Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Laparoskopisté se vzdělávají v Hradci Králové

29. Říjen 2012

Laparoskopisté se vzdělávají v Hradci Králové

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy spolu s Aesculap Akademií stály před třemi lety při vzniku centra vzdělávání pro lékaře v Hradci Králové. Dnes mohou účastníci díky nim dokonce sledovat přenosem živý operační výkon ve Full HD kvalitě.

 

Kurzy laparoskopických technik byly zahájeny bezmála před třemi lety. Celý model kurzů vycházel z metodiky německé vzdělávací instituce Aesculap Akademie. Bylo nutné navázat spolupráci s partnerem, který by našel odvahu transformovat německé know-how do českého prostředí, dále pak nabídl vhodné prostory, technické zázemí a odborné a personální zajištění.

Pomocnou ruku nabídla Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy při Fakultní nemocnici Hradec Králové. Odborný garant kurzů prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc., se velmi razantně zapojil do vyjednávání s managementem Fakultní nemocnice Hradec Králové a kolegiem jednotlivých klinik.

Netrvalo dlouho a zájem o tento typ vzdělávání ukázal, že úsilí a prostředky nebyly vynaloženy zbytečně. Vize prof. Alexandera Ferka začlenit tento koncept edukace do povinného postgraduálního vzdělávání se ukázala jako správná. Potvrdily to i změny z konce září, kdy byla formálně převedena agenda vzdělávání z IPVZ na lékařské fakulty. V roce 2012 se tak na třech lékařských fakultách při Univerzitě Karlově, Univerzitě Palackého a Masarykově univerzitě konaly první dva čtyřdenní kurzy nazvané „Novinky v chirurgii“. Ačkoli kurzy laparoskopických technik nejsou oficiálně součástí postgraduálního vzdělávání, velmi úspěšně tento program svojí povahou doplňují.

 

Laparoskopické kurzy v rámci postgraduálního vzdělávání

Cílem těchto kurzů je, aby si mladí chirurgové, kteří prozatím získali jen základní zkušenosti, prošli ucelenou řadou praktických dovedností a načerpali podstatné penzum znalostí laparoskopických technik. Nedílnou a mnohdy velmi opomíjenou součástí kurzů je bezpečnost práce s přístrojovou technikou a možnosti vysokofrekvenční elektrochirurgie, včetně porovnání různých technologických přístupů k preparaci a stavění krvácení. Dnes již můžeme pomocí dálkového přenosu ve Full HD kvalitě poskytnout účastníkům možnost sledovat živý operační výkon a ti si pak mohou okamžitě porovnávat praktické zkušenosti ze „suché laboratoře“ s reálným prostředím operace. Důležitá je možnost naslouchat odbornému komentáři a příležitost spontánně komunikovat s operatérem pomocí audiopřenosu. Nepřetržitá interakce mezi jednotlivými aktéry tak z účastníka kurzu činí aktivní a ne jen pasivní součást procesu. Z diskuse pak vyplývají zajímavé závěry, které kriticky hodnotí různé přístupy pracovišť. Účastníci kurzu pak odcházejí se zdravým sebevědomím a s chutí rozvíjet své vědomosti a dovednosti dále.

 

Hradec Králové disponuje komplexně vybaveným vzdělávacím centrem

Jestliže jsme v počátcích pochybovali, jaké bude mít naše úsilí odezvu, dnes můžeme zodpovědně prohlásit, že tento typ kurzů má v systému postgraduálního vzdělávání své nezastupitelné místo. Navzdory skromnějším poměrům, ve srovnání s vybavením a počtem účastníků v německé centrále Aesculap Akademie v Tuttlingenu a Berlíně, je dnes Aesculap Akademie při Fakultní nemocnici Hradec Králové stabilně vybavena čtyřmi laparoskopickými trenažéry, třemi fantomy lidského trupu, nástrojovým vybavením a spotřebním materiálem, jako např. šitím, rukavicemi, síťkami pro hernioplastiku apod. Ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy při Fakultní nemocnici Hradec Králové se podařilo v roce 2011 realizovat projekt na vybavení Aesculap Akademie dvěma endoskopickými videořetězci včetně nástrojového vybavení.

Pravidelně jsou během roku pořádány dva kurzy základních laparoskopických technik a jeden kurz pokročilý zaměřený na hernioplastiku. Aesculap Akademie vyjma organizace těchto kurzů nabízí zájemcům také individuální trénink a samozřejmě též další kurzy pořádané českou pobočkou Aesculap Akademie.

Aktuálně je v jednání rozvoj programu kurzů zaměřený na kardiochirurgické a urologické miniinvazivní přístupy.

Závěrem krátkého zhodnocení bychom rádi poděkovali lektorovi kurzů laparoskopických technik MUDr. Tomáši Hrochovi, který stál u zrodu celého programu a svým nadhledem a trpělivým pedagogickým přístupem vytvářel neopakovatelnou atmosféru. Rok nato následoval kurz pro pokročilé chirurgy zaměřený na téma laparoskopické kýly (TEPP). 

 

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
odborný garant Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory

„Studentek medicíny každým rokem přibývá, přesto jich skalpel v rukou drží stále málo,“ konstatuje jedna z odvážných žen pohybujících se v chirurgii doktorka Barbora East ze III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Specializuje se na chirurgii kýly, kterou popisuje jako nedoceněnou a přehlíženou „popelku“ schovanou v klasické chirurgii.

31.08.2020
Chirurgické obory