Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017

Rozvoj operačních technik a technologií přináší stále nové možnosti v operačních přístupech tříselné kýly. Na tuto problematiku se zaměřil pilotní kurz Aesculap Akademie připravený ve spolupráci s Českou herniologickou společností, který se konal ve dnech 23.–24. 3. ve frýdlantské nemocnici.

24.04.2015

Již pošedesáté neslo se ve dnech 22. 24. října 2014 brněnským hotelem Voroněž, kde se uskutečnila 60. výroční konference ČUS. Program byl velmi bohatý a díky vysoké odborné úrovni se setkal s pozitivním hodnocením účastníků, zejména v oblasti předávání zkušeností jednotlivých klinik, satelitních sympozií a přímých přenosů z operačních sálů.

12.12.2014
chirurgické nástroje

V květnu 2013 uvedla divize Aesculap na trh nový mnohoúčelový nástroj určený k uzávěru cév a oddělení tkáňových struktur v laparoskopické a otevřené operativě.

19.11.2013

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy spolu s Aesculap Akademií stály před třemi lety při vzniku centra vzdělávání pro lékaře v Hradci Králové. Dnes mohou účastníci díky nim dokonce sledovat přenosem živý operační výkon ve Full HD kvalitě.

29.10.2012
laparoskopie

Každá staniční sestra na operačním sále občas řeší podobný problém - jak sestavit síto s operačními nástroji, jak je do něj bezpečně uložit, jaký použít sterilizační obal...

28.11.2011

Divize Aesculap rozšířila v roce 2009 portfolio laparoskopických nástrojů o možnost kombinace resterilizovatelné základní úchopové části instrumentu a jednorázové pracovní části. Zeptali jsme se přednosty kliniky doc. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc., na více než jednoleté zkušenosti s těmito nástroji.

21.04.2010
laparoskopie

1. prosince 2009 se v Aesculap Akademii
při Chirurgické klinice Fakultní nemocnice
Hradec Králové sešli mladí chirurgové na
oficiálně prvním kurzu základních laparoskopických technik. Kurz navázal na pilotní projekt z července 2009 pod vedením týmu přednosty chirurgické kliniky prof. MUDr. Alexandera Ferka, CSc., odborného garanta konceptu vzdělávání mladých chirurgů - laparoskopistů.

11.01.2010
laparoskopie

Ve Vzdělávacím centru Aesculap Akademie v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové se konal 22. července pilotní kurz základních laparoskopických technik. Myšlenka kurzu vznikla na základě spolupráce Chirurgické kliniky a Aesculap Akademie s cílem zajistit další krok ve vzdělávání začínajících chirurgů-rezidentů a rozvíjení dovedností mladých laparoskopistů.

30.11.2009
laparoskopie

„Letecké eso“ je od dob 1. světové války čestné označení stíhacího pilota, který dosáhne pěti sestřelů nepřátelských letadel. Nový Challenger Ti-P je pojmenování nového aplikátoru titanových klipů, který by si s rychlostí a přesností špičkových válečných pilotů v ničem nezadal. Nová generace stávajícího
Challenger Ti prošla zásadní změnou, která
vnáší do stavění krvácení další rozměr.

02.10.2009
laparoskopie