Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

MUDr. Alan Munteanu

MUDr. Tomáš Fiala ml. ze Strakonic se kromě svých odborných kvalit může pochlubit hned třemi tituly mistra světa. Je opakovaně nejlepším ze všech lékařů světa v tradičním sportu zdravotníků tenise. Letos se mu podařilo obhájit loňský primát z Lotyšska na šampionátu v Indonésii na ostrově Bali a přidal i premiérový titul ve čtyřhře.

12.12.2014

Krvácení z operační rány přináší od nepaměti chirurgům problematické situace. Dnes však mají operatéři - jako ještě nikdy v historii - řadu možností, jak krvácení zastavit. Nabízejí se klasické metody podvazu, dále vysokofrekvenční koagulace, od monopolární až po sofistikované, a drahé bipolární nástroje, harmonické skalpely nebo třeba lepidla, hmoty a tkaniny urychlující vznik krevní sraženiny.

13.05.2014

Vývoj v chirurgii postupuje raketovým tempem kupředu a je těžké s ním udržet krok. Pro chirurga, který se musí rozhodovat, zdali je konkrétní novinka skutečně pro jeho postupy léčby přínosná a jaké budou její náklady ve srovnání s dosavadním způsobem léčby, je tato situace obtížná.

25.10.2013

Slovo revoluce pochází z latinského revolvere (převracet). Evoluce má základ ve slově evolvere (vyvíjet, odhalovat). Tato slova jsou v souvislosti s novým laparoskopickým systémem Aesculap Einstein skloňována nejčastěji. Na následujících řádcích bychom vám rádi přiblížili, proč tomu tak je.

04.05.2012
laparoskopie

Americká společnost pro kýly AHS (American Hernia Society) si pro svůj kongres vybrala velmi atraktivní lokalitu - náměstí Times Square, přímo v srdci New Yorku.

04.05.2012
kýlní síťky

Jako první na důležitost hygieny rukou poukázal teprve v roce 1861 Ignaz Philipp Semmelweis. Od té doby došlo v prevenci přenosu infekčních nemocí k několika zásadním posunům - zavedení dezinfekce, latexových rukavic či sterilních operačních rukavic. Kaž­dá z těchto změn měla za následek významné snížení výskytu infekčních onemocnění, a to zejména v nemocnicích, ať už u pacientů nebo zdravotnického personálu. V dnešní době se tato problematika jeví jako zvládnutá, bohužel to však není zcela pravda. Proč?

25.11.2011

Ve dnech 1. až 2. září 2011 proběhl v Mikulově již třetí ročník Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství. Byl pořádán pod záštitou předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové, děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc., ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA, a ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Petra Košky, MBA. Na kongresu proběhla během dvou dnů řada zajímavých sdělení, ke kterým významně přispěl i doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., prezident kongresu. Zeptali jsme se ho na hodnocení celé akce.

14.10.2011

První sobotu v září v „Braunovském“ kalendáři už sedmnáct let okupuje fotbalový turnaj. Symbol konce prázdnin představuje pro lékaře a sestry spíše začátek kongresové sezony a nárůst plánované operativy. Ostatním může zase evokovat ochutnávku prvního pravého moravského burčáku. A pro zdravotníky-sportovce z nemocnic je to malý svátek a možnost poměřit si síly s jinými amatérskými fotbalisty.

20.09.2011

Svět se rychle mění a poslední události v Libyi, Egyptě nebo Japonsku jen potvrzují, že všechno je pomíjivé. Mimo jiné se zvyšuje poptávka po surovinách, nejisté finanční trhy zvedají ceny zlata, ropy a latexu do závratných výšin. Kdo chce být úspěšný, musí na změny rychle reagovat a přizpůsobit se jim. A ti nejodvážnější se pokoušejí nejen reagovat, ale i udávat změnu směru, aby z krize, která má často očistný charakter, vyšli posíleni.

23.05.2011

Po několika letech, kdy jsem organizoval fotbalový turnaj v Brně (tím myslím stres, neustálou kontrolu, zdali je vše v pořádku, obavy z katastrofy v jakékoli oblasti, opatrné sondování, jaké jsou na turnaj ohlasy, snahu vymyslet něco nového a tak dále), jsem koncem prázdnin zažíval slastný pocit řadového návštěvníka akce. Přistihl jsem se dokonce, jak si říkám, že jsem zvědavý, co organizátoři (beze mě) předvedou. Dějištěm Memoriálu Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka se totiž letos staly České Budějovice. Později se dozvíte proč…

12.10.2010