Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

MUDr. Alan Munteanu

V dnešní době se velice dbá na to, aby mladí manažeři věděli, jak pěstovat dobré vztahy se svými spolupracovníky. Přišel tak do módy tzv. teambuilding. Ale dávno předtím, než se v tomto oboru začaly dobře živit agentury nabízející společný, pokud možno extrémní zážitek pro různé pracovní kolektivy, s cílem rychle a uměle vybudovat to, co se nedaří v práci, vznikla u koncernu B. Braun idea organizovat mezinárodní sportovní setkání zaměstnanců formou turnaje v malé kopané.

21.07.2010

Nemocnice Jihlava uspořádala 17. dubna v pořadí tenisový turnaj zdravotníků. proběhla v prostorách tenisového klubu Spartak ředitelem turnaje Dětského oddělení nemocnice Jihlava, MUDr. Svojsík. Na akci sponzorsky podílela i B. Braun Medical.

11.06.2010

Budeme-li hledat pro sportovní den B. Braun jedno výstižné slovo, najdeme je snadno a rychle. XV. ročník Memoriálu Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka byl totiž REKORDNÍ!

22.09.2009

Díky rodinnému charakteru koncernu B. Braun se daří udržovat příjemné tradice a jednou z nich je každoroční fotbalové mistrovství Evropy pro národní týmy jednotlivých obchodních zastoupení. Letos měli čest pořádat tuto velmi oblíbenou sportovní akci naši kolegové ze Švýcarska.

30.06.2009

V minulých dvou číslech jsme se věnovali zejména produktovým řadám endoskopického programu Aesculap. Seznámili jsme vás se špičkovým videořetězcem s plným rozlišením ve formátu HD, přístrojovou technikou a širokým portfoliem instrumentů. Dnešní závěrečná část informuje o nedílné součásti nabídky produktů - nabídce služeb a dalšího vzdělávání.

30.11.2008

Značka Aesculap je v chirurgii vnímána zejména jako tradiční špičkový výrobce nástrojů, kontejnerových sterilizačních obalů a motorů. Endoskopický program, jako nejmladší v rodině produktů Aesculap určených pro chirurgii, si svoje jméno teprve získává.

01.10.2008

Akce, které se konají jednou za rok, jsou opěrnými body v toku stále rychlejšího času. Když se opakují vždy ve stejném období a mají za sebou určitou historii, jedná se o tradici. Pevně věřím, že „braunovský fotbal“ se již tradicí stal.

01.10.2008

Při příležitosti 100 let šicích materiálů B. Braun se německý koncern rozhodl podpořit vývoj nových šicích a spojovacích materiálů pro uzávěr tkání v chirurgii mezinárodní soutěží The Future of Sutures.

02.08.2008

Rozhovor s přednostou Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno, doc. MUDr. Michalem Maškem, CSc. o stále stoupajícím významu tohoto zařízení

01.02.2008

Archívy výrobců skrývají velká množství zajímavých informací. Reklamní materiály a katalogy však nemohou být příliš obsáhlé, uživatele zajímají jen ty nejdůležitější vlastnosti produktů. Na druhou stranu mohou být některá sdělení, testy a zejména jejich výsledky, velmi poučné. Využíváme tímto prostor, který se nám naskýtá v Braunovinách a budeme našim čtenářům postupně přinášet odborné informace z nejrůznějších oblastí chirurgických oborů, které dle našeho názoru mohou pomoci v orientaci a problematice ochrany zdraví zdravotnického personálu. Jako první informujeme o nebezpečí spojeném s používáním kostního cementu a ochranou před kontaktem s těkavými organickými rozpouštědly v něm obsaženými.

10.07.2007
  •