Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA

Aesculap Akademie už dvacet let vzdělává české zdravotníky. Ke svému výročí připravila konferenci jedinečnou tím, že umožnila společnou diskusi nad trendy praktického vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických profesí.

16.09.2022

I když rok 2021 byl velmi dynamický a vyžadoval velkou flexibilitu celého týmu Aesculap Akademie (AAK), byl to rok nakonec mimořádně úspěšný.

11.04.2022
vzdělávání zdravotníků

Při příležitosti druhé výroční konference Aesculap Akademie, která proběhla 23. září v Lékařském domě v Praze, byli oceněni odborníci z oblasti medicíny, kteří významně přispěli k rozvoji vzdělávání.

18.11.2014

Aesculap Akademie v České republice a na Slovensku v roce 2013 proškolila 7 714 zdravotníků na 264 vzdělávacích akcích. Úspěšně také dokončila společný projekt s Ministerstvem zdravotnictví ČR a jmenovala novou Vědeckou radu.

14.02.2014

V Lékařském domě v Praze 2 proběhlo 9. října první slavnostní setkání kolegyň a kolegů seniorů, dlouhodobých členů České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP).

07.11.2013

projekt Konference a semináře pro nelékařské zdravotnické obory je součástí komplexního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky

30.04.2013

O prestižní konferenci World Medical Association s profesorem Jaroslavem Blahošem, bývalým prezidentem WMA a dlouholetým předsedou České lékařské společnosti

04.07.2012

Zdravotnictví je v současnosti oblast s nebývale vysokými požadavky na odborné znalosti a vědomosti. Vývoj lékařské technologie, nových léčebných postupů a zpřísňující se nároky na nemocnice i management kvality vyvolávají rostoucí potřebu profesionálního růstu. Na tomto poli intenzivně pracuje vědecká rada Aesculap Akademie.

05.06.2012

Zdravotníci mají nyní jedinečnou šanci školit se v rámci nového cyklu konferencí a seminářů spolufinancovaných Evropskou unií,
který pořádá Aesculap Akademie.

21.09.2011

V hotelu Four Seasons Praha se v úterý 21. června 2011 uskutečnilo již tradiční setkání Vědecké rady Aesculap Akademie. Byla na něm shrnuta činnost Aesculap Akademie v posledních dvou letech a představen další plánovaný rozvoj vzdělávacích aktivit v jednotlivých odborných oblastech. Vedení Aesculap Akademie poděkovalo dosavadním členům vědecké rady za jejich odbornou spolupráci a nově jmenovaným členům byly předány jmenovací dekrety na další dvouleté funkční období.

12.07.2011