Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kurz základních laparoskopických

30. Listopad 2009

Kurz základních laparoskopických

Ve Vzdělávacím centru Aesculap Akademie v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové se konal 22. července pilotní kurz základních laparoskopických technik. Myšlenka kurzu vznikla na základě spolupráce Chirurgické kliniky a Aesculap Akademie s cílem zajistit další krok ve vzdělávání začínajících chirurgů-rezidentů a rozvíjení dovedností mladých laparoskopistů.

Kurzu se zúčastnilo celkem šest aktivních účastníků a tři pozorova­telé z řad zkušených laparoskopistů. Pod odborným dohledem přednosty doc. MUDr. Alexandra Ferka, CSc., kurz vedl pan Serhan Belik ze společnosti B. Braun v německém Tuttlingenu, Teoretickou část na téma cholecystektomie zahájil MUDr. Jiří Páral, Ph.D., který uvedl příklady z praxe endoskopické operativy žlučníku. Vzápětí si mohli účastníci osvojit a zopakovat témata používání vysokofrekvenč­ních proudů v chirurgii, bezpečnost práce s vysokofrekvenčními proudy (HF) a výhody a nevýhody používání různých endoskopických nástrojů nebo elektrokoagulačních módů. 

Po nezbytné teorii se účastníci přesunuli do „suché laboratoře“, kde netrpělivě očekávali tzv. „hands on“ neboli praktickou část výcviku. Praktická část byla vedena po jednotlivých didaktických krocích od jednoduchých po složitější endoskopické dovednosti. Chirur­gové si nejdříve osvojili v testové baterii základní práci s endosko­pickým nástrojem v tzv. 3D rovině neboli pod přímou kontrolou zraku. Po splnění jednotlivých úkolů následovala práce na trenažéru ve 2D rovině, tedy pod kontrolou přes obrazovku. Práce se tak komplikuje jiným vnímáním hloubky, a tedy i koordinace pohybů.

Po zvládnutí této didaktické řady si všichni mohli otestovat teoretické znalosti vysokofrekvenčních proudů v praxi přímo na kouscích masa, vyzkoušet výhody a nevýhody monopolárních a bipolárních proudů, koagulační a řezací módy pro stavění krvácení, disekci tkání a v neposlední řadě bezpečnost práce s elektrokoagulační jednotkou. Vrcholem kurzu byly základní tech­niky intrakorporálního šití
a uzlení v 3D a 2D prostoru na trenažéru. Pilotní základní laparoskopický kurz splnil účel bezezbytku. Důkazem byla velmi živá výměna zkušeností a názorů v přátelské atmosféře a nezbytná profesionální úroveň. Velký dík patří panu přednostovi doc. MUDr. Alexan­drovi Ferkovi, CSc., za odbornou garanci kurzu a aktivní přístup kliniky k jeho realizaci. V současné době jsou jednotlivá témata kurzu klinikou evaluována, aby mohl být kurz zařazen do curricula vzdělá­vání mladých chirurgů.

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
odborný garant Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory

„Studentek medicíny každým rokem přibývá, přesto jich skalpel v rukou drží stále málo,“ konstatuje jedna z odvážných žen pohybujících se v chirurgii doktorka Barbora East ze III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Specializuje se na chirurgii kýly, kterou popisuje jako nedoceněnou a přehlíženou „popelku“ schovanou v klasické chirurgii.

31.08.2020
Chirurgické obory