Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kurz základních laparoskopických technik

11. Leden 2010

Kurz základních laparoskopických technik

1. prosince 2009 se v Aesculap Akademii
při Chirurgické klinice Fakultní nemocnice
Hradec Králové sešli mladí chirurgové na
oficiálně prvním kurzu základních laparoskopických technik. Kurz navázal na pilotní projekt z července 2009 pod vedením týmu přednosty chirurgické kliniky prof. MUDr. Alexandera Ferka, CSc., odborného garanta konceptu vzdělávání mladých chirurgů - laparoskopistů.

Oficiálnímu spuštění kurzu předcházela hospitace v centrále Aesculap Akademie v německém Tuttlingenu, kde pod vedením pana Heinera Piesbergena byli proškoleni lektoři kurzu MUDr. Tomáš Hroch, Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D., a Václav Novotný, Dis. Cílem návštěvy bylo podrobně nastudovat metodickou řadu vzdělávání, zajistit potřebné technické zázemí a vytvořit program pro lokální podmínky.

Cílovou skupinou kurzu byli mladí chirurgové, kteří mají nulové nebo minimální zkušenosti
s endoskopickou operativou. Kurzu se zúčastnilo celkem osm lékařů. Ti během jednodenního workshopu získali znalosti o principech vysokofrekvenční elektrochirurgie, doporučených postupech
a bezpečnosti práce s elektrokoagulací a insuflací, principech používání videořetězce a zejména získávali praktické dovednosti na laparoskopických trenažérech.

Praktická cvičení na základních laparoskopických modelech

Bezesporu nejzajímavější byla pro mladé chirurgy praktická cvičení na základních laparoskopických modelech. Tato fáze využívá mnoholeté a osvědčené zkušenosti certifikovaných mezinárodních kurzů Aesculap Akademie v Tuttlingenu a Berlíně, které byly postupně zpracovány v pestrou metodiku zahrnující širokou škálu nejrůznějších, zdánlivě banálních úloh a technik, sloužících k osvojení elementárních dovedností, jako například jsou: směrová orientace v prostoru, manipulace s nástrojem, drobnými předměty, pohyby kamerou, přibližování, křížení nástrojů apod.

Tato metodika dává jednoznačně nejlepší výsledky a je zatím preferována před drahými virtuálními simulátory, jejichž vývoj je bedlivě Aesculap Akademií sledován. Pestrá škála cvičení od zdánlivě nejjednodušších (navlékání šňůrek, skládání připínáčků na hroty, klipování na gumičkách) až po složitější (např. endoskopické šití na umělém modelu cévy) byla vždy nejdříve prováděna tzv. ve 3D,
tj. pod zrakovou kontrolou bez obrazovky. Následně v reálné simulaci endoskopické operativy, tedy ve 2D zobrazení LCD displeje. Každý z účastníků si tak vyzkoušel, jaký je rozdíl mezi prostorovým pohledem zraku a pouze dvourozměrným zobrazením LCD bez prostorové hloubky a díky tomu obtížnému odhadu vzdáleností apod. Mladý chirurg tak může přirozeně získat laparoskopické dovednosti a citlivost díky zpětné vazbě různých materiálů, ale i mentální dovednosti, jako např. schopnost koncentrovat se na práci a správně se rozhodovat v různých situacích pod časovým tlakem. Jednotlivé části kurzu jsou zpracovány do bloků, které končí testy, a je tak zaručeno, že do vyšší úrovně postoupí jen připravení účastníci.

Zásadním momentem byla přítomnost zkušeného chirurga-laparoskopisty MUDr. Tomáše Hrocha, který účastníkům simuloval reálné situace a konzultoval zkušenosti přímo z praxe. Nedílnou součástí kurzu byl i závěrečný dotazník směřující konkrétní otázky na vše kolem kurzu a dávající tolik potřebnou zpětnou vazbu pro další pokračování.

Kurz byl velmi intenzivní, a proto na přelomu ledna a února 2010 je naplánován již dvoudenní program, který bude navíc obohacen o techniky zaměřené na spolupráci operatéraa asistence s kamerou. Téma kurzu bude rozšířeno o již konkrétní operační postupy a situace simulující realitu a vyžadující praktické dovednosti ve skutečné operativě.

Na kurz je možné se průběžně hlásit na stránkách Aesculap Akademie nebo na webových stránkách Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Vzhledem k poměrně velkému zájmu bude každý zájemce informován o termínu kurzu, do kterého bude zařazen.

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
odborný garant Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

29.09.2021

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory