Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Proplachovací stříkačka Omniflush® s uzávěrem SwabCap® účinně chrání nitrožilní vstupy před kontaminací

Petr Misař

1. Duben 2015

Infuzní terapie

Kontaminace hrdla katetru doprovázená intraluminální kolonizací bývá po prvním týdnu zavedení katetru nejčastějším původcem katetrových infekcí. Riziko infekce krevního řečiště zvyšuje i nedostatečná manuální dezinfekce konektorů žilních vstupů umožňující mikroorganismům osídlit intraluminální povrchy katetrů a vytvořit infekční biofilm. Díky uzávěru SwabCap® je možné bezpečnost infuzní terapie zvýšit a bakteriální kontaminaci zabránit.

 

Manuální dezinfekce cévních vstupů neprobíhá bez chyb

Manuální dezinfekce bezjehlových konektorů otíráním žilních vstupů je náchylná k chybám, jejichž důsledkem je výrazně zvýšené riziko infekce krevního řečiště. Možnost objektivně změřit dodržování standardů při dezinfekci cévních vstupů ale neexistuje. Salgado et al. ve své studii upozornili, že po zavedení bezjehlových mechanických ventilů došlo ke zvýšení výskytu infekcí, které nepomohla snížit na úroveň před jejich zavedením do praxe ani intenzivní reedukace personálu ohledně správné dezinfekce a používání těchto vstupů.

Proplachovací stříkačka Omniflush® s úzávěrem SwabCap®

Dezinfekční uzávěr SwabCap® zvyšuje bezpečnost infuzní terapie

Pro zvýšení bezpečnosti infuzní terapie uvádí koncern B. Braun na trh dva nové výrobky. Prvním je SwabCap®, uzávěr s dezinfekční prostředkem, který pasivní dezinfekcí pomáhá chránit otíratelné bezjehlové ventily před infekcí patogenními mikroorganismy, a zajišťuje tak aseptický vstup. Při našroubování sterilního uzávěru SwabCap® na závit ventilu dojde ke stlačení houbičky se 70% isopropylalkoholem v uzávěru. Dezinfekční roztok začne okamžitě působit na povrch i závity ventilu. Během pěti minut po nasazení uzávěru SwabCap® na bezjehlový ventil dojde k usmrcení téměř všech patogenních organismů. Uzávěr zůstává na svém místě až do dalšího použití vstupu a chrání katetr před kontaminací dotekem nebo mikroorganismy přenášenými vzduchem. Nepoškozuje kůži pacientů a udrží povrch ventilu dezinfikovaný až po dobu sedmi dní. Po odstranění uzávěru je ventil připraven k napojení a další dezinfekce již není zapotřebí.

Druhým výrobkem je Omniflush® s uzávěrem SwabCap®, který kombinuje to nejlepší z obou technologií, tedy proplachovací injekční stříkačku a uzávěr SwabCap®. Tato kombinace usnadňuje dodržování předepsaných postupů při proplachování intravenózních katetrů a snižuje riziko bakteriální kontaminace katetru.

Oba nové výrobky poskytují výhody pro pacienty i zdravotníky

Výhodou pro pacienty je především snížení rizika bakteriální kontaminace katetru. To je zajištěno především:

  • pasivní kontinuální dezinfekcí povrchu ventilu a závitů;
  • ochranou před kontaminací dotykem a infekcí šířenou vzduchem;
  • viditelným a měřitelným dodržováním dezinfekčních postupů.

 

Výhodou pro zdravotníky je:

  • zjednodušená a standardizovaná technika dezinfekce, která zkracuje dobu ošetření;
  • snazší dodržování standardů dezinfekce.

Různé studie potvrdily, že uzávěr SwabCap® usnadňuje dodržování dezinfekčních protokolů, zlepšuje klíčové ukazatele kvality zdravotní péče a snižuje dodatečné náklady. Studie se shodují na tom, že používání dezinfekčních uzávěrů by mělo být považováno za součást protokolu správné péče a zahrnuto do nemocničních standardů.

Odkazy:

1.Raad I, Costerton W, Sabharwal U, Sacilowski M, Anaissie E, Bodey GP. Ultra-structural analysis of indwelling
vascular catheters: a quantitative relationship between luminal colonization and duration
of placement. J Infect Dis 1993; 168:400-407
2.Safdar N, Maki DG. The pathogenesis of catheter-related bloodstream infection with noncuffed short-term central
venous catheters. Intensive Care Med 2004; 30:62-67
3.Salgado CD, Chinnes L, Paczesny TH, Cantey JR. Increased rate of catheter related bloodstream infection
associated with use of a needleless mechanical valve device at a long-term acute care hospital. Infect Control
Hosp Epidemiol 2007; 28:684-8
4.Moureau N. Passive disinfection / protection cap effectively disinfects swabbable luer access valves /needleless
connectors. Poster session presented at the 2010 annual meeting of the Association for Vascular Access (AVA),
National Harbor, MD
5.Michelle DeVries et al., Reducing bloodstream infection risk in central and peripheral intravenous lines: initial data
on passive intravenous connector disinfection. Journal of Vascular Access, Volume 19, No. 2: 87-93, 2014
6. Marc-Oliver Wright MT (ASCP) et al., Continuous passive disinfection of catheter hubs prevents
contamination and bloodstream infection. American Journal of Infection Control, Volume 41,
No. 1: 33-38, 2013
7. Cap the Connector: Save the Patient by Dr. Gregory Schears. Poster presented at AVA 2011,
25th Annual Scientific Meeting
8.Use of disinfectin cap / flush syringe combination to address bloodstream infection and related issues
by Hector Contreras. Poster presented at AVA 2012, Annual Scientific Meeting
9. Integrated delivery system of disinfection cap and flush syringe, plus staff education, reduce bloodstream
infections and treatment costs by Saungi McCalla Poster presented at AVA 2012, Annual Scientific Meeting
10. It takes a village to prevent central venous catheter infections and promote safety of patients by Barbara Bor. Poster
presented at AVA 2012, Annual Scientific Meeting
11.Improving IV connector disinfection by using human factors engineering to identify effective, nurse-friendly
solutions by Patricia Rosa. Poster presented at APIC, 40th Annual Conference
12. Strategies to prevent central line–associated bloodstream infections in acute care hospitals: 2014 Update by
Jonas Marschall, MD. Infection Control and Hospital Epidemiology July 2014, Vol. 35, No. 7: 753-771

 

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník