétru.

V mnoha případech je výkon zavedení periferní žilní kanyly stresující nejen pro pacienta, ale také pro zdravotníka, jenž jej provádí. Věříme, že po uvedení na český a slovenský trh Vám naše zdokonalené výrobky pomohou tento možný stres minimalizovat díky snadnějšímu zavedení kanyly a snížení bolestivosti pacienta.

Petr Misař
divize Hospital Care

Petr Misař
Produktový specialista divize Hospital Care, společnost B. Braun Medical s.r.o.
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče