Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Jak se správně naučit techniku chirurgického šití? Jednoduše online.

16. Listopad 2017

Jak se správně naučit techniku chirurgického šití? Jednoduše online.

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

Nejdřív stehy, potom uzly

Krátká edukační videa základních technik šití a uzlení vznikla ve spolupráci Aesculap Akademie s MUDr. Tomášem Hrochem z Chirurgické kliniky z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zájemci z chirurgických oborů si tak mohou vždy ze dvou různých úhlů pohledu do detailu nastudovat správné provedení intradermálního, Donattiho nebo např. Algoewerova stehu. Videa by měla mladým lékařům sloužit jako další nástroj k rychlejšímu a preciznějšímu rozvoji jejich profesní dráhy. 

 

Sutura od A do Z

Aesculap Akademie pro mladé chirurgy také pravidelně pořádá kurzy, kde si v simulovaných podmínkách mohou vyzkoušet různé techniky sutury v praxi. Kurzy jsou odstupňovány podle náročnosti a anatomického zaměření. Lékaři tak postupně mohou projít kurzy technik sutury kůže hlavy a krku, střevních anastomóz nebo parenchymatických orgánů. V nabídce Aesculap Akademie jsou také kurz sutury gastrointestinálního traktu pro pokročilé, specializovaný cévní kurz a mezi oblíbené patří i techniky laparoskopického šití.

 

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Ovládnutí šicích technik patří mezi základní předpoklady pro vykonávání chirurgické praxe. Aby se mladí lékaři vyvarovali komplikací způsobených nevhodně nebo špatně založeným stehem, musí jít učební proces ruku v ruce s dlouhými hodinami tréninku. Jedině naprostým zautomatizováním pohybů chirurg nabude jistoty, dokáže se přizpůsobit podmínkám konkrétního operačního výkonu a získá dostatečný prostor pro taktické rozhodování. Aesculap Akademie se dlouhodobě snaží mladým lékařům vytvořit takové podmínky, aby se mohli průběžně zdokonalovat v průběhu studia i později v praxi. Edukační videa, která jsou k dispozici online, mohou sloužit jako další možnost efektivního tréninku.

 

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
odborný garant Aesculap Akademie
Průměrně: 5 (1 hlas)

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory