Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Biele srdce zamířilo na dialýzu ve Zlatých Moravcích

redakce Braunovin

Konference byla věnována představení témat a návrhů na digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb. Jde nejen o rozvoj a podporu telemedicíny či telemetrie, ale obecně o otevření odborné diskuse o digitalizaci segmentu zdravotnictví a sociálních služeb. Zejména se jedná o rozvoj digitálního sdílení dat, používání umělé inteligence, robotizace dlouhodobé péče, rozvoj tzv. asistivních technologií nebo zvyšování kybernetické bezpečnosti. 

 

Digitalizace je přínosem nejen ve zdravotnictví, ale také v sociálních službách

Michal Češek

Jedním z důvodů, proč je nutné se věnovat tomuto tématu, je i to, že v poslední době celosvětově narůstá rezistence vůči antibiotikům. Proto je důležité zabývat se prevencí infekcí spojených se zdravotní péčí. „Bakteriální flóra je všude kolem nás. Je neviditelná a my ji nemůžeme zcela vyloučit. Bakterie se může vyskytnout ve vlasech, vousech nebo na řasách člověka a spadem může dojít k bakteriální infekci,“ říká primář ortopedického oddělení Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav MUDr. Pavel Šedivý. 

Komplexní péče – klíč k prevenci infekce v operační ráně

Daniela Netrdová
Operatérovy výzvy z pohledu MUDr. Tomáše Novotného, Ph.D. 

 

Ortopedie jako řemeslo v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun

CZ - Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tento článek je určen pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahuje odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle českého zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů a podle slovenského zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších předpisov.

Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem ve smyslu výše uvedených předpisů?

SK - Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Článok, na ktorý vstupujete, obsahuje odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach spoločnosti B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené osobám, ktoré sú oprávnené predpisovať alebo vydávať lieky podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý/-á rizík spojených s vyššie uvedenou informáciou a som osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vidět v mozku za roh

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun

CZ - Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tento článek je určen pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahuje odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle českého zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů a podle slovenského zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších předpisov.

Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem ve smyslu výše uvedených předpisů?

SK - Odborné informácie o liečivách a zdravotníckych prostriedkoch

Článok, na ktorý vstupujete, obsahuje odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach spoločnosti B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené osobám, ktoré sú oprávnené predpisovať alebo vydávať lieky podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý/-á rizík spojených s vyššie uvedenou informáciou a som osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Infuzní technika musí obstát roky v nepřetržitém provozu

Mgr. Lukáš Malý

„To, co jsme zažili během pandemie covidu, ukázalo, že fakta ztrácejí ve veřejném prostoru dominanci. Dochází k ideologickým a pseudoideologickým soubojům různých skupin, které ve veřejném prostoru soupeří o pozornost lidí,“ popisuje Václav Moravec mediální průběh pandemie

Medicína v infodemických časech

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun

V jaké kondici jsou čeští běžci po covidu?

Pandemie covidu-19 měla a stále má nebývalé dopady na fyzickou aktivitu a sport. Dotkla se nevyhnutně jak profesionálních, tak rekreačních sportovců. Přesná data za Česko asi neexistují, nicméně výzkumy jinde v Evropě ukazují významný vliv komunitního lockdownu na pohybovou aktivitu. U univerzitních studentů se snížila pohybová aktivita o 30 % a běžná populace stráví pasivním sezením o 50 % více času než dříve.

 

Maratonská sezona: Kdo nemá naběháno, riskuje

Tomáš Carba