Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Prostějovské hemodialyzační středisko oslavilo 20 let

9. Prosinec 2013

Prostějovské hemodialyzační středisko oslavilo 20 let

V prostějovské nemocnici, která je součástí řetězce zdravotnických zařízení Agel, již dvacet let poskytují hemodialyzační léčbu pacientům s chronickým selháním ledvin.

Při slavnostní příležitosti oslavy 20. výročí vzniku dialyzačního střediska realizační tým v čele s jeho vrchní sestrou Annou Říhovou a paní Jarmilou Zbožínkovou zorganizoval vzdělávací akci zaměřenou právě na témata související s renálním selháním. Partnerem akce byla společnost B. Braun Avitum, která dlouhodobě s prostějovskou nemocnicí a zdravotnickými zařízeními v rámci skupiny Agel spolupracuje.

Primářka dialyzačního střediska MUDr. Eva Rozmánková se ve své přednášce zaměřila na nové technické a medicínské trendy. Fakt dramatického posunu ve zlepšení zdravotní péče byl ukázán i na příkladu prodlužující se doby, po kterou pacienti podstupují dialyzační léčbu a žijí kvalitní život.

Paní Hana Jeřábková, sestra z partnerského Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Slavkov u Brna, ve své přednášce upozornila, že práce na dialyzačním středisku představuje pro zdravotníky velkou psychickou zátěž. Téma syndromu vyhoření a péče o duševní hygienu tak oslovilo prakticky všechny posluchače.

Hemodialyzační středisko v nemocnici v Prostějově v uplynulých dvou desetiletích léčilo stovky pacientů a permanentně se mu daří zvyšovat kvalitu poskytované zdravotní péče. Za obrovský kus dobré práce patří velké poděkování samozřejmě všem dřívějším i v současnosti aktivním zdravotníkům.

Mgr. Boris Malhocký, MBA
manažer divize B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika