Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Single-Needle Cross-Over

Mgr. Boris Malhocký, MBA

6. Červen 2013

Může tato metoda poskytování dialyzační péče po více než patnácti letech od svého uvedení do praxe ještě budit nějaké emoce a mohou vyvstávat další otazníky?
 

K nastartování odborné diskuse na sympoziu Aesculap Akademie dali podnět hned tři přednášející. Vše se odehrálo v předvečer letošní hlavní události České nefrologické společnosti - plzeňských Brodových dní.

Tři různě polarizované přednášky společně tvořily jeden kompaktní celek. Úvodního představení unikátní metody Single-Needle Cross-Over (SN CO), která byla vyvinuta společností B. Braun, se ujal Dr. Michele Susca. Druhý řečník prim. MUDr. Vladimír Vojanec ji záměrně podrobil kritice z pohledu klinických omezení a běžné praxe. Závěrečná přednáška patřila primáři MUDr. Petru Gorunovi, který naopak akcentoval klinické případy vhodné pro nasazení dané metody. Různé pohledy tak záměrně rozproudily diskusi o možnostech a limitech SN CO.

Jak funguje SN CO (Single Needle Cross Over)A jaká je vlastně odpověď na otázku, zda se jedná o první, nebo o poslední volbu? Představené klinické výsledky z dialyzačních středisek v České republice potvrdily, že SN CO je unikátní metodou společnosti B. Braun, která v porovnání se standardními jednojehlovými metodami může dialyzovaným pacientům přinést výhody v podobě lepších výsledků poskytnuté dialyzační péče.

V určitých případech se dokonce efekt dialyzační péče provedené pomocí SN CO přibližuje k hodnotám, kterých se dosahuje běžně provedenými metodami se dvěma jehlovými vstupy.

SN CO nemá ambice plně nahradit jiné standardní metody péče, které lze vykonávat v případech, kdy má pacient např. zavedený permanentní katetr nebo lze bez potíží zavést vstupy pomocí dvou jehel. Každé dialyzační středisko ale může pro určitý typ pacientů tuto metodu potřebovat.

Z tohoto pohledu si všichni účastníci sympozia měli možnost udělat představu o konkrétních případech a svých pacientech, kterým poskytují péči a kterým by metoda SN CO mohla zlepšit kvalitu dialyzační péče.

Praktické skúsenosti Single-Needle

Dobrý cievny prístup je prvou a nevyhnutnou podmienkou na to, aby bol pacient dobre liečený. Základným predpokladom funkčného cievneho prístupu je dostatočný prietok krvi fistulou, ľahký prístup pomocou dvoch ihiel, nízke riziko komplikácií a jeho dlhodobá funkčnosť.

Aj napriek tomu všetkému, v niektorých prípadoch môžeme zaviesť pacientovi len jednu ihlu a pacient sa bude liečiť Single-Needle (SN) dialýzou. Takýto spôsob volíme hlavne vtedy, keď artério-venózna fistula ešte nie je dostatočne "zrelá" a pacient vyžaduje dialyzačnú liečbu, alebo môže byť indikovaná pri tzv. "záchrannej dialýze". K tejto metóde môžeme pristúpiť aj v ktoromkoľvek období dialyzačnej liečby, ak sa u pacienta vyskytli rôzne komplikácie cievneho prístupu, ktoré nám neumožňujú zaviesť dve ihly.

Zo skúsenosti môžem povedať, že komplikácie pri SN dialýze môžu byť rovnaké ako v prípade dvojihlovej dialýzy. Môže sa vyskytnúť hematóm, infekcia alebo stenóza. Čo však potvrdzujú aj štúdie, merané Kt/V pri SN dialýze je znížené. Tento fakt však pri potrebe dlhšie trvajúcej SN dialýzy môžeme ovplyvniť zvýšením prietoku krvi, alebo dĺžkou dialýzy. Dlhodobá prax nám dokazuje, že voľba SN dialýzy je na prechodné obdobie dialyzačnej liečby dobrou voľbou, pretože príliš skoré napichnutie alebo príliš komplikované napichnutie fistule je neskôr zdrojom disfunkcie cievneho prístupu. Aj v prípade nedostatočného cievneho prístupu, voľba SN dialýzy umožňuje pacientovi dlhodobé žitie.

PhDr. Jana Híčiková
vedúca sestra, Nefro-Dialyzačné Centrum, Martin

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník