Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Mgr. Boris Malhocký, MBA

Rychlejší příprava a jednodušší obsluha, účinná prevence hypotenze a vysoce efektivní jednojehlová dialýza - představujeme nový, inteligentní dialyzační monitor.

02.11.2016
dialyzační monitory

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
dialýza

Na olomouckém sympoziu se hodnotila kvalita zdravotní péče v dialyzačních střediscích AGEL a B. Braun Avitum.

04.11.2014
Dialyzační střediska

Provádění plazmaferéz v klinické praxi bylo dříve limitováno především ze dvou příčin. První z nich byla technická náročnost provádění plazmaferézy membránovou nebo centrifugační metodou a druhou cena přístrojů a materiálu.

01.09.2014

Komfort pacienta během terapie aneb inteligentní křesla přinášející pohodlí pacientům i zdravotnickému personálu.

06.01.2014

V prostějovské nemocnici, která je součástí řetězce zdravotnických zařízení Agel, již dvacet let poskytují hemodialyzační léčbu pacientům s chronickým selháním ledvin.

09.12.2013
Dialyzační střediska

Mnohé nemocnice v České republice a na Slovensku se snaží projít certifikačním procesem nebo už řadu let obhajují získaný prestižní certifikát „Bezpečná nemocnice“. Překvapujícím zjištěním ale zůstává, že tento projekt podporující užívání bezpečných materiálů, výrobků a postupů jako by zatím míjel pracoviště poskytující hemodialyzační péči, která jsou samozřejmě součástí nejenom tzv. bezpečných nemocnic.

11.09.2013
Dialyzační střediska

Může tato metoda poskytování dialyzační péče po více než patnácti letech od svého uvedení do praxe ještě budit nějaké emoce a mohou vyvstávat další otazníky?

06.06.2013

Dostatečné množství a správné složení výživy snižuje počet zdravotních komplikací, a tím i celkové náklady na léčbu pacienta.

31.01.2013

1. dubna 2012 byl zahájen provoz nové prodejny a výdejny zdravotnických pomůcek Zelená hvězda. Najdete ji přímo za hlavním vchodem do areálu nemocnice v Písku.

04.07.2012