Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Přinutí změna cen zdravotníky k racionálnějšímu výběru rukavic?

MUDr. Alan Munteanu

23. Květen 2011

Svět se rychle mění a poslední události v Libyi, Egyptě nebo Japonsku jen potvrzují, že všechno je pomíjivé. Mimo jiné se zvyšuje poptávka po surovinách, nejisté finanční trhy zvedají ceny zlata, ropy a latexu do závratných výšin. Kdo chce být úspěšný, musí na změny rychle reagovat a přizpůsobit se jim. A ti nejodvážnější se pokoušejí nejen reagovat, ale i udávat změnu směru, aby z krize, která má často očistný charakter, vyšli posíleni.

Není žádným tajemstvím, že se obchod se zdravotnickými rukavicemi dostal do slepé uličky. Zvyšování ceny surového latexu je dramatické a také zvýšení ceny ropy je výrazné. Udržení ceny a kvality za těchto podmínek není možné. Všichni výrobci to vědí, na situaci ale reagují různě.

Někteří jdou cestou snížení kvality. Dobře vědí, že trh s ochrannými prostředky rukou je velmi zaostalý, zejména v České republice. Management vydává jasné požadavky na snížení nákladů, proto se poptávají rukavice bez kvalitativních parametrů a rozlišují se jen základní typy. Nejsou-li požadavky, není nabídka. Výrobci kvalitních rukavic jen s údivem pozorují, jaké ochranné prostředky jsou české sestry a lékaři ochotni vzít na ruce. Žádné atesty, nulové informace o maximální době použití a tak dále. V dnešní době není problém vyrobit barevný a dobře vypadající obal, a proto je i pozornost personálu menší - nic je před nekvalitním výrobkem nevaruje.

V současné době významně narůstají alergie na latex a rovněž alergie IV. typu. Je zvláštní, jak málo čeští zdravotníci dbají na adekvátní ochranu svých rukou, respektive jak jsou obětaví a loajální vůči svému zaměstnavateli, který je jim ze zákona povinen ke každé činnosti poskytnout adekvátní ochrannou pomůcku.

Další možností pro výrobce je důsledné trvání na minimální kvalitě ochrany rukou. Vzhledem k dnes tak vysokým cenám surovin však pak nezbývá než zvýšit cenu. Mezi tyto výrobce patří i australská společnost Ansell. Důkazem je vize, kterou se řídí v každodenní práci:

Věříme, že lidé ve svém pracovním prostředí i ve volném čase požadují pro každou činnost odpovídající ochranu.

Trh s rukavicemi projde v příštích měsících zajímavými změnami. Jistě se zvýší průměrná cenová hladina a rozevřou se nůžky mezi cenami solidních výrobců a nejlevnějších producentů nekvalitních rukavic. Vzhledem k vysoké ceně latexu se nejlevnějšími vyšetřovacími rukavicemi stanou nitrilové rukavice bez pudru. Uživatelé by se proto měli zamyslet nad svými požadavky a racionálně sestavit mapu použití rukavic ve svém zdravotnickém zařízení. Často se totiž stává, že používají pro některé činnosti rukavice nevhodné, přesto dražší. Racionalizací pak mohou dosáhnout dostatečné kvality ochrany rukou personálu i bez zvýšení ceny.

Dovolujeme si níže uvést orientační návod, jak při sestavování takové „mapy“, přesněji tabulky, postupovat.

Alergie na latex

Základní rozdělení by mělo brát ohled na osoby bez alergie na latex a s alergií. Zcela by se měly odstranit rukavice pudrované, u nichž je prokázána jasná alergizace personálu.

Osobám s prokázanou alergií na latex je třeba zajistit ochranné rukavice bez latexu. Proto by při sestavování požadavků jednotlivých činností vyžadujících ochranu měla být vždy přítomna kolonka pro alergiky.

Ochrana podle typu rizik

Další rozdělení by mělo být dle spektra rizika, před kterým rukavice chrání. Ta můžeme členit do následujících kategorií:

 • infekční - biologický materiál
 • chemické - různé dezinfekční, mycí a jiná chemická činidla
 • cytostatika
 • RTG záření
 • mechanické - práce se zvýšeným rizikem proděravění rukavice

Pro každou kategorii je vhodný jiný typ rukavic:

 • biologický materiál: latexové rukavice, nejlépe bez pudru
 • chemický materiál, menší mechanické namáhání: nitrilové rukavice 6N (mytí endoskopu)
 • chemický materiál, větší mechanické namáhání: nitrilové rukavice 9N (dekontaminace chirurgických nástrojů)
 • cytostatika: rukavice s testy odolnosti dle jednotlivých cytostatik, s PPE certifikátem
 • RTG záření: speciální rukavice s příměsí olova nebo bismutu
 • mechanické: zesílené rukavice

Pro práci v nesterilním prostředí se používají nesterilní rukavice, dle rozdělení výše se každé 
činnosti přiřadí odpovídající druh.

Ochrana do sterilního prostředí

Pro práci ve sterilním prostředí (operační zákroky, některá speciální vyšetření, laboratoře atd.) se používají sterilní rukavice. Zde je mimo body uvedené výše vhodné ještě rozdělit:

 • rukavice sterilní vyšetřovací - vhodné na malé zákroky na ambulanci, do 30 minut
 • rukavice sterilní operační prodloužené - vhodné pro delší operační výkony a zejména operace v dutině břišní - typicky břišní chirurgie, gynekologie
 • rukavice standardní délky - pro běžné operace
 • rukavice jemné - pro operační obory, kde je nutná velká taktilní citlivost - mikrochirurgické, oční operace apod.
 • rukavice drsné, pevnější - pro ortopedické obory, se zdrsnělým povrchem
 • rukavice dvojité - typicky traumatologie, kde se přichází do styku s ostrými kostními úlomky
 • sterilní rukavice s ochranou před RTG - při repozicích, na katetrizačních pracovištích

Pro lékaře a sestry s lehkými kožními nemocemi, které způsobují nadměrnou suchost kůže, jsou určeny rukavice s vnitřní vrstvou s příměsí krému.

Je zřejmé, že dnes zaměstnavatelé neposkytují svým zaměstnancům dostatečnou ochranu rukou, protože se stále setkáváme s výběrovými řízeními, která jsou vypsána jen na několik málo druhů rukavic. Požadavky často ignorují alergiky, pracovníky s cytostatiky, RTG zářením atd. Je tedy zřejmé, že zaměstnanci, kteří vykonávají tyto rizikové práce, nejsou dostatečně chráněni.

Funkce rukavic

 • chrání personál před riziky, zejména infekčními a chemickými
 • chrání pacienty před infekcí získanou od personálu
 • střídáním rukavic se zabraňuje přenosu infekcí mezi pacienty a mezi personálem

 

Několik zajímavostí

 • Vyšetřovací a operační rukavice patří mezi nejzákladnější zdravotnické pomůcky používané při styku s pacientem. Vytvářejí důležitou ochrannou bariéru, která musí splňovat přísné fyzikální, bakteriální a virové testy penetrace.
 • Zdravotnické rukavice se vyrábějí z přírodního latexu a ropných produktů - nitrilu, polyvinylchloridu, polyisoprenu a neoprenu (polychloroprenu).
 • V současné době cena přírodního latexu stoupá - o 48   % v porovnání s březnem minulého roku a o 193   % v porovnání s rokem 2009. Tato situace přinutila výrobce zvýšit ceny zdravotnických rukavic vyráběných z přírodního latexu.

Jak nás jednotlivé produkty chrání?

Latexové rukavice jsou doporučovány jako nejlepší ochrana ve styku s biologickým materiálem. Nitrilové chrání ruce nejlépe proti chemickým látkám. Vinylové, jelikož nevytvářejí síťování a jsou nejvíce náchylné ke vzniku trhlinek, se doporučují již pouze tam, kde se zaměstnanec nedostává do styku s biologickým a chemickým materiálem, tedy nejsou vhodné pro použití ve zdravotnictví. Rukavice vyrobené z polyisoprenu a neoprenu volíme v případě alergických projevů na latex. Rukavice s atestem PPE jsou určeny pro přípravu cytostatik.

V České a Slovenské republice distribuci rukavic Ansell zajišťuje společnost B. Braun. Obě firmy spojuje orientace na kvalitu a bezpečnost pacientů i zdravotního personálu. Prostřednictvím Aesculap Akademie též dochází k šíření tolik potřebné osvěty o ochraně rukou.

Rozdělení rukavic Ansell

Společnost Ansell má v nabídce rukavice, které jsou pro lepší orientaci rozděleny do tří základních skupin:

Operační Gammex zakončeny zpevňující manžetou:

 • Gammex - latex s pudrem
 • Gammex PF - latex bez pudru
 • Gammex PF EnLite - latex bez pudru
 • Gammex PF HydraSoft - latex bez pudru se zvláčňující látkou Gammex PF HyGrip - latex bez pudru pro ortopedickou operativu
 • Gammex PF Sensitiv - latex bez pudru po mikrochirurgii
 • Gammex PF Micro-Thin - latex bez pudru pro mikrochirurgii
 • Gammex PF Underglove - latex bez pudru - podkladová rukavice pro systém dvojích rukavic
 • Gammex PF IsoDerm - polyisopren
 • Gammex DermaPrene - neopren

Operační Encore zakončeny ruličkou:

 • Encore Style 42 - latex s pudrem
 • Encore Style 85 - latex bez pudru
 • Encore Orthopaedic - latex bez pudru pro ortopedii
 • Encore MicrOptic - latex bez pudru pro mikrochirurgii
 • Encore Underglove - latex bez pudru -podkladová rukavice pro systém dvojích rukavic
 • Encore Ultra - neopren

 

Vyšetřovací Micro-Touch:

 • Micro-Touch Powdered - latex s pudrem
 • Micro-Touch SensiClean - latex bez pudru
 • Micro-Touch HyGrip - latex bez pudru
 • Micro-Touch Coated - latex bez pudru
 • Micro-Touch Ultra - latex bez pudru
 • Micro-Touch Premium - latex bez pudru - PPE+MD
 • Micro-Touch HydraCare - latex bez pudru se zvláčňujícím vnitřním nátěrem
 • Micro-Touch Affinity - neopren
 • Micro-Touch Sterile - sterilní latex bez pudru
 • Micro-Touch NitraTex - nitril 9N
 • Micro-Touch NitraTex EP - nitril prodloužené 9N
 • Micro-Touch Nitrile - nitril bez akcelerátorů - 6N

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník