Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Jak se správně naučit techniku chirurgického šití? Jednoduše online.

16. Listopad 2017

Jak se správně naučit techniku chirurgického šití? Jednoduše online.

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

Nejdřív stehy, potom uzly

Krátká edukační videa základních technik šití a uzlení vznikla ve spolupráci Aesculap Akademie s MUDr. Tomášem Hrochem z Chirurgické kliniky z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zájemci z chirurgických oborů si tak mohou vždy ze dvou různých úhlů pohledu do detailu nastudovat správné provedení intradermálního, Donattiho nebo např. Algoewerova stehu. Videa by měla mladým lékařům sloužit jako další nástroj k rychlejšímu a preciznějšímu rozvoji jejich profesní dráhy. 

 

Sutura od A do Z

Aesculap Akademie pro mladé chirurgy také pravidelně pořádá kurzy, kde si v simulovaných podmínkách mohou vyzkoušet různé techniky sutury v praxi. Kurzy jsou odstupňovány podle náročnosti a anatomického zaměření. Lékaři tak postupně mohou projít kurzy technik sutury kůže hlavy a krku, střevních anastomóz nebo parenchymatických orgánů. V nabídce Aesculap Akademie jsou také kurz sutury gastrointestinálního traktu pro pokročilé, specializovaný cévní kurz a mezi oblíbené patří i techniky laparoskopického šití.

 

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Ovládnutí šicích technik patří mezi základní předpoklady pro vykonávání chirurgické praxe. Aby se mladí lékaři vyvarovali komplikací způsobených nevhodně nebo špatně založeným stehem, musí jít učební proces ruku v ruce s dlouhými hodinami tréninku. Jedině naprostým zautomatizováním pohybů chirurg nabude jistoty, dokáže se přizpůsobit podmínkám konkrétního operačního výkonu a získá dostatečný prostor pro taktické rozhodování. Aesculap Akademie se dlouhodobě snaží mladým lékařům vytvořit takové podmínky, aby se mohli průběžně zdokonalovat v průběhu studia i později v praxi. Edukační videa, která jsou k dispozici online, mohou sloužit jako další možnost efektivního tréninku.

 

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
odborný garant Aesculap Akademie
Průměrně: 5 (1 hlas)

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory