Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Devět důvodů, proč zvolit chirurgickou endoskopii Aesculap - Třetí, závěrečná část

MUDr. Alan Munteanu

30. Listopad 2008

V minulých dvou číslech jsme se věnovali zejména produktovým řadám endoskopického programu Aesculap. Seznámili jsme vás se špičkovým videořetězcem s plným rozlišením ve formátu HD, přístrojovou technikou a širokým portfoliem instrumentů. Dnešní závěrečná část informuje o nedílné součásti nabídky produktů - nabídce služeb a dalšího vzdělávání.

Důvod sedmý: Vzdělávací programy Aesculap Akademie

S vývojem techniky musí držet krok vývoj znalostí a zručností lékařů a obsluhujícího personálu. Zatímco před několika desítkami let stačilo chirurgovi umění otevřeného přístupu k postiženým orgánům, dnes musí mimo klasické operační postupy ovládat techniku, která mu umožní miniinvazivní přístup a zásah cíleně na postiženou tkáň. Měl by mít přehled o funkci koagulace, harmonického skalpelu, ultrazvukových aspirátorů atd. Endoskopická operativa vyžaduje představivost, operování podle dvourozměrného obrazu na monitoru, manipulaci s delšími nástroji, kdy malý pohyb rukou představuje velký pohyb pracovní části. Takto by bylo možné vyjmenovávat specifika nových postupů velmi dlouho. Z uvedeného je zřejmé, jak nabývá na důležitosti postgraduální vzdělávání a specializace. Navíc s přibývajícími metodami přestává být v silách oficiálních institucí obsáhnout veškerou problematiku.

Endoskopické trenažéry ve Vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Hradci KrálovéEndoskopické trenažéry ve Vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Hradci KrálovéNutný nácvik konkrétních operačních technik je také možný jen na poměrně drahých zařízeních a modelech. Koncern B. Braun v duchu sloganu ze svého loga „sharing expertise“ inicioval vznik Aesculap Akademie, mezinárodní instituce pro postgraduální vzdělávání zdravotníků. A právě v rámci Aesculap Akademie nabývá stále většího významu endoskopická část. Aesculap spolupracuje s předními odborníky a vyvíjí nové tréninkové postupy a metody pro výuku lékařů a středního zdravotnického personálu. Zákazník, který zvolí endoskopický program Aesculap tak má jistotu, že jeho personál má přístup k celé řadě kurzů. Nejčastější jsou kurzy laparoskopie, které jsou několikaúrovňové - od základních až po třeba kolorektální chirurgii či cévní chirurgii. Kurzy probíhají zejména v Berlíně a Tuttlingenu.

V České republice bylo nově otevřeno centrum Aesculap Akademie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. To by mělo sloužit právě k několikaúrovňové výuce lékařů. K dispozici jsou jak základní trenažéry pro začátečníky, tak složitější s použitím preparátů orgánů. Dalším krokem jsou operace na experimentálních zvířatech ve viváriu a jsou možné i živé přenosy z operací. Pro rok 2009 se ale nebudou akce omezovat jen na Hradec Králové a plánuje se spolupráce s celou řadou pracovišť. Více informací o vzdělávacím programu Aesculap Akademie naleznete na stránkách www.aesculap-akademie.cz.

Důvod osmý: Pružnost a individuální přístup při tvorbě nabídek

Endoskopické nástroje uložené ve speciálních sítech s úchytyEndoskopické nástroje uložené ve speciálních sítech s úchytyZákladní filozofií společnosti B. Braun Medical při spolupráci se zákazníky je maximální snaha vyjít vstříc individuálním potřebám a zvyklostem pracoviště. Naši obchodní konzultanti pečlivě sestavují nabídku dle přání uživatelů a využívají k tomu celou paletu nabídky Aesculap. Samozřejmostí je zápůjčka přístrojů a nástrojů k vyzkoušení jejich funkce za asistence specialistů. Vše je dále konzultováno s centrem v Tuttlingenu, aby nabídka byla vždy aktuální. Výhodou je možnost skladby instrumentárií a následného skladovacího a transportního systému, kdy nástroje jsou uloženy ve speciálních úchytech po celou dobu jejich transportu, mytí a sterilizace. Zákazník tak na konci dostává systém, který má nejen vyzkoušený, ale má také optimalizovánu skladbu nástrojů (resterilizovatelné, semiresterilizovatelné, jednorázové) a vyřešený systém jejich sterilizace a mytí, s minimalizací rizika jejich poškození. Zde je třeba připomenout i celou řadu kurzů péče o nástroje, které pořádá česká Aesculap Akademie, a dále tak přispívá k prodloužení životnosti investice našich zákazníků.

Důvod devátý: Kompetentní partner B. Braun

Při pečlivém rozhodování o výběru dodavatele endoskopického systému je třeba mít na paměti řadu věcí a parametrů. Mimo technickou vyspělost systému, řešení sterilizace, transportu a údržby, také veškeré doprovodné služby a servis. Společnost B. Braun Medical má v tomto ohledu zcela jednoznačně nejucelenější nabídku na trhu. Ojediněle široký sortiment výrobků pro investice je doplněný spotřebním zbožím, např. šicími materiály, síťkami na kýly, klipy, koagulačními elektrodami, rukavicemi apod. V České republice fungují servisní střediska s vyškolenými techniky, zápůjční systém pro předvádění i případ poruchy přístroje, komplexní školicí program, probíhá spolupráce s Českou chirurgickou společností. V našem týmu jsou kromě obchodních zástupců specialisté na zápůjční systémy, dezinfekci, sterilizaci a optimalizaci těchto procesů, software pro centrální sterilizace a operační sály. V centrále v Tuttlingenu je připravený tým operativního marketingu pro pomoc se speciálními projekty. Obchodní zástupci absolvují pravidelné každoroční školení, kde se mimo novinek ve výrobním programu učí i operačním postupům, a jsou tak kompetentními partnery pro uživatele našich systémů.

Věřím, že devět důvodů pro endoskopický program Aesculap bylo zajímavým seznámením s filozofií nabídky chirurgické divize. Naší snahou je poskytnout maximálně ucelený program, který se neustále organicky vyvíjí společně s našimi zákazníky a partnery. Doufáme, že zvolená cesta je ta správná a důkazem toho může být stoupající počet uživatelů endoskopického programu Aesculap.

MUDr. Alan Munteanu
obchodní a marketingový manažer
divize Aesculap - chirurgie

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník