Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA

I když rok 2021 byl velmi dynamický a vyžadoval velkou flexibilitu celého týmu Aesculap Akademie (AAK), byl to rok nakonec mimořádně úspěšný.

11.04.2022
vzdělávání zdravotníků

Při příležitosti druhé výroční konference Aesculap Akademie, která proběhla 23. září v Lékařském domě v Praze, byli oceněni odborníci z oblasti medicíny, kteří významně přispěli k rozvoji vzdělávání.

18.11.2014

Aesculap Akademie v České republice a na Slovensku v roce 2013 proškolila 7 714 zdravotníků na 264 vzdělávacích akcích. Úspěšně také dokončila společný projekt s Ministerstvem zdravotnictví ČR a jmenovala novou Vědeckou radu.

14.02.2014

V Lékařském domě v Praze 2 proběhlo 9. října první slavnostní setkání kolegyň a kolegů seniorů, dlouhodobých členů České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP).

07.11.2013

projekt Konference a semináře pro nelékařské zdravotnické obory je součástí komplexního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky

30.04.2013

O prestižní konferenci World Medical Association s profesorem Jaroslavem Blahošem, bývalým prezidentem WMA a dlouholetým předsedou České lékařské společnosti

04.07.2012

Zdravotnictví je v současnosti oblast s nebývale vysokými požadavky na odborné znalosti a vědomosti. Vývoj lékařské technologie, nových léčebných postupů a zpřísňující se nároky na nemocnice i management kvality vyvolávají rostoucí potřebu profesionálního růstu. Na tomto poli intenzivně pracuje vědecká rada Aesculap Akademie.

05.06.2012

Zdravotníci mají nyní jedinečnou šanci školit se v rámci nového cyklu konferencí a seminářů spolufinancovaných Evropskou unií,
který pořádá Aesculap Akademie.

21.09.2011

V hotelu Four Seasons Praha se v úterý 21. června 2011 uskutečnilo již tradiční setkání Vědecké rady Aesculap Akademie. Byla na něm shrnuta činnost Aesculap Akademie v posledních dvou letech a představen další plánovaný rozvoj vzdělávacích aktivit v jednotlivých odborných oblastech. Vedení Aesculap Akademie poděkovalo dosavadním členům vědecké rady za jejich odbornou spolupráci a nově jmenovaným členům byly předány jmenovací dekrety na další dvouleté funkční období.

12.07.2011

Ve Vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Hradci Králové se ve středu 22. července 2009 uskutečnil první praktický kurz základních laparoskopických technik, kterého se zúčastnilo šest mladých lékařů z chirurgické kliniky FN v Hradci Králové.

31.07.2009
laparoskopie