Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Kurz základních laparoskopických

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.

30. Listopad 2009

Laparoskopie

Ve Vzdělávacím centru Aesculap Akademie v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové se konal 22. července pilotní kurz základních laparoskopických technik. Myšlenka kurzu vznikla na základě spolupráce Chirurgické kliniky a Aesculap Akademie s cílem zajistit další krok ve vzdělávání začínajících chirurgů-rezidentů a rozvíjení dovedností mladých laparoskopistů.

Kurzu se zúčastnilo celkem šest aktivních účastníků a tři pozorova­telé z řad zkušených laparoskopistů. Pod odborným dohledem přednosty doc. MUDr. Alexandra Ferka, CSc., kurz vedl pan Serhan Belik ze společnosti B. Braun v německém Tuttlingenu, Teoretickou část na téma cholecystektomie zahájil MUDr. Jiří Páral, Ph.D., který uvedl příklady z praxe endoskopické operativy žlučníku. Vzápětí si mohli účastníci osvojit a zopakovat témata používání vysokofrekvenč­ních proudů v chirurgii, bezpečnost práce s vysokofrekvenčními proudy (HF) a výhody a nevýhody používání různých endoskopických nástrojů nebo elektrokoagulačních módů.

Po nezbytné teorii se účastníci přesunuli do „suché laboratoře“, kde netrpělivě očekávali tzv. „hands on“ neboli praktickou část výcviku. Praktická část byla vedena po jednotlivých didaktických krocích od jednoduchých po složitější endoskopické dovednosti. Chirur­gové si nejdříve osvojili v testové baterii základní práci s endosko­pickým nástrojem v tzv. 3D rovině neboli pod přímou kontrolou zraku. Po splnění jednotlivých úkolů následovala práce na trenažéru ve 2D rovině, tedy pod kontrolou přes obrazovku. Práce se tak komplikuje jiným vnímáním hloubky, a tedy i koordinace pohybů.

Po zvládnutí této didaktické řady si všichni mohli otestovat teoretické znalosti vysokofrekvenčních proudů v praxi přímo na kouscích masa, vyzkoušet výhody a nevýhody monopolárních a bipolárních proudů, koagulační a řezací módy pro stavění krvácení, disekci tkání a v neposlední řadě bezpečnost práce s elektrokoagulační jednotkou. Vrcholem kurzu byly základní tech­niky intrakorporálního šití
a uzlení v 3D a 2D prostoru na trenažéru. Pilotní základní laparoskopický kurz splnil účel bezezbytku. Důkazem byla velmi živá výměna zkušeností a názorů v přátelské atmosféře a nezbytná profesionální úroveň. Velký dík patří panu přednostovi doc. MUDr. Alexan­drovi Ferkovi, CSc., za odbornou garanci kurzu a aktivní přístup kliniky k jeho realizaci. V současné době jsou jednotlivá témata kurzu klinikou evaluována, aby mohl být kurz zařazen do curricula vzdělá­vání mladých chirurgů.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník