Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Kožní Stapler Manipler: precizní výkon, větší bezpečí a komfort

MUDr. Filip Raška

19. září 2022

Staplery Operační vybavení

Za dobu své existence se kožní staplery plně etablovaly na pracovištích popáleninové medicíny. Dnes si už stěží dokážeme představit klinickou praxi bez nich. Své využití nacházejí v celém spektru péče o pacienty s termickými i netermickými defekty kožního krytu a měkkých tkání.

Kožní stapler Manipler: expert na kožní transplantace

Dermo-epidermální kožní štěpy jsou v prvních dnech po transplantaci vyživovány pouze difuzí ze spodiny. Jejich maximální adherence ke spodině je proto naprosto esenciální pro jejich následné přihojování.

Snadnější hojení a vyšší efektivita

V minulosti se k této fixaci využívalo klasické chirurgické sutury jednotlivými vstřebatelnými stehy. To při kožních transplantacích větších rozsahů znamenalo značnou časovou zátěž s nutností protrahované celkové anestezie. S používáním kožního stapleru Manipler došlo k výraznému zrychlení těchto výkonů, což přináší nejen vyšší efektivitu zdravotnického personálu, ale také úsporu financí a v neposlední řadě snížení zátěže pro pacienta, který již tak musí absolvovat nespočet převazů v celkové anestezii.

Jednotlivé svorky jsou umisťovány jednak po obvodech kožních štěpů, jednak i v centrálních částech transplantátů tak, aby bylo zajištěno jejich plošné přilnutí k ráně. Podobná situace je u fixace dermálních kožních náhrad, které se stále více používají v klinické praxi. I zde je důkladná fixace dermální náhrady k lůžku rány zcela zásadní pro její neovaskularizaci a následné přihojení ke spodině.

Větší komfort pro pacienty díky fixaci terapeutických kožních krytů

Staplery se díky svým fixačním vlastnostem pravidelně využívají i u terapeutických kožních krytů, dominantně na členitějších partiích lidského těla. Tyto kryty je tak možno fixovat bez nutnosti použití dalších vrstev sekundárního krytí (typicky sterilní mul). To s sebou přináší nespočet benefitů pro samotné pacienty. „Typicky se jedná o oblast obličeje, kde tak mnohdy odpadá nutnost zavazování celé hlavy. Zvyšuje se tak komfort pacientů, kteří jsou minimálně omezeni v běžných úkonech (příjem stravy, hygiena dutiny ústní). Další takovou lokalitou může být ruka, kde minimalizace obvazového materiálu usnadňuje a mnohdy i výrazně zkracuje dobu rehabilitace,“ vyjmenovává oblasti MUDr. Jana Bartošková z Kliniky popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno.

Kožní stapler Manipler, specialista při chirurgických suturách

V neposlední řadě je na místě zmínit i využití kožního stapleru při chirurgických suturách. Ač to tak na první pohled nemusí vypadat, estetický výsledek a kvalita jizev je mnohdy na vyšší úrovni než při použití chirurgické sutury jednotlivými stehy. Při použití svorek nevzniká u jizvy žádný „žebříček“, který je pacienty subjektivně ne vždy dobře vnímán.

Po nezbytně nutné době se svorky odstraňují za pomocí kompatibilních extraktorů. Stejně tak jako aplikace, tak i jejich odstraňování zabere minimum času a námahy. Svorky nejsou vyrobeny z feromagnetického kovu, jejich aplikace tudíž není kontraindikací k provedení magnetické rezonance.

„Každý zdravotnický pracovník, který přijde se staplerem do kontaktu, jistě ocení jednoduchou manipulaci a překvapivou přesnost tohoto nástroje,“ říká MUDr. Martin Hladík z týmu Kliniky popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Není potřeba žádného zdlouhavého nácviku. Z těchto důvodů si jej personál Kliniky popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno oblíbil. „A každý ví, že kratší pobyt na operačním sále znamená více prostoru pro práci personálu u lůžka pacienta,“ doplňuje další členka chirurgického týmu MUDr. Iva Hufová.

 Kožní stapler Manipler AZ je zdravotnický prostředek, je to sterilní, jednorázový nástroj, který obsahuje 35 svorek z nerezové oceli připravených pro rutinní uzávěr kožní rány. Indikace k použití: Kožní stapler Manipler AZ je určen k rutinnímu uzavírání kožní rány u široké škály nejrůznějších chirurgických výkonů. Kontraindikace: Použití svorek pro uzávěr kožní rány je kontraindikováno tam, kde není možno zachovat odstup nejméně 5 mm od kostí, cév a vnitřních orgánů. Svorky Manipler AZ obsahují nikl, který může vyvolávat u některých pacientů alergickou reakci. Nepoužívejte více než jednou a neresterilizujte. Použití: Před použitím nástroje se ujistěte, že máte k dispozici kompatibilní kleště. Na odstraňování kožních svorek. Kožní stapler vyjměte z obalu za sterilních podmínek. Pomocí chirurgické pinzety přibližte okraje rány, aby se evertovaly. Stapler přiložte na ránu tak, aby evertované okraje rány byly uprostřed. Pevně stiskněte spoušť stapleru. Stisk musí být úplný – kam až to umožňuje pohyb spouště. Spoušť uvolněte. Stapler sejměte z rány. Vždy zkontrolujte správné umístění svorek. Varovné upozornění: Nevyšetřujte pacienty se svorkami pomocí MRI. Bezpečnost svorek při MRI nebyla prověřena. Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky spojené s tímto výrobkem – dehiscence rány, alergická rekce u pacientů se známou citlivostí na kovy obsažené v 316L nerezové oceli (nikl, chrom, železo), zvýšená bakteriální infekčnost, bolest, otok, zarudnutí. Skladování: Nástroj uchovávejte při pokojové teplotě. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace. 

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník