Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Klinická zkouška inovovaných bezpečnostních periferních žilních kanyl

1. Září 2008

Klinická zkouška inovovaných bezpečnostních periferních žilních kanyl

Koncern B. Braun se řadí k největším světovým výrobcům periferních žilních kanyl. Již v roce 1962 v německém Melsungenu vyvinul Berndt Braun první plastovou periferní kanylu pro podání dlouhodobé infúze.

Koncern B. Braun vložil dlouholeté zkušenosti v této produktové skupině do optimalizace konstrukce intravenózních bezpečnostních kanyl Vasofix® Safety a Introcan® Safety. Nový design těchto kanyl s odzkoušenou bezpečnostní technologií zřetelně zlepšuje punkci a zavádění kanyly. Spolehlivý pasivní bezpečnostní mechanismus zajišťuje automatickou aktivaci bezpečnostního klipu bezprostředně při vyjímání zaváděcí jehly.

Inovace Vasofix® Safety a Introcan® Safety spočívá v nové konstrukci hrotu zaváděcí jehly (B. Braun Back Cut Bevel) a ve zdokonalení povrchu katétru. Právě nový hrot umožňuje zavádění kanyly v širokém rozsahu úhlů a výrazně zvyšuje úspěšnost punkce. Optimální lubrikace spolu se zmíněnou inovací hrotu vedou společně ke snížení bolestivého vnímání vlastní punkce pacientem. Vasofix® Safety navíc umožňuje snadnou aplikaci léčiva injekčním portem bez použití jehly.

Inovovaný hrot katétruInovovaný hrot katétruObě kanyly byly před uvedením na trh testovány v mnoha zemích světa s velmi pozitivními výsledky. Zdravotnický personál je bez výhrad přijal.

Dceřiné společnosti v České a Slovenské republice se rovněž rozhodly před oficiálním uvedením těchto inovovaných periferních žilních katétrů na trh provést podobný průzkum, v jehož rámci byly tyto zdokonalené výrobky vyzkoušeny ve vybraných českých a slovenských nemocnicích. S výsledky tohoto testu bychom Vás touto cestou rádi seznámili.

Test byl proveden zákazníky, kteří používají pro kanylaci periferní žíly výrobky B. Braun. V rámci testu uživatelé vyplnili dotazník s otázkami týkajícími se průniku jehly kůží a žilní stěnou, hodnocení ostrosti hrotu, zda kanyla vyhovuje jejich oblíbenému úhlu punkce, snadnosti zasouvání katétru do žíly, bolestivosti při punkci a celkového srovnání inovovaných kanyl Vasofix® Safety a Introcan® Safety s dosud používanými výrobky pro kanylaci periferní žíly.

Během průzkumu bylo testováno asi dvanáct set kusů kanyly Vasofix® Safety a přibližně jedenáct set kusů Introcan® Safety.

Výsledky tohoto testu jsou pro nás velmi uspokojivé - více než devadesát procent dotazovaných zdravotníků hodnotilo inovované kanyly pozitivně a souhlasilo s jejich zavedením do běžné denní praxe.

Nový hrot bezpečnostních kanyl B. BraunNový hrot bezpečnostních kanyl B. BraunTěší nás, že výsledky tohoto průzkumu korespondují s výsledky mnoha studií provedených po celém světě a že i čeští a slovenští zákazníci oceňují snahu koncernu B. Braun stále zdokonalovat výrobky s bezpečnostními prvky, a tím přispívat ke zkvalitnění ošetřovatelské péče a bezpečnosti pacientů i zdravotnického personálu.

Výsledek tohoto testu podpořil naše rozhodnutí dále nabízet zdravotníkům na českém a slovenském trhu pouze tyto inovované bezpečnostní periferní žilní kanyly.

Vasofix® Safety a Intro­can® Safety s novým hrotem a optimálně lubrikovaným katétrem naleznete v novém balení. Toto balení má pro uživatele několik výhod: jasnou identifikaci výrobku díky vyobrazení na obalu, snadnost otevření a barevný kód s údajem o velikosti daného katétru.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na obchodní zástupce divize Hospital Care.

Petr Misař
divize Hospital Care

Petr Misař
Produktový specialista divize Hospital Care, společnost B. Braun Medical s.r.o.
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče