Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Challenger Ti-P: První pneumatický klipovač na trhu

2. Říjen 2009

Challenger Ti-P: První pneumatický klipovač na trhu

„Letecké eso“ je od dob 1. světové války čestné označení stíhacího pilota, který dosáhne pěti sestřelů nepřátelských letadel. Nový Challenger Ti-P je pojmenování nového aplikátoru titanových klipů, který by si s rychlostí a přesností špičkových válečných pilotů v ničem nezadal. Nová generace stávajícího
Challenger Ti prošla zásadní změnou, která
vnáší do stavění krvácení další rozměr.

Technika aplikace klipu

Klipování, tedy bezpečný uzávěr nejčastěji cévy pomocí kovového titanového nebo plastového klipu, je metoda, která v laparoskopii nahradila klasický podvaz chirurgickým šicím materiálem. Svoje použití má ale i v otevřené operativě.

Technika spočívá nejdříve v bezpečné preparaci a ozřejmení si průběhu cévy či jiné struktury určené
k přerušení. Je nutné, aby tato oblast byla dobře vidět a do klipu se zachytila jen tkáň určená
k přerušení. Poté následuje naložení klipu do pracovní branže, kontrola, zda za branžemi není mimo požadovanou uzavíranou tkáň ještě další struktura, a vše končí bezpečným uzavřením klipu. Klasické klipovače na jednotlivé klipy vyžadují jejich vytažení před dutinu břišní, tzv. nabití klipu do klipovače instrumentářkou, a následné opětovné vsunutí do břišní dutiny. Kamera musí z bezpečnostních důvodů sledovat vsunutí klipovače. Tím se chirurgovi na chvíli ztratí z obrazu preparované pole - situace tedy není ideální. Výrazné zlepšení přinesl tzv. multifire klipovač Challenger. Sterilní zásobník s klipy je na klipaplikátoru. Jedním tlačítkem chirurg klip tzv. nabíjí neboli jej nechává vyjet mezi branže. Druhým tlačítkem potom provádí stisk, tedy uzávěr klipu. Výhodou tohoto nástroje je, že se nemusí pro každý nový klip vytahovat nástroj z břišní dutiny, rovněž kamera sleduje stále jedním záběrem klipovanou strukturu i klipovač. Nicméně samotné „nabití“ i stisk stále závisí na použité síle chirurga, která nemusí být vždy pro daný klip ideální. Závisí tedy na síle i kompletnosti stisku, aby nebyl ukončen předčasně apod.

Nový, unikátně vyřešený Challenger, pracuje se stlačeným medicinálním CO2 v malé bombičce, podobné té ze sifonové lahve. Díky ní dva výše zmiňované kroky integruje do jednoho. Po preparaci cévy se branže klipovače tzv. nasadí a jedním stiskem se současně provede jak aplikace klipu, tak vysunutí dalšího a jeho příprava na další stisk. Lékař si tak určuje moment naložení klipu, avšak přesné naložení klipu do pracovní branže již automaticky kontroluje přesně definovaná síla stlačeného CO2. Významně se tak eliminuje motorická chyba při naložení klipu, kdy celý proces usnadňuje zdokonalený „nájezd“ klipu do pracovních čelistí. Stejně tak i jeho uzávěr je prováděn ideální silou, a prakticky je tak eliminováno chybné naložení klipu či jeho špatný stisk.

Přehled rozměrů a kompatibilita V každém balení zásobníku
s klipy je sterilně zabalená malá bombička s medicinálním CO2.
Z důvodu bezpečnosti je potřeba dodržovat pravidlo použití
1 zásobník = 1 bombička. Aesculap nabízí čtyři rozměry aplikátorů, přičemž rukojeť je kompatibilní nejen se všemi nabízenými rozměry nových pracovních částí, ale i s předchozí generací Challenger Ti. Pro stávající uživatele klipovačů Challenger je připravena speciální nabídka kompletní výměny nebo pouze obměny rukojeti.

Challenger Ti-P aplikátor PL606R  10 mm / 370 mm
Challenger Ti-P aplikátor PL608R   10 mm / 260 mm
Challenger Ti-P aplikátor PL604R 5 mm / 310 mm
Challenger Ti-P aplikátor PL603R 5 mm / 205 mm
Titanové klipy PL579T ML, 10 mm 8 klipů / 1 zásobník, 12 zásobníků / BAL
Titanové klipy PL574T SL, 5 mm 12 klipů / 1 zásobník, 12 zásobníků / BAL

Servisní garance

Aesculap nabízí ke každému nově zakoupenému Challenger Ti kromě standardní zákonné záruky možnost dvanáctiměsíční garance stoprocentní funkčnosti. Garance obsahuje celoroční servisní péči zdarma a záruku nepřetržitého stoprocentního fungování nástroje. Kdykoliv se zákazník během dvanáctiměsíční lhůty rozhodne, že je potřeba nástroj ošetřit nebo jeho funkčnost není stoprocentní, zašle jej na Servisní centrum B. Braun Medical a obratem obdrží aplikátor nový. Každý aplikátor je jedinečný a má své výrobní číslo, proto je možné jej bez problémů monitorovat. Paušální cena za dvanáctiměsíční garanci činí 175 euro a je možné ji prodloužit o dalších dvanáct měsíců.

Klipujte, vše ostatní za vás zařídíme my!

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
odborný garant Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory

„Studentek medicíny každým rokem přibývá, přesto jich skalpel v rukou drží stále málo,“ konstatuje jedna z odvážných žen pohybujících se v chirurgii doktorka Barbora East ze III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Specializuje se na chirurgii kýly, kterou popisuje jako nedoceněnou a přehlíženou „popelku“ schovanou v klasické chirurgii.

31.08.2020
Chirurgické obory