Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Laparoskopisté se vzdělávají v Hradci Králové

29. Říjen 2012

Laparoskopisté se vzdělávají v Hradci Králové

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy spolu s Aesculap Akademií stály před třemi lety při vzniku centra vzdělávání pro lékaře v Hradci Králové. Dnes mohou účastníci díky nim dokonce sledovat přenosem živý operační výkon ve Full HD kvalitě.

 

Kurzy laparoskopických technik byly zahájeny bezmála před třemi lety. Celý model kurzů vycházel z metodiky německé vzdělávací instituce Aesculap Akademie. Bylo nutné navázat spolupráci s partnerem, který by našel odvahu transformovat německé know-how do českého prostředí, dále pak nabídl vhodné prostory, technické zázemí a odborné a personální zajištění.

Pomocnou ruku nabídla Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy při Fakultní nemocnici Hradec Králové. Odborný garant kurzů prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc., se velmi razantně zapojil do vyjednávání s managementem Fakultní nemocnice Hradec Králové a kolegiem jednotlivých klinik.

Netrvalo dlouho a zájem o tento typ vzdělávání ukázal, že úsilí a prostředky nebyly vynaloženy zbytečně. Vize prof. Alexandera Ferka začlenit tento koncept edukace do povinného postgraduálního vzdělávání se ukázala jako správná. Potvrdily to i změny z konce září, kdy byla formálně převedena agenda vzdělávání z IPVZ na lékařské fakulty. V roce 2012 se tak na třech lékařských fakultách při Univerzitě Karlově, Univerzitě Palackého a Masarykově univerzitě konaly první dva čtyřdenní kurzy nazvané „Novinky v chirurgii“. Ačkoli kurzy laparoskopických technik nejsou oficiálně součástí postgraduálního vzdělávání, velmi úspěšně tento program svojí povahou doplňují.

 

Laparoskopické kurzy v rámci postgraduálního vzdělávání

Cílem těchto kurzů je, aby si mladí chirurgové, kteří prozatím získali jen základní zkušenosti, prošli ucelenou řadou praktických dovedností a načerpali podstatné penzum znalostí laparoskopických technik. Nedílnou a mnohdy velmi opomíjenou součástí kurzů je bezpečnost práce s přístrojovou technikou a možnosti vysokofrekvenční elektrochirurgie, včetně porovnání různých technologických přístupů k preparaci a stavění krvácení. Dnes již můžeme pomocí dálkového přenosu ve Full HD kvalitě poskytnout účastníkům možnost sledovat živý operační výkon a ti si pak mohou okamžitě porovnávat praktické zkušenosti ze „suché laboratoře“ s reálným prostředím operace. Důležitá je možnost naslouchat odbornému komentáři a příležitost spontánně komunikovat s operatérem pomocí audiopřenosu. Nepřetržitá interakce mezi jednotlivými aktéry tak z účastníka kurzu činí aktivní a ne jen pasivní součást procesu. Z diskuse pak vyplývají zajímavé závěry, které kriticky hodnotí různé přístupy pracovišť. Účastníci kurzu pak odcházejí se zdravým sebevědomím a s chutí rozvíjet své vědomosti a dovednosti dále.

 

Hradec Králové disponuje komplexně vybaveným vzdělávacím centrem

Jestliže jsme v počátcích pochybovali, jaké bude mít naše úsilí odezvu, dnes můžeme zodpovědně prohlásit, že tento typ kurzů má v systému postgraduálního vzdělávání své nezastupitelné místo. Navzdory skromnějším poměrům, ve srovnání s vybavením a počtem účastníků v německé centrále Aesculap Akademie v Tuttlingenu a Berlíně, je dnes Aesculap Akademie při Fakultní nemocnici Hradec Králové stabilně vybavena čtyřmi laparoskopickými trenažéry, třemi fantomy lidského trupu, nástrojovým vybavením a spotřebním materiálem, jako např. šitím, rukavicemi, síťkami pro hernioplastiku apod. Ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy při Fakultní nemocnici Hradec Králové se podařilo v roce 2011 realizovat projekt na vybavení Aesculap Akademie dvěma endoskopickými videořetězci včetně nástrojového vybavení.

Pravidelně jsou během roku pořádány dva kurzy základních laparoskopických technik a jeden kurz pokročilý zaměřený na hernioplastiku. Aesculap Akademie vyjma organizace těchto kurzů nabízí zájemcům také individuální trénink a samozřejmě též další kurzy pořádané českou pobočkou Aesculap Akademie.

Aktuálně je v jednání rozvoj programu kurzů zaměřený na kardiochirurgické a urologické miniinvazivní přístupy.

Závěrem krátkého zhodnocení bychom rádi poděkovali lektorovi kurzů laparoskopických technik MUDr. Tomáši Hrochovi, který stál u zrodu celého programu a svým nadhledem a trpělivým pedagogickým přístupem vytvářel neopakovatelnou atmosféru. Rok nato následoval kurz pro pokročilé chirurgy zaměřený na téma laparoskopické kýly (TEPP). 

 

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
odborný garant Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

29.09.2021

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory