Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zkušenosti s laparoskopickými nástroji

21. Duben 2010

Zkušenosti s laparoskopickými nástroji

Divize Aesculap rozšířila v roce 2009 portfolio laparoskopických nástrojů o možnost kombinace resterilizovatelné základní úchopové části instrumentu a jednorázové pracovní části. Zeptali jsme se přednosty kliniky doc. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc., na více než jednoleté zkušenosti s těmito nástroji.

Rozhovor s Čestmírem Neoralem přednostou Chirurgické kliniky FN Olomouc o výhodách kombinovaných laparoskopických nástrojů

Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.Pane přednosto, které miniinvazivní výkony jsou na klinice prováděny?

Základní spektrum tvoří operace žlučníku, kýly, apendixu
a laparoskopická diagnostika. Klinika se dále zaměřuje na superspecializované výkony jako hiátovou hernii, parciální resekci jater, resekci střev a transhiatální extirpaci jícnu.

Při takové rozmanitosti laparoskopických výkonů zřejmě používáte i široké spektrum pracovních nástrojů.

Z tohoto pohledu ano, ale v praxi tomu tak není. Ve většině případů je potřeba základní triáda pracovních branží, které tvoří laparoskopické nůžky, disektor a tzv. „žlučníkový klinč“, chcete-li atraumatický grasper. Marginálně jsou podle typu a charakteru výkonu samozřejmě používány i speciální nástroje.

Proč se klinika rozhodla pro výběr kombinovaných nástrojů?

Ještě do doby nedávné jsme na miniinvazivní výkony používali drtivou část nástrojů pro jednorázové použití. Ekonomické hledisko nás vedlo ke snížení nákladů, ovšem za předpokladu udržení vysoké kvality instrumentů. Toto řešení nám nabídla divize Aesculap společnosti B. Braun formou
AdTec® Combi.

V čem spatřujete výhodu kombinovaných nástrojů?

Vyjma jednoduché manipulace při složení nástroje, což vnímám zejména jako benefit pro sestru instrumentářku, se mi z pohledu chirurga dostává do rukou vždy plně funkční nástroj v bezvadném stavu. Listy nůžek nejsou tupé, grasper pevně drží a nemusím přemýšlet, jestli při koagulaci a řezu používat vysokofrekvenční proud, abych nesnižoval životnost nástroje, např. nůžek. V neposlední řadě je potřeba vyzdvihnout forenzní hledisko a bezpečnost pacienta,
které vyplývají z použití jednorázového nástroje.

V případě zájmu o testování uvedených nástrojů a získání bližších informací kontaktujte prosím svého regionálního obchodního zástupce divize Aesculap.

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
odborný garant Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

29.09.2021

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory