Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Události

Jsou dialyzační střediska bezpečná?

Mgr. Boris Malhocký, MBA

11. září 2013

Dialyzační střediska Aktuality B. Braun

Mnohé nemocnice v České republice a na Slovensku se snaží projít certifikačním procesem nebo už řadu let obhajují získaný prestižní certifikát „Bezpečná nemocnice“. Překvapujícím zjištěním ale zůstává, že tento projekt podporující užívání bezpečných materiálů, výrobků a postupů jako by zatím míjel pracoviště poskytující hemodialyzační péči, která jsou samozřejmě součástí nejenom tzv. bezpečných nemocnic.

Faktem také je, že pokud se hovoří o bezpečnosti ve zdravotnictví, představuje bezpečnost pacientů mediálně zajímavější téma než bezpečnost zdravotníků samotných. Změnu v posuzování rizik na pracovištích v blízké budoucnosti by mohlo přinést praktické naplnění Směrnice Rady 32/2010/EU o prevenci bodných poranění.

Zdravotníci poskytující dialyzační péči jsou přitom v porovnání se zdravotníky na jiných nemocničních odděleních vystaveni např. přibližně pětinásobně vyššímu riziku nakažení hepatitidou B. Její výskyt u hemodialyzovaných pacientů dosahuje více než osmi procent. Práce na dialýze znamená pro zdravotníky nejen vyšší riziko bodného nebo řezného poranění, ale bohužel také vyšší pravděpodobnost kontaktu s infikovanou krví (hepatitida C, HIV atd.).

Zůstat neinformován, nezměnit pracovní návyky ve prospěch zavedení prevence úrazů a poranění nebo nezavést užívání materiálů s bezpečnostními prvky se nemusí vyplatit. Rizika pro zaměstnavatele přitom nejsou nikterak zanedbatelná. V případě, že zaměstnavatel odpovídá za škody vzniklé tím, že zaměstnanec utrpěl pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, je povinen poskytnout zaměstnanci náhradu: 1) za ztrátu na výdělku; 2) za bolest a snížené společenské uplatnění a 3) za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodou. V České republice hrozí také zaměstnavateli pokuta až dva miliony korun.

Ve druhé polovině roku 2013 Skupina B. Braun podpoří kampaň s cílem informovat odbornou veřejnost zejména na dialyzačních střediscích o bezpečných produktech a postupech. Prvním v řadě bezpečných výrobků je Diacan® S.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník