Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Zkušenosti s laparoskopickými nástroji

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.

21. Duben 2010

Laparoskopie

Divize Aesculap rozšířila v roce 2009 portfolio laparoskopických nástrojů o možnost kombinace resterilizovatelné základní úchopové části instrumentu a jednorázové pracovní části. Zeptali jsme se přednosty kliniky doc. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc., na více než jednoleté zkušenosti s těmito nástroji.

Rozhovor s Čestmírem Neoralem přednostou Chirurgické kliniky FN Olomouc o výhodách kombinovaných laparoskopických nástrojů

Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.Pane přednosto, které miniinvazivní výkony jsou na klinice prováděny?

Základní spektrum tvoří operace žlučníku, kýly, apendixu
a laparoskopická diagnostika. Klinika se dále zaměřuje na superspecializované výkony jako hiátovou hernii, parciální resekci jater, resekci střev a transhiatální extirpaci jícnu.

Při takové rozmanitosti laparoskopických výkonů zřejmě používáte i široké spektrum pracovních nástrojů.

Z tohoto pohledu ano, ale v praxi tomu tak není. Ve většině případů je potřeba základní triáda pracovních branží, které tvoří laparoskopické nůžky, disektor a tzv. „žlučníkový klinč“, chcete-li atraumatický grasper. Marginálně jsou podle typu a charakteru výkonu samozřejmě používány i speciální nástroje.

Proč se klinika rozhodla pro výběr kombinovaných nástrojů?

Ještě do doby nedávné jsme na miniinvazivní výkony používali drtivou část nástrojů pro jednorázové použití. Ekonomické hledisko nás vedlo ke snížení nákladů, ovšem za předpokladu udržení vysoké kvality instrumentů. Toto řešení nám nabídla divize Aesculap společnosti B. Braun formou
AdTec® Combi.

V čem spatřujete výhodu kombinovaných nástrojů?

Vyjma jednoduché manipulace při složení nástroje, což vnímám zejména jako benefit pro sestru instrumentářku, se mi z pohledu chirurga dostává do rukou vždy plně funkční nástroj v bezvadném stavu. Listy nůžek nejsou tupé, grasper pevně drží a nemusím přemýšlet, jestli při koagulaci a řezu používat vysokofrekvenční proud, abych nesnižoval životnost nástroje, např. nůžek. V neposlední řadě je potřeba vyzdvihnout forenzní hledisko a bezpečnost pacienta,
které vyplývají z použití jednorázového nástroje.

V případě zájmu o testování uvedených nástrojů a získání bližších informací kontaktujte prosím svého regionálního obchodního zástupce divize Aesculap.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník