Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zkušenosti s laparoskopickými nástroji

21. Duben 2010

Zkušenosti s laparoskopickými nástroji

Divize Aesculap rozšířila v roce 2009 portfolio laparoskopických nástrojů o možnost kombinace resterilizovatelné základní úchopové části instrumentu a jednorázové pracovní části. Zeptali jsme se přednosty kliniky doc. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc., na více než jednoleté zkušenosti s těmito nástroji.

Rozhovor s Čestmírem Neoralem přednostou Chirurgické kliniky FN Olomouc o výhodách kombinovaných laparoskopických nástrojů

Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.Pane přednosto, které miniinvazivní výkony jsou na klinice prováděny?

Základní spektrum tvoří operace žlučníku, kýly, apendixu
a laparoskopická diagnostika. Klinika se dále zaměřuje na superspecializované výkony jako hiátovou hernii, parciální resekci jater, resekci střev a transhiatální extirpaci jícnu.

Při takové rozmanitosti laparoskopických výkonů zřejmě používáte i široké spektrum pracovních nástrojů.

Z tohoto pohledu ano, ale v praxi tomu tak není. Ve většině případů je potřeba základní triáda pracovních branží, které tvoří laparoskopické nůžky, disektor a tzv. „žlučníkový klinč“, chcete-li atraumatický grasper. Marginálně jsou podle typu a charakteru výkonu samozřejmě používány i speciální nástroje.

Proč se klinika rozhodla pro výběr kombinovaných nástrojů?

Ještě do doby nedávné jsme na miniinvazivní výkony používali drtivou část nástrojů pro jednorázové použití. Ekonomické hledisko nás vedlo ke snížení nákladů, ovšem za předpokladu udržení vysoké kvality instrumentů. Toto řešení nám nabídla divize Aesculap společnosti B. Braun formou
AdTec® Combi.

V čem spatřujete výhodu kombinovaných nástrojů?

Vyjma jednoduché manipulace při složení nástroje, což vnímám zejména jako benefit pro sestru instrumentářku, se mi z pohledu chirurga dostává do rukou vždy plně funkční nástroj v bezvadném stavu. Listy nůžek nejsou tupé, grasper pevně drží a nemusím přemýšlet, jestli při koagulaci a řezu používat vysokofrekvenční proud, abych nesnižoval životnost nástroje, např. nůžek. V neposlední řadě je potřeba vyzdvihnout forenzní hledisko a bezpečnost pacienta,
které vyplývají z použití jednorázového nástroje.

V případě zájmu o testování uvedených nástrojů a získání bližších informací kontaktujte prosím svého regionálního obchodního zástupce divize Aesculap.

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
odborný garant Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory

„Studentek medicíny každým rokem přibývá, přesto jich skalpel v rukou drží stále málo,“ konstatuje jedna z odvážných žen pohybujících se v chirurgii doktorka Barbora East ze III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Specializuje se na chirurgii kýly, kterou popisuje jako nedoceněnou a přehlíženou „popelku“ schovanou v klasické chirurgii.

31.08.2020
Chirurgické obory